Sikker deling af data med din behandler i forbindelse med fjernbehandlingsstøtte

Del dine diabetesbehandlingsdata med din behandler, så du ikke behøver at møde op på behandlingsstedet, men kan blive hjemme i sikkerhed. På denne side viser vi, hvor nemt det er at sætte din mylife Cloud-konto op og gøre klar til at dele data med din behandler.

Patienter: mylife Cloud-registrering og opsætning af konto

Trin 1 af 14

Åbn din webbrowser. Gå til https://mylife-software.net. Klik på "Registrer" for at starte oprettelsen af din mylife Cloud-konto.

Trin 2 af 14

Vælg dit bopælsland.

Bemærk: Du kan ikke ændre dit bopælsland igen, når du har afsluttet registreringen.

Trin 3 af 14

Udfyld alle dine oplysninger. Husk at vælge "Patient" som din rolle. Klik derefter på "Registrer".

Trin 4 af 14

Acceptér de generelle vilkår og betingelser ved at afkrydse det relevante felt.

Trin 5 af 14

Acceptér databeskyttelsesreglerne ved at afkrydse det relevante felt.

Trin 6 af 14

Du modtager en e-mail med et bekræftelseslink. Åbn e-mailen på din pc. Klik på linket inden for 72 timer for at kunne fortsætte kontoregistreringen.

Trin 7 af 14

Når du har klikket på bekræftelseslinket i din e-mail, bliver du bekræftet som bruger. Klik på "Log ind" for at fortsætte opsætningen af din mylife Cloud-konto. Du bliver omdirigeret til mylife Cloud-login-siden.

Trin 8a og 8b af 14

Indtast din e-mailadresse først, og klik derefter på "Log ind". Indtast derefter din adgangskode, og klik på "Log ind" igen.

Trin 9 af 14

Start opsætningsguiden for din konto. Husk at klikke på "Selvbehandling", hvis du er patient. Klik derefter på "Næste".

Trin 10 af 14

Angiv dit sprog og din tidszone. Landeoplysningerne er udfyldt på forhånd ud fra din tidligere indtastning.
Klik derefter på "Næste".

Trin 11 af 14

Vælg dato- og tidsindstillinger. Klik derefter på "Næste".

Trin 12 af 14

Vælg de måleenheder, du vil anvende i mylife Software. Klik derefter på "Afslut". Du bliver dirigeret videre til dine patientoplysninger.

Trin 13 af 14

Udfyld de resterende oplysninger som køn eller fødselsdato. Bemærk: Du må ikke ændre den allerede angivne e-mailadresse. Det er den e-mailadresse, du bruger med mylife Cloud.

Klik derefter på "Gem".

Trin 14 af 14

Du har nu registreret din mylife Cloud-konto. Du kan nu bruge mylife Software online og kan begynde at importere behandlingsdata fra dine enheder.

Bemærk: Alle viste navne og værdier er kun til demonstration.

Kun for behandlere: invitation til patienter om at dele data via mylife Cloud

Trin 1 af 6

Gå til dit "Dashboard". På rullelisten med dine patienter vælger du den patient, du vil invitere til datadeling. Lige under patientens navn finder du invitationsmenuen. Klik på knappen "Inviter patient" til højre.

Vigtigt: Du kan kun invitere en patient til datadeling, hvis patientens e-mailadresse er gemt i patientens personlige data. Denne e-mailadresse skal svare til patientens mylife Cloud-e-mailadresse (brugernavn).

Trin 2 af 6

I pop-op-menuen bekræfter du, at du vil invitere patienten til datadeling, ved at klikke på "OK".

Trin 3 af 6

Der afsendes automatisk en e-mail med et bekræftelseslink til patienten. Se næste trin. Afslut processen ved at klikke på "Luk" i pop-op'en.

Trin 4 af 6

Når invitationsprocessen er slut, bliver du returneret til patientens dashboard. Nu skal du afvente patientens elektroniske tilbagemelding, hvor denne enten tillader eller afslår datadeling.

Trin 5 af 6

Dette er et eksempel på en invitations-e-mail, som sendes til patienten. Patienten skal klikke på linket og logge ind på sin personlige mylife Cloud-konto. Der kan patienten acceptere eller afvise din anmodning om datadeling i afsnittet "Datadeling".

Trin 6 af 6

Når patienten har accepteret din invitation til datadeling, bliver din mylife Cloud-klinikkonto og patientens personlige konto knyttet sammen. Behandlingsdataene bliver nu delt. Den invitationsmenu, du tidligere kunne se, og invitationsknappen under patientens navn er forsvundet.

Du er nu klar til at give fjernrådgivning ud fra de delte behandlingsdata fra din patient.

Bemærk: Alle viste navne og værdier er kun til demonstration.

Patienter: tilladelse til behandlere til datadeling via mylife Cloud

Trin 1 af 4

Dette er et eksempel på en invitations-e-mail, som sendes til patienten fra behandlerens mylife Cloud-konto.

Klik på linket, og/eller log direkte ind på din personlige mylife Cloud-konto.

Trin 2 af 4

Når du er logget ind, kan du se dit dashboard (se billede), eller du kan lande direkte på datadelingssektionen (se næste trin).

Hvis du kommer fra dashboardet, klikker du på "Datadeling" i menuen.

Trin 3 af 4

Du kan nu se siden "Mine data til andre". Den ventende invitation fra din behandler vises. Du har mulighed for at give læse-/skriveadgang eller afslå anmodningen om datadeling.

Klik på "Læse-/skriveadgang" for at kunne begynde at dele dine behandlingsdata med din behandler.

Trin 4 af 4

Når du har givet tilladelse til at dele dine behandlingsdata, viser "Mine data til andre" delingsstatus i forhold til din behandler.

Bemærk: Du kan som patient til hver en tid stoppe datadelingen ved at klikke på "Nægt adgang".

Bemærk: Alle viste navne og værdier er kun til demonstration.

Patienter: mylife Cloud-datadeling med diasend cloud

Trin 1 af 7

Gå til https://www.diasend.com, og log ind på diasend. Din profils destinationsside åbner. Klik på "Forbind app".

Vigtigt: Den følgende opsætning giver dig mulighed for at gøre dine behandlingsdata fra mylife Cloud tilgængelige på din diasend-patientkonto. Hvis din behandler skal have adgang til dine behandlingsdata i diasend, bedes du følge diasends instruktioner i menuen "Del data".

Trin 2 af 7

Når siden "Forbind app" er åbnet, ruller du ned, indtil du ser sektionen mylife App / mylife Cloud.

Klik på "Forbind".

Trin 3 af 7

I pop-op-vinduet indtaster du dine mylife Cloud-oplysninger (e-mailadresse og password) for at forbinde din mylife Cloud-konto med din diasend-konto.

Klik på "Forbind".

Trin 4 af 7

For pumpebrugere: Du afslutter forbindingen ved at gøre din aktuelle mylife YpsoPump til den aktive pumpe på din diasend-konto.

Det gør du ved at vælge "Ja".

Trin 5 af 7

For pumpebrugere: Gå tilbage til "Gennemgå mine data", dvs. din profils destinationsside.

Klik på "Min profil".

Trin 6 af 7

For pumpebrugere: I "Min profil" ruller du ned til sektionen "Insulinpumpe". For serienummer 6 skulle du nu se din mylife YpsoPump nævnt (serienummeret er ikke vist). Du kan nu importere behandlingsdata (blodsukker, insulin osv.) fra din mylife Cloud-konto til din diasend-konto.

Vigtigt: Du må ikke tilføje din mylife YpsoPump manuelt her.

Trin 7 af 7

Du kan til hver en tid frit stoppe datadelingen fra din mylife Cloud-konto til din diasend-konto. Gå til "Forbind app" igen, og klik på "Frakobl" i sektionen mylife App / mylife Cloud.

Bemærk: Alle viste navne og værdier er kun til demonstration.

Patienter: mylife App PDF-rapportdeling

Trin 1 af 5 – Apple iOS og Android:

Du åbner PDF-rapportmenuen ved at trykke på menuikonet i øverste venstre hjørne.

Trin 2 af 5 – Apple iOS og Android:

I menuen trykker du på "PDF-rapport" for at åbne den.

Trin 3 af 5

Apple iOS:
Tryk på kalenderikonet til højre. I hjulet nederst på skærmen vælger du tidsintervallet for de behandlingsdata og pumpeindstillinger, som skal med i PDF-rapporten. Tryk på "OK" for at låse dit valg.

Android:
Tryk på kalenderikonet til højre. I den menu, der åbnes, vælger du tidsintervallet for de behandlingsdata og pumpeindstillinger, som skal med i PDF-rapporten. Tryk på det for at låse dit valg.

Trin 4 af 5 – Apple iOS og Android:

Det valgte tidsinterval angives med en startdato og en slutdato. Try på "Eksport" for at oprette din PDF-rapport.

Trin 5 af 5 – Apple iOS og Android:

Din PDF-rapport er oprettet. Du finder blodsukker- og insulindata, dine pumpe- og bolusberegnerindstillinger samt en ugentlig oversigt over dine behandlingsdata.

Brug din smartphones kontekstmenu (se orange markering) til at dele din rapport med din behandler via almindelige kanaler, f.eks. e-mail og WhatsApp.

Bemærk: Alle viste navne og værdier er kun til demonstration.

Patienter: forbinding af mylife App med mylife Cloud fra en eksisterende app-profil

Trin 1 af 6 – Apple iOS og Android:

Denne instruktion viser, hvordan du kan logge på din mylife Cloud-konto fra din eksisterende profil i mylife App. Det gør det muligt at synkronisere dine behandlingsdata mellem mylife App og mylife Cloud.

Krav: Du skal disponere over en eksisterende mylife Cloud-konto. Hav dine login-oplysninger parat.

Åbn mylife App-menuen ved at trykke på det ønskede ikon i øverste venstre hjørne.

Trin 2 af 6 – Apple iOS og Android:

Tryk på "Indstillinger" i menuen.

Trin 3 af 6 – Apple iOS og Android:

Tryk på "Persondata".

Trin 4 af 6 – Apple iOS og Android:

I sektionen "Persondata" trykker du på "Log på".

Trin 5 af 6 – Apple iOS og Android:

Indtast dine mylife Cloud-oplysninger (e-mailadresse og password).

Du kan vælge "Forbliv logget på", hvis appen skal gemme dit password.

Tryk på "Log på" i øverste højre hjørne.

Trin 6 af 6 – Apple iOS og Android:

Når du er logget ind, bliver du ført tilbage til skærmen "Seneste værdier" i appen. Nederst vises mylife Cloud-synkroniseringsstatus (et grønt flueben med dato og tidspunkt for sidste synkronisering).

Bemærk: Alle viste navne og værdier er kun til demonstration.