Řízení léčby je nyní snadné

 • Intuitivní a uživatelsky přívětivý design usnadňuje použití.
 • Stejné rozhraní pro všechny uživatele zjednodušuje komunikaci.
 • Kompatibilní s mnoha zařízeními pro větší flexibilitu.
 • Volitelné použití cloudových služeb podle volby uživatele.
 • Možnost sdílení údajů zjednodušuje řízení léčby.

Účelem řízení léčby mylife je optimalizovat komunikaci mezi lidmi s diabetem a zdravotnickými pracovníky. Řízení léčby mylife je nenáročné a snadno společně použitelné řešení pro léčbu diabetu, které sestává ze softwaru mylife Software, aplikace mylife App a cloudu mylife Cloud.

Řízení léčby mylife vyhovuje požadavkům různých léčebných plánů u diabetu u všech - od uživatelů s diabetem typu 1, kteří používají inzulinovou pumpu, až po uživatele s diabetem typu 2, kteří chtějí pouze sledovat své hladiny glykémie.

Přehled

mylife Software Řešení pro řízení léčby diabetu

Intuitivní a uživatelsky přívětivý design usnadňuje používání

mylife Software maximálně pomáhá uživateli – nabídky, výkazy a nastavení jsou přehledné, uživatelsky přívětivé a navigace je snadná.

Stejné rozhraní pro všechny uživatele zjednodušuje komunikaci

Rozhraní má stejný vzhled pro všechny uživatele. Nezáleží na tom, zda používáte zdravotnickou nebo pacientskou verzi. Diskuze o léčbě jsou tedy jednoduché, protože obě strany mají přístup ke stejným grafům a statistikám. To je zvláště užitečné, když diskuze probíhá po telefonu.

Kompatibilní s mnoha zařízeními pro větší flexibilitu

mylife Software byl vytvořen pro práci s úplnou řadou zařízení mylife Diabetescare, a také se širokou řadou jiných glukometrů.

Volitelné použití cloudových služeb podle volby uživatele

mylife Software lze použít ve dvou různých variantách. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí nainstalovat mylife Software přímo na svůj počítač, nebo zda chtějí se softwarem mylife Software pracovat v cloudu mylife Cloud.

Možnost sdílení údajů zjednodušuje řízení léčby

mylife Cloud poskytuje zdravotníkům možnost vyzvat pacienty, aby s nimi sdíleli své údaje. Když pacienti sdílejí své údaje se zdravotníky, vidí obě strany přesně ty samé údaje.

Kompatibilita zařízení

mylife Software device compatibility

mylife Software byl vytvořen nejen pro práci s úplnou řadou zařízení mylife Diabetescare včetně mylife™ YpsoPump, mylife OmniPod, mylife Unio a mylife Pura, ale také pro práci s řadou jiných glukometrů, jako jsou FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® a Rightest™ GM.

mylife App Vyčerpávající informace na dosah ruky

Řízení léčby za pohybu

 • Snadný bezdrátový přenos údajů pomocí Bluetooth do mylife App.
 • Integrovaný, snadno použitelný kalkulátor bolusu s funkcí „insulin on board“ (IOB).
 • Zobrazení posledních hodnot včetně hodnot glykémie, bolusu, bazálního dávkování a IOB k diskrétnímu přehledu léčby.
 • Možnost manuálního zadávání údajů a synchronizace s mylife Cloud.
 • Kompatibilní s přístroji s iOS i s OS Android.
mylife Software woman sitting in chair with coffee and mobile phone

mylife Cloud Snadné, rychlé a bezpečné použití

mylife Cloud data management

Díky mylife Cloud je synchronizace údajů mezi zdravotníky a pacienty snadnější než kdy dříve. Zdravotníci mohou vyzvat pacienty, aby s nimi sdíleli své údaje přímo z mylife Software.

To umožňuje zdravotníkům synchronizovat údaje pacientů a věnovat při návštěvách více času řízení léčby.

mylife Software nabízí uživateli možnost volby, zda ukládat údaje o léčbě v mylife Cloud, nebo přímo na jeho počítači. Vaše údaje, vaše volba.

Disclaimer: FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® a Rightest™ jsou ochranné známky příslušných držitelů registrace.

Stažení software a přihlášení

Vaše volba při řízení léčby Univerzální, rychlý a bezpečný

mylife Software nabízí možnost volby, jak bezpečně ukládat údaje o léčbě, buď přímo na vašem osobním počítači, nebo v cloudu mylife Cloud.

mylife Software Řešení pro řízení léčby diabetu

mylife Software lze nainstalovat na jakýkoliv osobní počítač s operačním systémem Windows. Můžete tak poznat všechny jeho funkce a výhody.

 • Můžete zadávat údaje, přistupovat k nim a prohlížet si je lokálně na svém osobním počítači.
 • K údajům můžete přistupovat na jednom lokálním počítači a uchovávat údaje mimo mylife Cloud.

Jak nainstalovat mylife Software

Systémové požadavky:

 • operační systém Windows 7 a vyšší,
 • .Net Runtime environment verze 4.5 nebo vyšší (pokud chybí ovladač, nainstaluje se automaticky),
 • RAM 1 GB a nejméně 500 MB prostoru na pevném disku,
 • minimální rozlišení obrazovky 1024 × 768 pixelů,
 • klávesnice a myš pro ovládání.

Poznámka: pro instalaci mylife Software na svůj počítač musíte mít oprávnění administrátora.

mylife Cloud Snadná, rychlá a bezpečná

Přístup odkudkoliv a kdykoliv. Přístup do cloudu zajišťuje bezpečné uložení údajů; lze k nim přistupovat z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu.

 • Pro přístup k softwaru mylife Software online použijte internetový prohlížeč na jakémkoliv počítači MAC nebo PC.
 • Údaje z pumpy a z glukometru nahrajte přímo do cloudu mylife Cloud pomocí aplikace mylife Upload.
 • Údaje v cloudu mylife Cloud jsou zálohovány, jsou aktuální a přístupné.

Jak přistupovat k softwaru mylife Software v cloudu

Systémové požadavky

 • Prohlížeč, který podporuje HTML5 a Javascript, například současné verze prohlížečů Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome a Safari.
 • Minimální rozlišení displeje 1024 × 768 pixelů.

Jak stáhnout aplikaci mylife Upload

Systémové požadavky pro instalaci aplikace mylife Upload:

 • RAM 1 GB,
 • 500 MB prostoru na pevném disku.

Stahování aplikace mylife Upload zahájíte kliknutím sem:

mylife App Vyčerpávající informace na dosah ruky

Řízení léčby za pohybu. K dispozici pro zařízení s OS Android a iOS.

Stáhněte si mylife App

Systémové požadavky:

 • zařízení s operačním systémem Android verze 5.0 nebo vyšší,
 • zařízení s OS Android musí podporovat Bluetooth Low Energy (Bluetooth V4.0),
 • iPhone 5S nebo novější /iOS verze  9.3 nebo vyšší.

Průvodce výkazem

Výkazy a funkce Univerzální a flexibilní nástroj

Výkazy pomáhají zdravotníkům i pacientům vyhodnocovat údaje o léčbě a zajišťují, aby byli všichni vybaveni užitečnými a relevantními informacemi.

 • Řídicí panel: Úvodní obrazovka importuje a synchronizuje údaje v přístroji, stručné referenční údaje o trendech v léčbě a výsledky.
 • Celkový pohled: Grafický přehled údajů o léčbě.
 • Kniha záznamů: Chronologický seznam událostí, poznámky pacienta a zdravotníků a údaje o klíčových událostech.
 • Běžný den: Přehled hodnot glykémie během 24 hodin.
 • Distribuce: Zobrazení hodnot glykémie v průběhu celého dne nebo časových úseků dne.
 • Výkaz inzulinu: Ukazuje množství inzulinu, poměr bazál-bolus a typy bolusů.
 • Výkaz trendů: Porovnání dvou časových úseků ke zjištění možností léčby.
 • Nastavení pumpy: Automatické ukládání nastavení pumpy vždy s importem údajů k porovnání nastavení pumpy ve dvou časových úsecích.
 • Profily pacientů: Slouží zdravotníkům k vytváření, zobrazování a úpravě profilů jednotlivých pacientů a jejich údajů.
 • Nastavení: Konfigurace softwaru, aby odpovídal vašim preferencím.
Řídicí panel

Řídicí panel Přehled základních statistik léčby

 • Řídicí panel je úvodní strana softwaru mylife Software – zobrazuje přehled trendů v četnosti sledování hodnot glykémie, v průměrném počtu hypoglykemických epizod za měsíc, ve standardní odchylce a v průměrných hodnotách glykémie.
 • Importuje údaje z léčebných zařízení.
 • Přímo z řídicího panelu synchronizuje údaje s cloudem mylife Cloud.
 • Výběrem z rozbalovacího seznamu pacientů mohou zdravotničtí pracovníci rychle přepínat mezi pacienty.
Celkový pohled

Celkový pohled Úplná informace

 • V jednom výkazu vidíte všechny údaje, aplikaci bazálního i bolusového inzulinu, hodnoty glykémie, údaje o sacharidech a o fyzické zátěži, a to zadané ručně a/nebo přenesené z přístroje.
 • Údaje lze vykazovat podle řady různých časových úseků; lze také používat předdefinované a přizpůsobitelné filtry.
Kniha záznamů

Kniha záznamů Všechny informace, poznámky pacienta i zdravotnických pracovníků a údaje o hlavních událostech

 • Záznam zvláštních událostí, jako jsou ručně naměřené glykémie, fyzická zátěž, nemoc, menstruační cykly atd.
 • Pacienti i zdravotničtí pracovníci mohou do knihy záznamů zapisovat poznámky, které lze poté sdílet v cloudu mylife Cloud.
Běžný den

Běžný den Průběh glykémie za 24 hodin

 • Zobrazení hodnot glykémie ve vybraném časovém úseku po 24 hodin denně.
 • Propojení výsledků s dalšími hodnotami v témže dnu a zobrazení příslušných záznamů v knize záznamů.
 • Zobrazení statistik, jako je např. průměrná hodnota glykémie ve vybraném časovém úseku.
Distribuce

Distribuce Zobrazení distribuce hodnot glykémie podle výsledků časového úseku

 • Kontrola distribuce hodnot glykémie podle nastavení cílových zón a času.
 • Snadno čitelné a barevně označené grafy rychle zobrazí distribuci.
 • Filtrování výsledků, aby byl výkaz pro vás co nejužitečnější.
Výkaz inzulinu

Výkaz inzulinu Výkaz množství inzulinu, poměr bazálního a bolusového inzulinu a typ bolusu

 • Přehled rozložení celkového denního inzulinu podaného ve vybraném časovém úseku – týden za týdnem.
 • Podání bazálního / bolusového inzulinu, rozložení jídelních a korekčních bolusů, a také všechna zamítnutí doporučeného bolusu.
Výkaz trendů

Výkaz trendů Zjištění trendů – určení možností léčby

 • Porovnání údajů ze dvou časových úseků ke zjištění souvislostí a určení možných oblastí zlepšení.
 • Porovnání hodnot glykémie, průměrné denní dávky inzulinu a také všech zamítnutí doporučeného bolusu.
Nastavení pumpy

Nastavení pumpy Zálohování a porovnání

 • Nastavení pumpy jsou ukládána do softwaru mylife Software vždy, když pumpu připojíte. Tím se zajistí, aby pacienti i zdravotničtí pracovníci měli vždy zálohováno poslední nastavení pumpy pro případ poruchy pumpy.
 • Poměr inzulinu k sacharidům, faktor citlivosti na inzulin, bazální programy a také výchozí nastavení - vše je uloženo.
 • Porovnáním nastavení pumpy lze zjistit, jak se léčba měnila v čase.