Bezpečné sdílení údajů s vaším lékařem pro podporu léčby na dálku

Zůstaňte v bezpečí domova a sdílejte údaje o léčbě s vaším lékařem bez nutnosti docházet do ordinace. Na této stránce vám ukážeme, jak snadné je založit si účet mylife Cloud a nastavit vše tak, abyste mohli vašemu lékaři posílat údaje o léčbě.

Pacienti: Registrace do služby mylife Cloud a nastavení účtu

Krok 1 ze 14

Otevřete webový prohlížeč. Přejděte na web https://mylife-software.net. Klikněte na „Registrovat“. V dalších krocích si vytvoříte účet mylife Cloud.

Krok 2 ze 14

Zvolte vaši zemi.

Poznámka: Po dokončení registrace už není možné zemi bydliště měnit.

Krok 3 ze 14

Vyplňte všechny své údaje a zvolte „Pacient“. Poté klikněte na „Registrovat“.

Krok 4 ze 14

Zaškrtnutím příslušného políčka potvrďte, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami.

Krok 5 ze 14

Zaškrtnutím příslušného políčka potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Krok 6 ze 14

Obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Otevřete e-mail ve svém počítači. Na zaslaný odkaz klikněte nejpozději do 72 hodin, abyste mohli v registraci účtu pokračovat.

Krok 7 ze 14

Po kliknutí na potvrzovací odkaz budete v systému potvrzeni jako uživatel. V nastavování účtu mylife Cloud pokračujte kliknutím na „Přihlásit“. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku služby mylife Cloud.

Krok 8a a 8b ze 14

Nejprve zadejte svoji e-mailovou adresu a poté klikněte na „Přihlásit“. Poté vyplňte heslo a znovu klikněte na „Přihlásit“.

Krok 9 ze 14

Spusťte průvodce nastavením účtu. Nezapomeňte zaškrtnout „Samostatné řízení léčby“. Poté klikněte na „Další“.

Krok 10 ze 14

Vyplňte jazyk a časové pásmo. Údaj o zemi se vyplní automaticky podle zadaných údajů.
Poté klikněte na „Další“.

Krok 11 ze 14

Zvolte nastavení data a času. Poté klikněte na „Další“.

Krok 12 ze 14

Zvolte měrné jednotky, které chcete v programu mylife Software používat. Poté klikněte na „Dokončit“. Budete přesměrováni na stránku s vašimi údaji.

Krok 13 ze 14

Vyplňte zbývající údaje, např. pohlaví nebo datum narození. Poznámka: Neměňte předvyplněnou e-mailovou adresu. Je to adresa, kterou budete používat v mylife Cloud.

Poté klikněte na „Uložit“.

Krok 14 ze 14

Tímto jste si úspěšně registrovali účet v mylife Cloud. Nyní můžete používat mylife Software online a začít importovat údaje o léčbě z vašich zařízení.

Poznámka: Uvedená jména a hodnoty slouží pouze jako příklad.

Lékaři: Pozvánka pro pacienty ke sdílení údajů v mylife Cloud

Krok 1 ze 6

Přejděte do „Řídicího panelu“. Z rozbalovací nabídky s vašimi pacienty vyberte pacienta, kterému chcete poslat pozvánku ke sdílení údajů. Nabídku pozvánky najdete přímo pod pacientovým jménem. Klikněte vpravo na tlačítko „Pozvat pacienta“.

Důležité: Abyste mohli pacientovi poslat pozvánku ke sdílení údajů, musí být v jeho osobních údajích uložena jeho e-mailová adresa. Ta se musí shodovat s e-mailovou adresou pacienta (uživatelským jménem) v mylife Cloud.

Krok 2 ze 6

Ve vyskakovacím okně potvrďte kliknutím na „OK“, že chcete pacienta pozvat ke sdílení údajů.

Krok 3 ze 6

Pacientovi se automaticky odešle e-mail s potvrzovacím odkazem (viz další krok). Dokončete postup kliknutím na „Zavřít“ ve vyskakovacím okně.

Krok 4 ze 6

Po odeslání pozvánky se vrátíte do řídicího panelu pacienta. Nyní musíte počkat na elektronickou odpověď od pacienta (potvrzení, nebo zamítnutí sdílení údajů).

Krok 5 ze 6

Toto je ukázkový e-mail s pozvánkou, který je posílán pacientovi. Pacient musí kliknout na odkaz a přihlásit se do svého účtu mylife Cloud. V něm pak v části „Sdílení údajů“ pak žádost o sdílení potvrdí, nebo zamítne.

Krok 6 ze 6

Jakmile pacient pozvánku ke sdílení údajů přijme, propojí se účet mylife Cloud vaší kliniky s osobním účtem pacienta. Začnou se sdílet údaje o léčbě. Nabídka s tlačítkem pozvánky, která se zobrazovala pod pacientovým jménem, zmizí.

Nyní můžete poskytovat poradenství na dálku na základě sdílených údajů o léčbě od pacienta.

Poznámka: Uvedená jména a hodnoty slouží pouze jako příklad.

Pacienti: Souhlas se sdílením údajů v mylife Cloud s lékařem

Krok 1 ze 4

Toto je ukázkový e-mail s pozvánkou, který je posílán pacientovi z lékařova účtu mylife Cloud.

Klikněte na odkaz nebo se přihlaste do svého účtu mylife Cloud.

Krok 2 ze 4

Po přihlášení se vám zobrazí řídicí panel (viz obrázek) nebo přímo část se sdílením údajů (viz další krok).

V řídicím panelu klikněte v nabídce na „Sdílení dat“.

Krok 3 ze 4

Zobrazí se přehled „Moje data pro ostatní“. Zobrazí se také pozvánka od lékaře, na kterou musíte odpovědět. Můžete povolit přístup ke čtení a zápisu údajů, nebo žádost o sdílení údajů zamítnout.

Pokud chcete začít sdílet údaje o léčbě s vaším lékařem, klikněte na „Přístup pouze pro čtení/zápis“.

Krok 4 ze 4

Jakmile potvrdíte, že souhlasíte se sdílením údajů o léčbě, zobrazí se v části „Moje data pro ostatní“ stav sdílení s vaším lékařem.

Poznámka: Jako pacient můžete sdílení údajů kdykoli ukončit kliknutím na „Odmítnout přístup“.

Poznámka: Uvedená jména a hodnoty slouží pouze jako příklad.ly.

Pacienti: Souhlas se sdílením údajů v cloudu diasend

Krok 1 ze 7

Přejděte na web https://www.diasend.com a přihlaste se. Otevře se úvodní stránka vašeho profilu. Klikněte na „Připojit aplikaci“.

Důležité: Pokud provedete následující nastavení, budete mít přístup k údajům o léčbě z mylife Cloud také na vašem pacientském účtu v cloudu diasend. Postupujte podle pokynů v nabídce „Sdílet údaje“ v cloudu diasend a povolte vašemu lékaři přístup k údajům o vaší léčbě v cloudu diasend.

Krok 2 ze 7

Až se otevře stránka „Připojit aplikaci“, přejděte dolů do části mylife App / mylife Cloud.

Klikněte na „Připojit“.

Krok 3 ze 7

Ve vyskakovacím okně zadejte přihlašovací údaje do mylife Cloud (e-mailovou adresu a heslo), aby se váš účet v mylife Cloud propojil s vaším účtem v cloudu diasend.

Klikněte na „Připojit“.

Krok 4 ze 7

Pro uživatele pumpy: K dokončení propojení zkontrolujte, zda je vaše stávající pumpa mylife YpsoPump na vašem účtu v cloudu diasend nastavená jako aktivní.

Jako aktivní ji nastavíte kliknutím na „Ano“.

Krok 5 ze 7

Pro uživatele pumpy: Vraťte se do nabídky „Zkontrolovat mé údaje“, tzn. na úvodní stránku vašeho profilu.

Klikněte na „Můj profil“.

Krok 6 ze 7

Pro uživatele pumpy: V nabídce „Můj profil“ přejděte dolů do části „Inzulinová pumpa“. V případě sériového čísla 6 se zobrazuje název pumpy mylife YpsoPump cloud (bez sériového čísla). Nyní můžete údaje o léčbě (glykémii, inzulin atd.) importovat z účtu v mylife Cloud do účtu v cloudu diasend.

Důležité: Nezadávejte zde pumpu mylife YpsoPump ručně.

Krok 7 ze 7

Sdílení údajů mezi účtem v mylife Cloud a účtem v cloudu diasend můžete kdykoli ukončit. Stačí znovu kliknout na „Připojit aplikaci“ a v části mylife App / mylife Cloud zvolit „Odpojit“.

Poznámka: Uvedená jména a hodnoty slouží pouze jako příklad.

Pacienti: sdílení zpráv z mylife App v PDF

Krok 1 z 5 – Apple iOS i Android:

Klepnutím na ikonu v levém horním rohu otevřete nabídku mylife App.

Krok 2 z 5 – Apple iOS i Android:

V nabídce klepnutím na „Zpráva ve formátu PDF“ otevřete zprávu.

Krok 3 z 5

Apple iOS:
Klepněte vpravo na ikonu kalendáře. V kolečku dole zvolte časové rozmezí, za které chcete zprávu v PDF s údaji o léčbě a s nastavením pumpy vytvořit. Uzamkněte výběr klepnutím na „OK“.

Android:
Klepněte vpravo na ikonu kalendáře. V otevřené nabídce zvolte časové rozmezí, za které chcete zprávu v PDF s údaji o léčbě a s nastavením pumpy vytvořit. Klepnutím na výběr ho uzamkněte.

Krok 4 z 5 – Apple iOS i Android:

Zvolené časové rozmezí je vymezeno počátečním a konečným datem. Vytvořte zprávu v PDF kliknutím na „Exportovat“.

Krok 5 z 5 – Apple iOS i Android:

Vytvoří se zpráva ve formátu PDF. Obsahuje údaje o glykémii a o inzulinu, nastavení pumpy a bolusového kalkulátoru a týdenní přehled údajů o léčbě.

Pomocí ikony sdílení ve vašem chytrém telefonu (viz oranžově označená část) můžete zprávu poslat vašemu lékaři například e-mailem nebo přes WhatsApp.

Poznámka: Uvedená jména a hodnoty slouží pouze jako příklad.

Pacienti: připojení mylife App do služby mylife Cloud z profilu aplikace

Krok 1 ze 6 – Apple iOS i Android:

V následujících pokynech je vysvětleno, jak se můžete k účtu mylife Cloud přihlašovat z profilu mylife App. Můžete tak synchronizovat údaje o léčbě mezi aplikací mylife App a službou mylife Cloud.

Podmínka: Musíte mít založený účet v mylife Cloud. Připravte si přihlašovací údaje.

Klepnutím na ikonu v levém horním rohu otevřete nabídku mylife App.

Krok 2 ze 6 – Apple iOS i Android:

V nabídce klepněte na „Nastavení“.

Krok 3 ze 6 – Apple iOS i Android:

Klepněte na „Osobní údaje“.

Krok 4 ze 6 – Apple iOS i Android:

V části „Osobní údaje“ klepnete na „Přihlásit“.

Krok 5 ze 6 – Apple iOS i Android:

Zadejte přihlašovací údaje do mylife Cloud (e-mailovou adresu a heslo).

Pokud chcete, aby aplikace heslo uložila pro příště, zvolte možnost „Zůstat přihlášený/á“.

Klepněte na „Přihlášení“ v pravém horním rohu.

Krok 6 ze 6 – Apple iOS i Android:

Po úspěšném přihlášení se v aplikaci vrátíte zpět do okna „Poslední hodnoty“. V dolní části se zobrazuje stav synchronizace s mylife Cloud (zelený symbol zaškrtnutí s datem a časem poslední synchronizace).

Poznámka: Uvedená jména a hodnoty slouží pouze jako příklad.