Behandlingsstyring på en nem måde

 • Intuitivt og brugervenligt design
 • Samme grænseflade for alle brugere for at forenkle kommunikationen
 • Kompatibel med en række enheder for større fleksibilitet
 • Valgfri brug af cloud-tjenester for at matche brugerpræferencer
 • Mulighed for datadeling for at forenkle behandlingsstyringen

mylife, som består af mylife Software, mylife App og mylife Cloud, er en brugervenlig behandlingsstyringsløsning, som optimerer kommunikationen mellem diabetespatienter og sundhedspersonale via nem datadeling.

mylife-behandlingsstyring kan rumme forskellige diabetesbehandlingsplaner, lige fra type 1-brugere på pumpebehandling til type 2-brugere, som bare skal holde øje med deres blodsukkerværdier.

mylife Software Løsning inden for behandling af diabetes

mylife Software Dashboard

Intuitivt og brugervenligt design

mylife Software optimerer brugeroplevelsen – menuer, rapporter og indstillinger er tydelige, brugervenlige og nemme at navigere i.

Samme grænseflade for alle brugere for at forenkle kommunikationen

Grænsefladen ser ens ud for alle brugere. Uanset om du bruger den professionelle eller den private version. Derfor er behandlingssamtalerne uproblematiske, fordi begge parter har adgang til de samme grafer og statistikker. Det er især nyttigt, når man taler i telefon.

Kompatibel med en række enheder for større fleksibilitet

mylife Software er designet til at fungere sammen med alle mylife Diabetescare-enheder og også en række andre blodsukkermålere.

Valgfri brug af cloud-tjenester for at matche brugerpræferencer

mylife Software er tilgængelig på to forskellige måder. Brugerne kan beslutte, om de vil installere mylife Software direkte på deres pc, eller om de vil have adgang til mylife Software i mylife Cloud.

Mulighed for datadeling for at forenkle behandlingsstyringen

mylife Cloud giver mulighed for, at sundhedspersoner kan invitere deres patienter til datadeling. Når patienterne deler deres data med deres sundhedsperson, ser begge præcis de samme oplysninger.

Kompatibilitet

mylife Software device compatibility

mylife Software er designet til ikke bare at fungere med alle mylife Diabetescare-enheder, inkl. mylife YpsoPump, mylife OmniPod, mylife Unio og mylife Pura, men også med en lang række andre blodsukkermålere som FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® og Rightest™ GM.

mylife App Alle data lige ved hånden

Behandlingsstyring på farten

 • Enkel trådløs dataoverførsel til mylife App via Bluetooth
 • Integreret og brugervenlig bolusberegner med AI-funktion (aktiv insulin)
 • Viser de seneste værdier, inkl. blodsukkerværdi, bolus, basalrate og AI for en diskret behandlingsoversigt
 • Mulighed for manuel dataindtastning og mylife Cloud-synkronisering
 • Kompatibel med iOS- og Android-enheder
mylife Software woman sitting in chair with coffee and mobile phone

mylife Cloud Nemt, hurtigt og sikkert

mylife Cloud data management

Takket være mylife Cloud har datasynkronisering mellem sundhedspersoner og patienter aldrig været nemmere. Sundhedspersoner kan invitere deres patienter til at dele data direkte fra mylife Software.

Det giver sundhedspersoner mulighed for at synkronisere patientdata og bruge mere tid på behandlingsstyring under konsultationerne.

mylife Software giver brugerne mulighed for at vælge at gemme behandlingsdata enten i mylife Cloud eller direkte på deres pc. Dine data, dit valg.

Ansvarsfraskrivelse: FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® og Rightest™ er varemærker tilhørende de respektive registrerede ejere

Download & log ind

Dit valg af behandlingsstyring Alsidig, hurtig og sikker

I mylife Software kan man vælge, hvordan behandlingsdataene skal gemmes sikkert, enten direkte på pc eller i mylife Cloud.

mylife Software Løsning inden for behandling af diabetes

Oplev funktionerne og fordelene i mylife Software, som kan installeres på alle Windows-computere.

 • Indlæs, åbn og gennemgå behandlingsdata lokalt på pc
 • Åbn alle data med en lokal computer, og hold dataene væk fra mylife Cloud

Sådan installeres mylife Software

Systemkrav

 • Windows-operativsystem 7 og nyere
 • .Net-runtime-miljø 4.5 eller nyere (installeres automatisk, hvis det mangler)
 • 1 GB RAM og mindst 500 MB ledig plads på harddisken
 • Mindste opløsning 1024 × 768 pixel
 • Tastatur og mus til betjening

Bemærk: Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere mylife Software på din computer.

mylife Cloud Nemt, hurtigt og sikkert

Åbn når som helst og hvor som helst. Cloud-adgang sikrer, at dataene er gemt sikkert og kan åbnes fra enhver enhed med internetforbindelse.

 • Brug internetbrowseren på en Mac eller pc til at åbne mylife Software online
 • Upload pumpe- og målerdata direkte til mylife Cloud via mylife Upload Utility
 • mylife Cloud-data sikkerhedskopieres og er up to date og tilgængelige

Sådan åbnes mylife Software skyen

Systemkrav

 • En browser, der understøtter HTML5 og JavaScript, f.eks. den aktuelle version af Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome og Safari
 • Mindste skærmopløsning 1024 × 768 pixel

Sådan downloades mylife Upload

Systemkrav til Upload-installation:

 • 1GB RAM
 • 500 MB ledig plads på harddisken

Du starter mylife Upload-downloaden ved at klikke her:

mylife App Alle data lige ved hånden

Til behandlingsstyring på farten. Fås til Android- og iOS-enheder.

Download mylife App

Systemkrav

 • Android-enheder med Android version 5.0 eller nyere
 • Android-enheder skal understøtte Bluetooth Low Energy (Bluetooth V4.0)
 • iPhone 5S eller nyere/iOS version 9.3 og nyere

Rapportguide

Reports and overall functions Et alsidigt og fleksibelt værktøj

Rapporter hjælper både sundhedspersonalet og patienten, når de vurderer behandlingsdataene, og sikrer, at begge parter forsynes med nyttige og relevante oplysninger.

mylife Software navigation
 • Dashboard: Startskærm til import og synkronisering af enhedsdata og et hurtigt overblik over behandlingstrends og -resultater
 • Oversigt: Grafisk afbildning af behandlingsdata
 • Logbog: Kronologisk liste over hændelser, patientens og sundhedspersonalets notater og data vedrørende vigtige hændelser
 • Standarddag: Overblik over 24 timers blodsukkermønstre
 • Distribution: Viser blodsukkerfordelingen for hele dagen eller perioder af dagen
 • Insulinrapport: Viser insulinmængde, basal-til-bolus-forhold og bolustyper
 • Trendrapport: Bruges til at sammenligne to perioder med hinanden for at identificere behandlingsmuligheder
 • Pumpeindstillinger: Automatisk lagring af pumpeindstillinger med hver dataimport og sammenligning af pumpeindstillinger for to perioder
 • Patient: Beregnet til sundhedspersonalet, som kan oprette, se og redigere patienterne og deres data
 • Indstillinger: Bruges til at konfigurere softwaren efter dine præferencer
Dashboard

Dashboard For en oversigt over vigtige behandlingsstatistikker

mylife Software Dashboard
 • Dashboardet er mylife Softwares startside – den viser en oversigt over trends i hyppigheden af BS-sporing, gennemsnitligt antal hypoer pr. måned, standardafvigelse og gennemsnitlig blodsukkerværdi
 • Importer data fra behandlingsenheder
 • Synkroniser data med mylife Cloud direkte fra dashboardet
 • Sundhedspersoner kan hurtigt skifte mellem patienter ved hjælp af patientrullelisten
Oversigt

Oversigt Samlet overblik

mylife Software Oversigt
 • Se alle dataposter i én rapport: basal- og bolusinsulinindgivelser, manuelle blodsukkermålinger og/eller blodsukkermålinger indlæst fra enheden, kulhydrater og sport
 • Data kan rapporteres i henhold til en serie forskellige tidsperioder samt forudindstillede og tilpasbare filterindstillinger
Logbog

Logbog Alle oplysninger, noter fra patient og sundhedspersonale og data vedrørende vigtige hændelser

mylife Software Logbog
 • Log særlige hændelser som manuelle blodsukkermålinger, sport, sygdom, menstruationscyklus osv.
 • Patienter og sundhedspersonale kan indtaste notater i logbogen, som derefter kan udveksles via mylife Cloud
Standarddag

Standarddag Døgnblodsukkermønstre

mylife Software Standarddag
 • Vis blodsukkerresultaterne for den valgte periode over et døgn
 • Kæd værdier sammen med andre målinger fra den pågældende dag, og vis tilsvarende logbogsindtastninger
 • Vis statistikker som gennemsnitlige blodsukkerresultater for den valgte periode
Distribution

Distribution Vis blodsukkerfordeling i henhold til måling og periode

mylife Software Distribution
 • Gennemgå fordelingen af blodsukkermålinger i henhold til målzoner og tidspunktsindstillinger
 • Farvekodede grafer, som er nemme at læse, viser hurtigt fordelingen
 • Filtrer resultater for at rapportere data, som er relevante for dig
Insulinrapport

Insulinrapport Rapportér insulinmængde, basal til bolus og bolustype

mylife Software Insulinrapport
 • Vis en samlet daglig analyse af insulin, som er indgivet over en udvalgt periode – uge for uge
 • Basal-/bolusindgivelse, en analyse af måltids- og korrektionsbolusser samt tilsidesættelser af bolusberegninger
Trendrapport

Trend report Identificer trends – identificer behandlingsmuligheder

mylife Software Trendrapport
 • Sammenlign to tidsperioder med behandlingsdata for at se relationer og identificere områder, hvor der er mulighed for forbedring
 • Sammenlign blodsukkerværdier, gennemsnitligt dagligt insulinforbrug samt foreslåede tilsidesættelser af bolusberegninger
Pumpeindstillinger

Pumpeindstillinger Sikkerhedskopier og sammenlign

mylife Software Pumpeindstillinger
 • Pumpeindstillingerne gemmes i mylife Software, hver gang du tilslutter en pumpe, så patienter og sundhedspersonale altid har en sikkerhedskopi af de seneste pumpeindstillinger, hvis der er fejl på pumpen
 • Insulin-til-kulhydrat-forhold, insulinfølsomhedsfaktor, basalprogrammer samt forudindstillinger gemmes alle
 • Sammenlign pumpeindstillinger for at se, hvordan behandlingen er ændret over tid