Enklare hantering av diabetes

mylife App Heltäckande data lätt till hands

Med mylife App hanterar du din diabetes när som helst, var som helst och diskret, och det blir lätt att föra anteckningar!

 • Okomplicerad dataöverföring via Bluetooth® från mylife YpsoPump och blodglukosmätare från mylife
 • Lättanvänd boluskalkylator med funktion för disponibelt insulin ingår
 • Val mellan två metoder för beräkning av bolusar
 • Visning av senaste värden, som värden för blodglukos, bolus, basaldos och disponibelt insulin, för diskret översikt över behandlingen
 • Möjlighet att mata in data manuellt och att synkronisera med mylife Cloud
 • Kompatibel med iOS- och Android-enheter. Funktionen mylife Assist finns för närvarande enbart för Android. iOS kommer snart.

mylife Assist: app-baserad integrering av CGM-data med systemet mylife YpsoPump

Relevanta behandlingsdata, från G6-sensordata till insulindata, med ett ögonkast på smarttelefonen, som stöd för beslut om behandling via mylife App.
Relevanta behandlingsdata, från G6-sensordata till insulindata, med ett ögonkast på smarttelefonen, som stöd för beslut om behandling via mylife App.

Uppdatera din mylife App nu!

Tack vare den nya funktionen mylife Assist kan du som använder vår insulinpump mylife YpsoPump och Dexcom G6 nu få data från såväl pumpen som CGM-systemet på ett ställe: mylife App på din smarttelefon.

Du får framför allt de här fördelarna med vår app-baserade CGM-integrering:

 • Direkt användning av CGM-värden (glukosvärden) till bekväm beräkning av bolusförslag
 • Glukos- och insulindata diskret åtkomliga på din smarttelefon
 • Varningar vid höga och låga glukosnivåer
 • Möjlighet att dela data med mylife Cloud och Dexcom CLARITY för full översikt över behandlingen
 • Kompatibilitet med ett brett utbud av smarttelefoner från olika tillverkare. Funktionen mylife Assist finns för närvarande enbart för Android. iOS kommer snart.
Inarbetad Dexcom G6: lista med utökade egenskaper

Funktioner tillgängliga från mylife App version 1.8. Tillgång till CGM-funktioner beroende på respektive land.

 • Visning av kontinuerlig glukosinformation och trender, som uppdateras var femte minut
 • Användning av CGM-värden till beräkning av bolusförslag
 • Varningar vid höga och låga glukosvärden, inbegripet meddelanden till smarttelefon
 • Kommer snart: Hantering av följare (via appen Dexcom Follow1)
 • För sensorsessioner utan sensorkod: regelbunden kalibrering i appen
 • Avsluta en sensorsession
 • Koppling och inställning av G6-sensor och sändare via guide: Bluetooth®-koppling, sensorinsättning och placering av sändare
 • Kamerastöd för skanning av sändarens serienummer och sensorkod
 • CGM-data kan uppladdas till mylife Cloud (från mylife Software / Cloud 2.0)
 • CGM-data kan laddas upp till Dexcom CLARITY
Se hur disponibelt insulin hanteras i bolusberäkningar

Boluskalkylator Användning av disponibelt insulin

I mylife App finns valmöjlighet för hur disponibelt insulin hanteras i bolusberäkningen.

Boluskalkylator – Sverige

Metod 1:

Disponibelt insulin dras ifrån både korrigeringsbolus och från måltidsbolus.

Metod 2:

Disponibelt insulin dras enbart ifrån korrigeringsbolusen, och aldrig från en måltidsbolus.

mylife Software En lösning för hantering av diabetesbehandlingen

mylife Software har utformats för att kunna användas inte bara med hela sortimentet av mylife Diabetescare-produkter utan även med ett antal andra blodglukosmätare. mylife Software finns som två olika alternativ. Användare kan besluta sig för om de vill installera mylife Software direkt i sin PC eller om de vill hantera mylife Software i mylife Cloud.

 • Användarvänlig utformning förenklar användningen
 • Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av produkter
 • Molntjänst som alternativ
 • Möjlighet till datadelning
Rapporter och övergripande funktioner

Rapporter hjälper såväl vårdpersonal som patienter att utvärdera behandlingsdata, och gör att båda parterna får användbar och relevant information.

