Enkel hantering av behandlingen

 • Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen
 • Identiska gränssnitt för alla användare gör kommunikationen enklare
 • Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av produkter för ökad flexibilitet
 • Molntjänst som alternativ för att svara mot vad användarna vill ha
 • Möjlighet till datadelning för att hantera behandlingen enklare

Med målet att optimera kommunikationen mellan personer med diabetes och vårdpersonal erbjuder mylife en lösning för hantering av diabetesdata som är lätt att använda och lätt att dela för att följa diabetesbehandlingen, med mylife Software, mylife App och mylife Cloud.

Hantering av behandlingen med mylife passar behoven för olika typer av diabeteskontroll – från pumpbehandling vid typ 1 till användare med typ 2 som helt enkelt vill följa sina blodglukosvärden.

Upptäck

mylife Software En lösning för hantering av diabetesbehandlingen

mylife Software Dashboard

Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen

mylife Software optimerar användarens upplevelse – menyer, rapporter och inställningar är tydliga, användarvänliga och lättnavigerade.

Identiska gränssnitt för alla användare gör kommunikationen enklare

Gränssnittet ser likadant ut för alla användare. Det gäller oberoende av om du använder den yrkesmässiga eller privata versionen.
Därför är det lätt att diskutera behandlingen eftersom båda parter ser samma grafer och statistikdata. Det är särskilt praktiskt när man talar i telefon.

Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av produkter för ökad flexibilitet

mylife Software har utformats för att kunna användas inte bara med hela sortimentet av mylife Diabetescare-produkter utan även med ett antal andra blodglukosmätare.

Molntjänst som alternativ för att svara mot vad användarna vill ha

mylife Software finns som två olika alternativ. Användare kan besluta sig för om de vill installera mylife Software direkt i sina PC eller om de vill hantera mylife Software i mylife Cloud.

Möjlighet till datadelning för att hantera behandlingen enklare

Sjukvårdspersonal kan erbjuda sina patienter att dela data med hjälp av mylife Cloud. När patienter delar sina data med diabetesvårdlaget ser båda parter exakt samma information.

Device compatibility

mylife Software device compatibility

mylife Software har har utformats för att inte bara kunna användas med hela sortimentet av mylife Diabetescare-produkter, som mylife YpsoPump, mylife OmniPod, mylife Unio och mylife Pura, utan även med ett antal andra blodglukosmätare som FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® och Rightest™ GM.

mylife App Lättåtkomliga, omfattande data

Hantering av behandlingen i farten

 • Enkel trådlös kommunikation via Bluetooth till mylife App
 • Lättanvänd boluskalkylator med funktion för disponibelt insulin (DI) ingår
 • Visning av senaste värden som blodglukos, bolus, basaldos och disponibelt insulin för en diskret behandlingsöversikt
 • Möjlighet till manuell datainmatning och synkronisering via mylife Cloud
 • Kompatibel med iOS- och Android-enheter
mylife Software woman sitting in chair with coffee and mobile phone

mylife Cloud Enkelt, snabbt och säkert

mylife Cloud data management

Tack vare mylife Cloud är datasynkronisering mellan vårdpersonal och patienter enklare än någonsin. Vårdpersonal kan bjuda in sina patienter att dela data direkt från mylife Software.

På så sätt kan vårdpersonal synkronisera patientdata och lägga mer tid på att hantera behandlingen vid besöken.

mylife Software låter dig välja sätt för sparande av behandlingsdata: direkt i din persondator eller i mylife Cloud. Dina data, ditt val.

Friskrivning: FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® och Rightest™ är varumärken som tillhör respektive ägare

Ladda ned och logga in

Ditt val för hantering av behandlingen Mångsidigt, snabbt och säkert

mylife Software låter dig välja sätt för säkert sparande av behandlingsdata: direkt i din persondator eller i mylife Cloud.

mylife Software En lösning för hantering av diabetesbehandlingen

Upplev egenskaper och fördelar med mylife Software installerat i valfri persondator med Windows.

 • Mata in, få tillgång till och gå igenom behandlingsdata lokalt på din persondator
 • Få åtkomst till alla data på en lokal dator och håll data borta från mylife Cloud

Så här installerar du mylife Software

Systemkrav

 • Operativsystemet Windows 7 eller nyare
 • Net Runtime environment 4.5 eller nyare (installeras automatiskt om det inte redan finns)
 • 1 GB RAM och minst 500 MB hårddiskutrymme
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar
 • Tangentbord och mus

Anm.: Den som installerar mylife Software på din dator måste ha administratörsbehörighet.

mylife Cloud Enkelt, snabbt och säkert

Tillgängligt var som helst, när som helst. I molnet sparas data på ett säkert sätt, och de kan kommas åt från valfri enhet med Internetförbindelse.

 • På valfri Mac eller PC kommer du åt mylife Software online med hjälp av webbläsaren
 • Ladda upp pump- och mätardata direkt till mylife Cloud via mylife Upload Utility
 • mylife Cloud-data är säkerhetskopierade, aktuella och åtkomliga

Så här får du tillgång till mylife Software i molnet

Systemkrav

 • En webbläsare som stödjer HTML5 och JavaScript, t.ex. aktuella versioner av Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome och Safari
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar

Så här laddar du ned mylife Upload

Systemkrav för installation av mylife Upload:

 • 1 GB RAM
 • 500 MB hårddiskutrymme

För att börja ladda ned mylife Upload klickar du här:

mylife App Lättåtkomliga, omfattande data

Hantering av behandlingen i farten. Finns för iOS- och Android-enheter.

Ladda ned mylife App

Systemkrav

 • Android-enheter med Android Version 5.0 eller nyare
 • Android-enheter måste stödja Bluetooth Low Energy (Bluetooth V4.0)
 • iPhone 5S eller nyare/iOS version 9.3 eller nyare

Rapportguide

Rapporter och övergripande funktioner Ett mångsidigt och flexibelt verktyg

Rapporter hjälper såväl vårdpersonal som patienter att utvärdera behandlingsdata, och gör att båda parterna får användbar och relevant information.

mylife Software Navigation
 • Dashboard: Startskärm för att importera och synkronisera apparatdata, och för en snabb vy över behandlingstrender och resultat
 • Översikt: Grafisk vy över behandlingsdata
 • Loggbok: Kronologisk lista över händelser, anteckningar av patient och vårdpersonal samt data för nyckelhändelser
 • Standarddag: Översikt över dygnets blodglukosmönster
 • Distribution: Visar blodglukosfördelning för ett helt dygn eller delar av dygnet
 • Insulinrapport: Visar insulinmängd, kvot basaldos till bolus samt bolustyper
 • Trendrapport: För jämförelse av två tidsperioder med varandra för att identifiera behandlingsmöjligheter
 • Pumpinställningar: Automatiskt sparande av pumpinställningar vid varje dataimport samt jämförelse av inställningar för två perioder
 • Patient: Vårdpersonal kan skapa, visa och hantera individuella patienter och deras data
 • Inställningar: För att anpassa programmet till vad du föredrar
Dashboard

Dashboard För en översikt över nyckelstatistik för behandlingen

mylife Software Dashboard
 • mylife Softwares startsida kallas Dashboard – där visas en översikt över trender för hur ofta BG har mätts, genomsnittligt antal hypoglykemier per månad, standardavvikelse och genomsnitt för blodglukosavläsningar
 • Importera data från behandlingsenheter
 • Synkronisera data med mylife Cloud direkt från Dashboard
 • Vårdpersonal kan snabbt växla mellan patienter med hjälp av en rullgardinslista med patienter
Översikt

Översikt Den totala bilden

mylife Software Översikt
 • Se alla datainmatningar på en rapport: basal insulindos och bolusar som givits, blodglukosvärden från mätare eller manuellt inmatade, kolhydrater och sport
 • Data kan rapporteras för en serie av olika tidsperioder eller med förinställda och användarbestämda filterinställningar
Loggbok

Loggbok All information, anteckningar av patient och vårdpersonal samt data för nyckelhändelser

mylife Software Loggbok
 • Logga speciella händelser som manuella blodglukosmätningar, sport, sjukdom, menscykel osv.
 • Patienter och vårdpersonal kan göra anteckningar i loggbroken som sedan kan delas via mylife Cloud
Standarddag

Standarddag Dygnsmönster för blodglukos

mylife Software Standarddag
 • Visa blodglukosresultat för den valda perioden ett helt dygn
 • Länka avläsningar till andra mätningar från den dagen och visa motsvarande loggboksposter
 • Visa statistik som genomsnittligt blodglukos för den valsa perioden
Distribution

Distribution Visa blodglukosfördelningen enligt mätning och tidsperiod

mylife Software Distribution
 • Inspektera fördelningen av blodglukosmätningar enligt målzoner och klockslag
 • Lättavlästa färgkodade grafer visar fördelningen snabbt
 • Filtrera resultaten så att rapporten innehåller data som är meningsfulla för dig
Insulinrapport

Insulinrapport Rapportera insulinmängd, basaldos till bolus och typ av bolus

mylife Software Insulinrapport
 • Visa en total daglig fördelning av givet insulin under en vald period – vecka för vecka
 • Given basaldos/bolus, en uppdelning av måltids- och korrigeringsbolusar samt eventuella överskrivningar av boluskalkylatorn
Trendrapport

Trendrapport Identifiera trender – identifiera behandlingsmöjligheter

mylife Software Trendrapport
 • Jämför behandlingdata för två perioder för att avslöja förhållanden och identifiera möjliga områden för förbättringar
 • Jämför blodglukosvärden, genomsnittlig daglig insulinanvändning samt eventuella överskrivningar av föreslagna bolusmängder
Pumpinställningar

Pumpinställningar Säkerhetskopiera och jämför

mylife Software Pumpinställningar
 • Pumpinställningar sparas i mylife Software varje gång du ansluter en pump, så att patienter och vårdpersonal alltid har en kopia av de senaste pumpinställningarna om det blir fel på pumpen
 • Kvoten insulin till kolhydrater, insulinkänslighetsfaktor, basalprogram samt förinställningar sparas
 • Jämför pumpinställningar för att se hur behandlingen ändrats med tiden