Dela dina data säkert med ditt diabetesteam för distanshjälp med din behandling

Dela dina data för din diabetesbehandling utan att behöva gå till ett besök – stanna hemma i säkerhet. På den här sidan visar vi hur lätt det är att starta ditt mylife Cloud-konto och bli klar att dela behandlingsdata med ditt diabetesteam.

Patienter: registrering och start av ett mylife Cloud konto

Steg 1 av 14

Öppna din webbläsare. Gå till https://mylife-software.net. Klicka på "Registrera" för att börja skapa ditt mylife Cloud-konto.

Steg 2 av 14

Välj det land du bor i.

Anm.: Du kan inte ändra bosättningslandet efter det att du avslutat registreringen.

Steg 3 av 14

Fyll i dina uppgifter. Var noga med att välja "Patient" som din roll. Klicka sedan på "Registrera".

Var noggrann när du registrerar ditt konto så att alla dina uppgifter stämmer : Spara/notera uppgifterna på ett säkert sätt.

Steg 4 av 14

Acceptera villkoren genom att markera rutorna.

Steg 5 av 14

Acceptera dataskyddsreglerna genom att markera motsvarande rutor.

Steg 6 av 14

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Öppna e-postmeddelandet på din PC.

Viktigt att du öppnar länken och slutför din kontoregistering inom 72 timmar. Länken kan bara öppnas en gång.

Steg 7 av 14

När du klickat på bekräftelselänken i ditt e-postmeddelande kommer du att bekräftas som användare. Klicka på "Logga in" för att fortsätta att skapa ditt mylife Cloud-konto. Du kommer att dirigeras om till mylife Clouds inloggningssida.

Stegen 8a och 8b av 14

Fyll först i din e-postadress och klicka sedan på "Logga in". Fyll sedan i ditt lösenord och klicka på "Logga in" en gång till.

Steg 9 av 14

Starta ditt kontos inställningsguide. Var noga med att bocka för "Egenbehandling" om du är en patient. Klicka sedan på "Nästa".

Steg 10 av 14

Fyll sedan i information om ditt språk och din tidszon. Informationen om land är redan ifylld, baserat på dina tidigare inmatningar.
Klicka sedan på "Nästa".

Steg 11 av 14

Välj dina inställningar för datum och tid. Klicka sedan på "Nästa".

Steg 12 av 14

Välj de måttenheter som du vill använda i mylife Software. Klicka sedan på "Avsluta". Du kommer att omdirigeras till dina patientuppgifter.

Steg 13 av 14

Fyll i återstående uppgifter, som kön eller födelsedatum. Anm.: Ändra inte den förifyllda e-postadressen. Det är den e-postadress som du använder i mylife Cloud.

Klicka sedan på "Spara".

Steg 14 av 14

Nu har ditt mylife Cloud-konto skapats. Du kan nu använda mylife Software online och börja importera behandlingsdata från dina enheter.

Anm.: De namn och värden som visas är enbart som demonstration.

Enbart för vårdpersonal: Erbjudande till patienter att dela mylife Cloud-data

Steg 1 av 6

Gå till "Dashboard". Från rullgardinslistan med dina patienter väljer du den patient som du vill erbjuda datadelning. Direkt under patientens namn ser du erbjudandemenyn. Klicka på knappen "Bjuda in patient" på höger sida.

Viktigt: För att kunna erbjuda en patient datadelning, måste patientens e-postadress ha sparats i avsnittet med vederbörandes personliga data. Den e-postadressen måste motsvara patientens e-postadress för mylife Cloud (användarnamn).

Steg 2 av 6

I popuppfönstret bekräftar du din avsikt att erbjuda patienten datadelning genom att klicka på "OK".

Steg 3 av 6

Ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk kommer att skickas automatiskt till patienten, se nästa steg. Avsluta proceduren genom att klicka på "Stäng" i popuppfönstret.

Steg 4 av 6

När du är klar med erbjudandet dirigeras du tillbaka till patientens dashboard. Nu måste du vänta på elektronisk återkoppling från patienten om att datadelning antingen tillåts eller avvisas.

Steg 5 av 6

Det här är ett exempel på det erbjudandemeddelande som skickas till patienten. Patienten måste klicka på länken och logga in till sitt personliga mylife Cloud-konto. Där, i avsnittet "Datadelning", kan patienten acceptera eller avslå ditt erbjudande om datadelning.

Steg 6 av 6

När patienten accepterar ditt erbjudande om datadelning, kopplas ditt mylife Cloud-klinikkonto och patientens personliga konto till varandra. Behandlingsdata delas nu. Erbjudandemenyn och erbjudandeknappen under patientens namn har nu försvunnit.

Du är nu redo att ge distanshjälp baserat på patientens delade behandlingsdata.

Anm.: De namn och värden som visas är enbart som demonstration.

Patienter: Tillåtelse att dela mylife Cloud-data med vårdpersonal

Steg 1 av 4

Det här är ett exempel på det erbjudandemeddelande som skickas till patienten från diabetesteamets mylife Cloud-konto.

Klicka på länken och logga in till ditt personliga mylife Cloud-konto.

Steg 2 av 4

När du loggat in, ser du ditt dashboard (se bilden) eller kommer direkt till datadelningsavsnittet (se nästa steg).

Om du kommer från ditt dashboard, klickar du på "Datadelning" i menyn.

Steg 3 av 4

Du ser nu "Mina data till andra". Ett väntande erbjudande från ditt diabetesteam visas. Du kan ge tillstånd till läsning och skrivning, eller avvisa erbjudandet att dela data.

Klicka på "Tillstånd till läsning och skrivning" för att börja att dela behandlingsdata med ditt diabetesteam.

Steg 4 av 4

När du gett tillstånd till delning av dina behandlingsdata, visar "Mina data till andra" delningsstatus för ditt diabetesteam.

Anm.: Som patient kan du när som helst stoppa datadelningen genom att klicka på "Neka åtkomst".

Anm.: De namn och värden som visas är enbart som demonstration.

Patienter: mylife Cloud-datadelning med diasend cloud

Steg 1 av 7

Gå till https://www.diasend.com och logga in till diasend. Din profils startsida öppnas. Klicka på "Anslut app".

Viktigt: Med följande inställning kan du göra dina behandlingsdata från mylife Cloud tillgängliga i ditt diasend-patientkonto. För att ge ditt diabetesteam tillgång till dina behandlingsdata i diasend, följer du anvisningarna i diasends meny "Dela data".

Steg 2 av 7

När sidan "Anslut app" öppnats, bläddrar du nedåt tills du ser avsnittet mylife App och mylife Cloud.

Klicka på "Anslut".

Steg 3 av 7

I popuppfönstret anger du dina inloggningsdata för mylife Cloud (e-postadress och lösenord) för att ansluta ditt mylife Cloud-konto till ditt diasend-konto.

Klicka på "Anslut".

Steg 4 av 7

För pumpanvändare: För att avsluta anslutningen kontrollerar du att din aktuella mylife YpsoPump är aktiv pump i ditt diasend-konto.

Bekräfta genom att välja "Ja".

Steg 5 av 7

För pumpanvändare: Gå tillbaka till "Visa mina data", dvs. din profils startsida.

Klicka på "Min profil".

Steg 6 av 7

För pumpanvändare: I "Min profil" bläddrar du ned till avsnittet "Insulinpump". Som nummer 6 bör du nu se din mylife YpsoPump noterad (serienumret visas inte). Du kan nu importera behandlingsdata (blodglukos, insulin osv.) från ditt mylife Cloud-konto till ditt diasend-konto.

Viktigt: Här ska du inte manuellt lägga till din mylife YpsoPump.

Steg 7 av 7

Du kan när som helst stoppa datadelningen från ditt mylife Cloud-konto till ditt diasend-konto. Då går du helt enkelt till "Anslut app" igen och klickar på "Koppla från" i avsnittet mylife App och mylife Cloud.

Anm.: De namn och värden som visas är enbart som demonstration.

Patienter: Dela mylife App PDF-rapport

Steg 1 av 5 – Apple iOS och Android:

För att öppna PDF-rapportmenyn klickar du på menysymbolen i övre vänstra hörnet.

Steg 2 av 5 – Apple iOS och Android:

På menyn klickar du på "PDF-rapport" för att öppna den.

Steg 3 av 5

Apple iOS:
Klicka på kalendersymbolen på höger sida. I hjulet längst ned på skärmen väljer du det tidsområde för vilket du vill skapa en PDF-rapport med dina behandlingsdata och pumpinställningar. Klicka på "OK" för att låsa ditt val.

Android:
Klicka på kalendersymbolen på höger sida. I menyn som öppnas väljer du det tidsområde för vilket du vill skapa en PDF-rapport med dina behandlingsdata och pumpinställningar. Klicka på det för att låsa ditt val.

Steg 4 av 5 – Apple iOS och Android:

Det valda tidsområdet anges som ett startdatum och ett slutdatum. Klicka på "Exportera" för att skapa din PDF-rapport.

Steg 5 av 5 – Apple iOS och Android:

Din PDF-rapport har skapats. I den finns blodglukos- och insulindata, dina inställningar för din pump och boluskalkylator samt en veckoöversikt med dina behandlingsdata.

Med din smarttelefons kontextmeny (se orange markering) kan du dela din rapport med ditt diabetesteam via vanliga kanaler, som e-post, sms eller WhatsApp.

Anm.: De namn och värden som visas är enbart som demonstration.

Patienter: Ansluta mylife App till ditt mylife Cloud från en befintlig app-profil

Steg 1 av 6 – Apple iOS och Android:

Här ser du hur du kan logga in till ditt mylife Cloud-konto från din befintliga profil i mylife App. På så sätt kan du synkronisera dina behandlingsdata mellan mylife App och mylife Cloud.

Förutsättning: Du måste redan ha ett mylife Cloud-konto. Ha dina inloggningsdata till hands.

Öppna mylife App-menyn genom att klicka på motsvarande symbol i övre vänstra hörnet.

Steg 2 av 6 – Apple iOS och Android:

På menyn klickar du på symbolen "Inställningar".

Steg 3 av 6 – Apple iOS och Android:

Klicka på "Personliga data".

Steg 4 av 6 – Apple iOS och Android:

I avsnittet "Personliga data" klickar du på "Logga in".

Steg 5 av 6 – Apple iOS och Android:

Ange dina inloggningsdata för mylife Cloud (e-postadress och lösenord).

Välj "Håll mig inloggad" för att spara ditt lösenord och vara länkad till ditt Cloud-konto.

Klicka på "Logga in" i övre högra hörnet.

Steg 6 av 6 – Apple iOS och Android:

När inloggningen lyckats, återförs du till appens skärm "Senaste värden". Längst ned på den visas synkroniseringsstatus för mylife Cloud (grön bock med tid och datum för din senaste synkronisering).

Anm.: De namn och värden som visas är enbart som demonstration.