 • Dashboard: Startskärm för att importera och synkronisera apparatdata, och för en snabb vy över behandlingstrender och resultat
 • Översikt: Grafisk vy över behandlingsdata
 • Loggbok: Kronologisk lista över händelser, anteckningar av patient och vårdpersonal samt data för nyckelhändelser
 • Standarddag: Översikt över dygnets blodglukosmönster
 • Distribution: Visar blodglukosfördelning för ett helt dygn eller delar av dygnet
 • Insulinrapport: Visar insulinmängd, kvot basaldos till bolus samt bolustyper
 • Trendrapport: För jämförelse av två tidsperioder med varandra för att identifiera behandlingsmöjligheter
 • Pumpinställningar: Automatiskt sparande av pumpinställningar vid varje dataimport samt jämförelse av inställningar för två perioder
 • Patient: Vårdpersonal kan skapa, visa och hantera individuella patienter och deras data
 • Inställningar: För att anpassa programmet till vad du föredrar
Kompatibla enheter (landberoende tillgänglighet)

mylife Diabetescare-produkter:

 • Ypsomed mylife YpsoPump
 • Ypsomed mylife Pura
 • Ypsomed mylife Unio
 • Ypsomed mylife Unio Cara
 • Ypsomed mylife Unio Neva
 • Ypsomed mylife Aveo

Andra blodglukosmätare:

 • Abbott FreeStyle
 • Abbott Freestyle Freedom Lite
 • Abbott FreeStyle Insulinx
 • Abbott FreeStyle Lite
 • Abbott FreeStyle Mini/Flash
 • Abbott FreeStyle Precision Neo
 • Roche Accu-Chek Active
 • Roche Accu-Chek Aviva Connect
 • Roche Accu-Chek Aviva Expert
 • Roche Accu-Chek Aviva II (--> SmartPix)
 • Roche Accu-Chek Aviva Nano
 • Roche Accu-Chek Mobile
 • Roche Accu-Chek Mobile II
 • Roche Accu-Chek Performa
 • Ascensia Breeze 2
 • Ascensia Contour 2
 • Ascensia Contour Next
 • Ascensia Contour Next Link
 • Ascensia Contour Next USB
 • Ascensia Contour Ts
 • Ascensia Contour USB
 • Ascensia Contour XT
 • Bionime GM 550
 • i-SENS CareSense N
 • Lifescan OneTouch Ultra
 • Lifescan OneTouch Ultra 2
 • Lifescan OneTouch Ultra Smart
 • Lifescan OneTouch UltraEasy
 • Lifescan OneTouch Verio
 • Lifescan OneTouch Verio Flex
 • Lifescan OneTouch Verio IQ
 • Lifescan OneTouch VerioPro
 • Lifescan OneTouch Vita
 • Sanofi MyStar Extra

Så här installerar du mylife Software

Upplev egenskaper och fördelar med mylife Software installerat i valfri persondator med Windows.

 • Mata in, få tillgång till och gå igenom behandlingsdata lokalt på din persondator
 • Få åtkomst till alla data på en lokal dator och håll data borta från mylife Cloud

Systemkrav

 • Operativsystemet Windows 7 eller nyare
 • Net Runtime environment 4.5 eller nyare (installeras automatiskt om det inte redan finns)
 • 1 GB RAM och minst 500 MB hårddiskutrymme
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar
 • Tangentbord och mus

Anm.: Den som installerar mylife Software på din dator måste ha administratörsbehörighet.

mylife Cloud Enkelt, snabbt och säkert

Tack vare mylife Cloud är datasynkronisering mellan vårdpersonal och patienter enklare än någonsin. Vårdpersonal kan bjuda in sina patienter att dela data direkt från mylife Software.

På så sätt kan vårdpersonal synkronisera patientdata och lägga mer tid på att hantera behandlingen vid besöken.

mylife Software låter dig välja sätt för sparande av behandlingsdata: direkt i din persondator eller i mylife Cloud. Dina data, ditt val.

mylife Cloud data management

Tillgängligt var som helst, när som helst

I molnet sparas data på ett säkert sätt, och de kan kommas åt från valfri enhet med Internetförbindelse.

 • På valfri Mac eller PC kommer du åt mylife Software online med hjälp av webbläsaren
 • Ladda upp pump- och mätardata direkt till mylife Cloud via mylife Upload Utility
 • mylife Cloud-data är säkerhetskopierade, aktuella och åtkomliga

Så här får du tillgång till mylife Software i molnet

Systemkrav

 • En webbläsare som stödjer HTML5 och JavaScript, t.ex. aktuella versioner av Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome och Safari
 • Minsta skärmupplösning 1024 × 768 pixlar

Så här laddar du ned mylife Upload

Systemkrav för installation av mylife Upload:

 • 1 GB RAM
 • 500 MB hårddiskutrymme

För att börja ladda ned mylife Upload klickar du här:

1 Integrering av funktionen i mylife App är planerad till våren 2022. Upp till 5 följare i länder utanför Förenta Staterna. För att följa behövs en separat Follow-app och en Internetförbindelse. Ta inga beslut om behandling av diabetes baserat på avläsningar från Dexcom Follow-appen. Bekräfta alltid med din kompatibla smarta enhet eller Dexcom-mottagare.

Ansvarsfriskrivning:
Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed av sådan märkning täcks av licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet