Enklare hantering av diabetes

mylife Diabetescare är en lösning som är lätt att hantera och att dela för diabetesbehandlingsdata. Den består av mylife App, mylife Software och mylife Cloud. Den samarbetar med insulinpumpen mylife YpsoPump, systemet Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) för kontinuerlig mätning av blodglukos samt med olika blodglukosmätare.

mylife App Omfattande hantering av manuell behandling

Med mylife App kan du hantera din diabetes diskret när som helst och var som helst, och det blir lätt för dig att dokumentera vad du gör!
Beräkna dina bolusförslag, skapa rapporter och ta fram en översikt över din diabetesbehandling med praktiska diagram och statistik.

Passar för både manuell pumpbehandling och MDI-behandling.

Dosera fjärrbolus från din smarttelefon

Dosera bolusar diskret och bekvämt från din smarttelefon – utan att röra pumpen*. Dessutom kan du dosera med eller utan användning av förslag från boluskalkylatorn.

Dosera fjärrbolus från din smarttelefon
*Funktionen kräver att mylife YpsoPump har programvaruversion V05.00.XX eller högre.

Appbaserad integrering av CGM

Om du använder vår insulinpump mylife YpsoPump och Dexcoms G6 får du, tack vare CGM-integreringen, data från både pumpen och CGM:en på ett och samma ställe: i mylife App på din smartmobil. För ännu större diskretion kan du använda din Apple Watch för att kontrollera glukosvärdet och bekräfta CGM-varningar.

Appbaserad integrering av CGM

Du kan dra nytta av Dexcom G6 utan att byta din nuvarande mylife YpsoPump. Det enda du behöver göra är att ladda ned eller uppdatera din mylife App.

mylife Software En lösning för hantering av diabetesbehandlingen

mylife Software har utformats för att kunna användas inte bara med hela sortimentet av mylife Diabetescare-produkter utan även med ett antal andra blodglukosmätare. mylife Software finns som två olika alternativ. Användare kan besluta sig för om de vill installera mylife Software direkt i sin PC eller om de vill hantera mylife Software i mylife Cloud.

 • Användarvänlig utformning förenklar användningen
 • Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av produkter
 • Molntjänst som alternativ
 • Möjlighet till datadelning
Rapporter och övergripande funktioner

Rapporter hjälper såväl vårdpersonal som patienter att utvärdera behandlingsdata, och gör att båda parterna får användbar och relevant information. Rapporter finns tillgängliga för patienter som använder blodglukosmätare och för patienter som har en CGM av modellen Dexcom G6.

 • Dashboard: Snabbvy över behandlingstrender och resultat
 • Översikt: Grafisk vy över behandlingsdata
 • Loggbok: Kronologisk lista över händelser, anteckningar av patient och vårdpersonal samt data för nyckelhändelser
 • AGP, Ambulatorisk glukosprofil: Översikt av 24 timmars blodglukosmönster
 • Distribution: Visar blodglukosfördelning för ett helt dygn eller delar av dygnet
 • Insulinrapport: Visar insulinmängd, basaldos och bolusdoser samt bolustyper
 • Trendrapport: För jämförelse av två tidsperioder med varandra för att identifiera behandlingsmöjligheter
 • Pumpinställningar: Automatiskt sparande av pumpinställningar vid varje dataimport samt jämförelse av inställningar för två perioder
 • Patient: Vårdpersonal kan skapa, visa och hantera individuella patienter och deras data
 • Inställningar: För att anpassa programmet till vad du föredrar
Kompatibla enheter (landberoende tillgänglighet)

mylife Diabetescare-produkter:

 • Ypsomed mylife YpsoPump
 • Ypsomed mylife Pura
 • Ypsomed mylife Unio
 • Ypsomed mylife Unio Cara
 • Ypsomed mylife Unio Neva
 • Ypsomed mylife Aveo

Andra blodglukosmätare:

 • Abbott FreeStyle
 • Abbott Freestyle Freedom Lite
 • Abbott FreeStyle Insulinx
 • Abbott FreeStyle Lite
 • Abbott FreeStyle Mini/Flash
 • Abbott FreeStyle Precision Neo
 • Roche Accu-Chek Active
 • Roche Accu-Chek Aviva Connect
 • Roche Accu-Chek Aviva Expert
 • Roche Accu-Chek Aviva II (--> SmartPix)
 • Roche Accu-Chek Aviva Nano
 • Roche Accu-Chek Mobile
 • Roche Accu-Chek Mobile II
 • Roche Accu-Chek Performa
 • Ascensia Breeze 2
 • Ascensia Contour 2
 • Ascensia Contour Next
 • Ascensia Contour Next Link
 • Ascensia Contour Next USB
 • Ascensia Contour Ts
 • Ascensia Contour USB
 • Ascensia Contour XT
 • Bionime GM 550
 • i-SENS CareSense N
 • Lifescan OneTouch Ultra
 • Lifescan OneTouch Ultra 2
 • Lifescan OneTouch Ultra Smart
 • Lifescan OneTouch UltraEasy
 • Lifescan OneTouch Verio
 • Lifescan OneTouch Verio Flex
 • Lifescan OneTouch Verio IQ
 • Lifescan OneTouch VerioPro
 • Lifescan OneTouch Vita
 • Sanofi MyStar Extra

Så här installerar du mylife Software

Upplev egenskaper och fördelar med mylife Software installerat i valfri persondator med Windows.

 • Mata in, få tillgång till och gå igenom behandlingsdata lokalt på din persondator
 • Få åtkomst till alla data på en lokal dator och håll data borta från mylife Cloud

Systemkrav

 • Operativsystemet Windows 8.1–11.0
 • Net Runtime environment 4.8 eller nyare (installeras automatiskt om det inte redan finns)
 • 1 GB RAM och minst 500 MB hårddiskutrymme
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar

Anm.: Den som installerar mylife Software på din dator måste ha administratörsbehörighet.

mylife Cloud Enkelt, snabbt och säkert

Tack vare mylife Cloud är datasynkronisering mellan vårdpersonal och patienter enklare än någonsin. Vårdpersonal kan bjuda in sina patienter att dela data direkt från mylife Software.

På så sätt kan vårdpersonal synkronisera patientdata och lägga mer tid på att hantera behandlingen vid besöken.

mylife Software låter dig välja sätt för sparande av behandlingsdata: direkt i din persondator eller i mylife Cloud. Dina data, ditt val.

Tillgängligt var som helst, när som helst

I molnet sparas data på ett säkert sätt, och de kan kommas åt från valfri enhet med Internetförbindelse.

 • På valfri Mac eller PC kommer du åt mylife Software online med hjälp av webbläsaren
 • Ladda upp pump- och mätardata direkt till mylife Cloud via mylife Upload Utility
 • mylife Cloud-data är säkerhetskopierade, aktuella och åtkomliga

Så här får du tillgång till mylife Software i molnet

Systemkrav

 • En webbläsare som stödjer HTML5 och JavaScript, t.ex. aktuella versioner av Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome och Safari
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar

Så här laddar du ned mylife Upload

Systemkrav:

 • Operativsystemet Windows 8.1–11.0
 • 1 GB RAM och minst 500 MB hårddiskutrymme
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar

Kompatibilitet för mylife YpsoPump anges endast för pumpar med programvaruversion lägre än V05.000.XX. I nuläget är mylife YpsoPump-modeller med programvaruversion V05.000.XX och högre inte kompatibla.

I detta fall ansluter du din pump till mylife App och loggar in på ditt mylife Cloud-konto i appen. Då synkroniseras dina data med ditt mylife Cloud-konto.

Fört att börja ladda ned mylife Upload klickar du här:

Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed av sådan märkning täcks av licens.

Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Produktbilderna är enbart avsedda som illustration.

Dexcom och Dexcom G6 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet