mylife therapy management – łatwa kontrola leczenia

 • Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwą obsługę
 • Identyczny interfejs dla wszystkich użytkowników upraszcza komunikację
 • Zgodność z wieloma urządzeniami zapewnia większą elastyczność
 • Opcjonalne korzystanie z usług w chmurze w zależności od preferencji użytkownika
 • Możliwość udostępniania danych upraszcza kontrolę leczenia

Opracowane z myślą o optymalizacji komunikacji między osobami chorującymi na cukrzycę a personelem medycznym mylife therapy management to łatwe w użyciu rozwiązanie do udostępniania danych dotyczących leczenia cukrzycy, w skład którego wchodzi oprogramowanie mylife Software, aplikacja mylife App oraz chmura mylife Cloud.

Rozwiązanie mylife therapy management dostosowuje się do wymogów różnych planów leczenia cukrzycy, spełniając potrzeby użytkowników — począwszy od osób z cukrzycą typu 1 leczonych z użyciem pompy insulinowej, aż po osoby z cukrzycą typu 2, które po prostu chcą kontrolować glikemię.

Przegląd

mylife Software Rozwiązanie do kontroli leczenia cukrzycy

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwą obsługę

Oprogramowanie mylife Software optymalizuje rozwiązanie po stronie użytkownika – menu, raporty i ustawienia są przejrzyste, łatwe w użyciu i nawigacji.

Identyczny interfejs dla wszystkich użytkowników upraszcza komunikację

Interfejs wygląda tak samo dla wszystkich użytkowników. Bez względu na to, czy używana jest wersja dla użytkowników korzystających z niej z racji wykonywanego zawodu, czy dla użytkowników prywatnych. To znacznie ułatwia rozmowy dotyczące leczenia, ponieważ obie strony mają dostęp do identycznych wykresów i statystyk. Jest to szczególnie pomocne podczas rozmów przez telefon.

Zgodność z wieloma urządzeniami zapewnia większą elastyczność

Oprogramowanie mylife Software jest przeznaczone nie tylko do współpracy z pełną gamą urządzeń mylife Diabetescare, ale również z wieloma innymi glukometrami.

Opcjonalne korzystanie z usług w chmurze w zależności od preferencji użytkownika

Oprogramowanie mylife Software jest dostępne na dwa sposoby. Użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie mylife Software bezpośrednio na komputerze PC lub mogą uzyskiwać dostęp do mylife Software w chmurze mylife Cloud.

Możliwość udostępniania danych upraszcza kontrolę leczenia

Chmura mylife Cloud pozwala lekarzom zapraszać pacjentów do tego, aby udostępniali im swoje dane. Gdy pacjent udostępni swoje dane lekarzowi, obie strony mają dostęp do tych samych informacji.

Zgodność z urządzeniami

mylife Software device compatibility

Oprogramowanie mylife Software jest przeznaczone nie tylko do współpracy z pełną gamą urządzeń mylife Diabetescare – między innymi z urządzeniami mylife YpsoPump, mylife OmniPod, mylife Unio i mylife Pura – ale również z wieloma glukometrami innych firm, takimi jak FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® i Rightest™ GM.

mylife App Kompleksowe dane na wyciągnięcie palców

Kontrola leczenia w podróży

 • Proste bezprzewodowe przesyłanie danych przez Bluetooth do aplikacji mylife App
 • Zintegrowany i łatwy w obsłudze kalkulator bolusa z funkcją obliczania aktywnej insuliny
 • Wyświetlacz ostatnich wartości, takich jak glikemia, bolus, dawka podstawowa i aktywna insulina, umożliwia dyskretne zapoznanie się z przeglądem leczenia
 • Możliwość ręcznego wprowadzania danych i synchronizacji z chmurą mylife Cloud
 • Zgodność z urządzeniami z systemami iOS i Android
mylife Software woman sitting in chair with coffee and mobile phone

mylife Cloud Łatwo, szybko i bezpiecznie

mylife Cloud data management

Dzięki chmurze mylife Cloud synchronizacja danych między lekarzami a pacjentami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Lekarze mogą zapraszać swoich pacjentów do tego, aby udostępniali im swoje dane bezpośrednio z oprogramowania mylife Software.

Pozwala to lekarzom na synchronizację danych pacjentów i poświęcenie więcej czasu na zarządzanie leczeniem pacjentów podczas wizyt.

Użytkownicy oprogramowania mylife Software mają do wyboru zapisywanie danych leczenia w chmurze mylife Cloud lub bezpośrednio na komputerze PC. Twoje dane, Twój wybór.

 

Zastrzeżenie: FreeStyle®, Contour™, OneTouch®, Accu-Chek® i Rightest™ to znaki towarowe należące do ich prawowitych właścicieli

Materiały do pobrania i logowanie

Kontroluj leczenie zgodnie ze swoimi upodobaniami Szybko, bezpiecznie i łatwo

Oprogramowanie mylife Software umożliwia bezpieczne zapisywanie danych leczenia bezpośrednio na komputerze PC lub w chmurze mylife Cloud.

mylife Software Rozwiązanie do kontroli leczenia cukrzycy

Bogate w funkcje i zalety oprogramowanie mylife Software można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows.

 • Wprowadzaj, wyświetlaj i przeglądaj dane leczenia lokalnie na swoim komputerze PC
 • Dzięki takiej konfiguracji masz dostęp do wszystkich danych na komputerze lokalnym i nie musisz korzystać z chmury mylife Cloud

Jak zainstalować oprogramowanie mylife Software?

Wymagania systemowe

 • System operacyjny w wersji Windows 7 lub nowszej
 • Środowisko Net Runtime 4.5 lub nowsze wersje (w przypadku jego braku jest instalowane automatycznie)
 • 1 GB pamięci RAM i co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Minimalna wymagana rozdzielczość ekranu to 1024 × 768 pikseli
 • Klawiatura i mysz do obsługi oprogramowania

Uwaga: W celu zainstalowania oprogramowania mylife Software na komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

mylife Cloud Łatwo, szybko i bezpiecznie

Dostęp wszędzie i o każdej porze. Dostęp do chmury pozwala na bezpieczne zapisywanie danych oraz dostęp do nich z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

 • W celu uzyskiwania dostępu do oprogramowania mylife Software online możesz korzystać z przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze Mac lub PC
 • Przesyłaj dane z pompy i glukometru bezpośrednio do chmury mylife Cloud, korzystając z programu narzędziowego mylife Upload
 • W chmurze mylife Cloud tworzona jest kopia zapasowa danych, dane w chmurze są aktualne i zawsze dostępne

Jak uzyskać dostęp do oprogramowania mylife Software w chmurze

Wymagania systemowe

 • Przeglądarka internetowa, która obsługuje standard HTML 5 i język Javascript, np. aktualne wersje przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i Safari
 • Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 × 768 pikseli

Jak pobrać oprogramowanie mylife Upload

Wymagania systemowe do zainstalowania oprogramowania mylife Upload:

 • 1 GB pamięci RAM
 • 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Aby rozpocząć pobieranie oprogramowania mylife Upload, kliknij tutaj:

mylife App Kompleksowe dane na wyciągnięcie palców

Do zarządzania terapią w podróży. Dostępne dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Pobierz aplikację mylife App

Wymagania systemowe

 • Urządzenia z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej
 • Urządzenia z systemem Android muszą obsługiwać standard Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.0)
 • Telefon iPhone 5s lub nowszy/system iOS 9.3 i nowsze

Przewodnik dotyczący raportów

Raporty i inne funkcje Wszechstronne i elastyczne narzędzie

Raporty pomagają zarówno lekarzom, jak i pacjentom w ocenie danych leczenia, a ponadto zapewniają obu stronom dostęp do pomocnych i istotnych danych.

 • Kokpit: ekran początkowy przeznaczony do importowania i synchronizowania danych urządzenia, na którym można również szybko sprawdzić trendy i wyniki leczenia
 • Widok ogólny: widok graficzny danych leczenia
 • Dziennik: uporządkowana chronologicznie lista zdarzeń, uwag pacjenta oraz lekarza, a także informacji o kluczowych zdarzeniach
 • Doba standardowa: przegląd wykresów glikemii z 24 godzin
 • Rozkład: umożliwia przeglądanie rozkładu glikemii z całego dnia lub okresów dnia
 • Raport dot. insuliny: przedstawia ilość insuliny, stosunek bolus / baza oraz typy bolusów
 • Raport dot. trendów: umożliwia porównanie dwóch okresów w celu zidentyfikowania możliwości poprawy leczenia
 • Ustawienia pompy: ustawienia pompy zapisywane automatycznie przy każdym imporcie danych. Dodatkowo w tym obszarze można porównywać ustawienia z dwóch okresów
 • Profile pacjentów: obszar przeznaczony dla lekarzy, którzy mogą w nim tworzyć, wyświetlać i edytować rekordy pacjentów oraz dotyczące ich dane
 • Ustawienia: umożliwia konfigurowanie oprogramowania zgodnie z preferencjami użytkownika
Kokpit

Kokpit Przegląd najważniejszych danych statystycznych dotyczących leczenia

 • Kokpit jest stroną główną oprogramowania mylife Software – przedstawia trendy, takie jak częstotliwość pomiarów glikemii, średnia liczba epizodów hipoglikemii w miesiącu, odchylenie standardowe oraz średnia wartość glikemii
 • Importuj dane z urządzeń przeznaczonych do leczenia
 • Synchronizuj dane z chmurą mylife Cloud bezpośrednio z kokpitu
 • Lekarze mogą szybko przełączać pacjentów, korzystając z rozwijanej listy pacjentów
Widok ogólny

Widok ogólny Całościowy obraz

 • Zobacz wszystkie dane w jednym raporcie – dawkę podstawową insuliny oraz bolusy; wyniki pomiarów glikemii wprowadzone ręcznie i/lub przez urządzenie, wartości dotyczące spożytych węglowodanów oraz informacje o uprawianiu sportu
 • Raporty mogą być tworzone z różnych okresów, a także zgodnie ze wstępnie ustawionymi i dostępnymi do edycji filtrami
Dziennik

Dziennik Wszystkie informacje, uwagi pacjenta i lekarza, a także dane dotyczące kluczowych zdarzeń

 • Rejestruj zdarzenia specjalne, takie jak ręcznie wykonywane pomiary glikemii, uprawianie sportu, miesiączki itp.
 • Pacjenci i lekarze mogą wprowadzać uwagi do dziennika, a następnie mogą się nimi wymieniać za pośrednictwem chmury mylife Cloud
Doba standardowa

Doba standardowa Wykresy glikemii z 24 godzin

 • Zobacz wartości glikemii z wybranego okresu doby.
 • Połącz odczyty z innymi pomiarami z tego dnia i wyświetl odpowiadające wpisy z dziennika
 • Wyświetlaj statystyki, takie jak średni poziom glikemii z wybranego okresu
Rozkład

Rozkład Zobacz rozkład glikemii z uwzględnieniem pomiarów i okresów

 • Przejrzyj rozkład pomiarów glikemii w odniesieniu do stref docelowych i ustawień pory dnia
 • Łatwe w odczycie, kodowane kolorami wykresy pozwalają na łatwe sprawdzanie rozkładów
 • Wyniki możesz filtrować, aby w raportach umieszczać istotne dla Ciebie dane
Raport dot. insuliny

Raport dot. insuliny Twórz raporty przedstawiające ilości insuliny, stosunek bolus/baza oraz typy bolusów

 • Sprawdź całkowitą ilość insuliny podanej w wybranym okresie z rozbiciem na poszczególne dni – tydzień po tygodniu
 • Sprawdź dawkę podstawową/bolus, rozbicie według posiłków i bolusy korekcyjne, a także wszelkie korekty ustawień sugerowanych przez kalkulator bolusa
Raport dot. trendów

Raport dot. trendów Rozpoznawaj trendy i możliwości poprawy leczenia

 • Porównaj dane leczenia z dwóch okresów, aby ujawnić zależności między nimi i łatwiej rozpoznawać obszary możliwej poprawy
 • Porównuj wartości glikemii, przeciętne dzienne zużycie insuliny oraz korekty ustawień sugerowanych przez kalkulator bolusa
Ustawienia pompy

Ustawienia pompy Twórz kopie zapasowe i porównuj

 • Ustawienia pompy są zapisywane w oprogramowaniu mylife Software każdorazowo po podłączeniu pompy, dzięki czemu za każdym razem tworzona jest kopia zapasowa ustawień pompy na wypadek jej błędu
 • Zapisywane są między innymi takie dane, jak stosunek insuliny do węglowodanów, wskaźnik insulinowrażliwości, programy podstawowe, a także ustawienia predefiniowane
 • Porównuj ustawienia pompy, aby sprawdzać zmiany sposobów leczenia w czasie