mylife Clickfine AutoProtect - Enjoy prevention

AutoProtect Box Main Picture
  • Innovativ låsemekanisme for beskyttelse mot utilsiktede kanylestikk
  • Overholder kravene i direktiv 2010/32/EU §4, art. 71 kanylestikkskader
  • Kanylen er skjult av en blå beskyttelseshette for ekstra sikkerhet
  • Overflatebehandling med silikon gir maksimal komfort under injeksjonen
  • Kompatibel med alle de ledende injeksjonspennene2, tilgjengelig i lengdene 5 mm og 8 mm

1 Direktiv 2010/32/EU - forebygging av skader forårsaket av skarpe gjenstander på sykehus- og helsesektoren.
2 Se listen over kompatible penner på mylife Clickfine AutoProtect pennkanyleesken eller på nettsiden Kompatibilitet.

mylife Clickfine AutoProtect Enjoy prevention

mylife Clickfine AutoProtect

Brosjyre for fagpersoner

Last ned mylife Clickfine AutoProtect-brosjyren.

Livet har nok risikoer fra før

Hvert år skader millioner av mennesker over hele verden seg på brukte kanyler. Bare i EU er det flere enn én million stikkskader3. Særlig sykepleiere og annet helsepersonell er i fare for å skade seg gjennom utilsiktede kanylestikk. Risikoen for kontaminasjon kan enkelt forebygges med pennkanylen mylife Clickfine AutoProtect fra Ypsomed.

Vi bryr oss om din sikkerhet

Med sitt innovative og patenterte låsesystem minimerer mylife Clickfine AutoProtect faren for utilsiktede kanylestikk, og oppfyller dermed kravene i direktiv 2010/32/EU §4, Art. 71. Pennkanylen mylife Clickfine AutoProtect er utstyrt med følgende sikkerhetsegenskaper:

  • Inneholder en fullstendig integrert sikkerhetsnålmekanisme
  • Låses automatisk umiddelbart etter injeksjon
  • En rød låseindikator viser tydelig låsens status
  • Synlig kanylespiss forenkler primingen
  • Låsen dekker til kanylen permanent og forhindrer gjenbruk

2010/32/EU §4, Art. 7  
Støtter gjennomføringen av paragraf 4, artikkel 7 av rådsdirektiv 2010/32/EU av 10 mai 2010 – forebygging av skader forårsaket av skarpe gjenstander på sykehus- og i helsesektoren.

Egenskaper av førsteklasses kvalitet Opplev pålitelig komfort

Easy Flux

Medisinsk kanyle av topp kvalitet med "thinwall"-teknologi som gir enkel og optimal gjennomstrømning av medisinen som følge av større innvendig diameter.

Easy Glide

Spesiell silikonoverflatebehandling gir gode glideegenskaper og enkel penetrasjon.

Pålitelig sikkerhet og enkelhet

AutoProtect Function 1

mylife Clickfine AutoProtect med beskyttelseshylster.

AutoProtect Function 2

Før injeksjon: kanylen er beskyttet av en beskyttelseshette.

AutoProtect Function 3

Under injeksjonen: beskyttelseshetten frigir kanylen.

AutoProtect Function 4

Etter injeksjon: låses automatisk, og en rød låseindikator vises.

1 Direktiv 2010/32/EU - forebygging av skader forårsaket av skarpe gjenstander på sykehus- og helsesektoren.
3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

mylife Clickfine AutoProtect Brukerveiledning

Slik fungerer det

Application AutoProtect – Remove protective foil

Fjern beskyttelsesfolien.

Application AutoProtect – click the pen needle straight onto the injection pen

Det er viktig at mylife Clickfine AutoProtect klikkes (eller skrus) rett på injeksjonspennen. Skru pennkanylen fast. Skru for å sikre pennkanylens posisjon. Kanylen sitter ordentlig fast når den er påskrudd, selv om du ikke kjenner et merkbart stopp.

Application AutoProtect – Keep pen needle straight when attaching

Unngå skjev påsetting.

Application AutoProtect – Remove protective cap

Fjern beskyttelseshetten. Den røde låseanvisningen er ikke synlig.

Application AutoProtect – Priming Test

Før injeksjonen må du kontrollere om det er fri flyt i pennkanylen i henhold til bruksanvisningen for injeksjonspennen din (funksjonstest). Still inn doseringen i henhold til anvisningene fra legen din og/eller ditt helsepersonell.

Application AutoProtect – Don't practice any pressure on the dose button during insertion

Ikke utøv noe trykk på doseknappen mens nålen føres inn.

Application AutoProtect – Insert injection at 90° angle to the desired injection site

Sett injeksjonspennen vertikalt i en 90°-vinkel på ønsket injeksjonssted. For å unngå en injeksjon i muskelen kan det bli nødvendig å lage en hudfold.

Application AutoProtect – Exert a gentle pressure until the blue sleeve is no longer visible

Trykk lett på injeksjonspennen til den blå beskyttelseshylsen ikke lenger er synlig.

Application AutoProtect – Press the dose button

Trykk nå på doseringsknappen og tilfør injeksjonen sakte. La pennkanylen forbli i underhudsfettet (tell sakte til 10).

Application AutoProtect – Remove the injection pen while keeping it straight

Fjern injeksjonspennen loddrett fra injeksjonsstedet. Den blå beskyttelseshylsen låses automatisk og den røde låseanvisningen blir synlig.

Application AutoProtect – Unscrew the pen needle from injection pen

Skru mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen av injeksjonspennen.

Avhend kanylen på en sikker måte i samsvar med lokale forskrifter.

mylife Clickfine AutoProtect Nål-lengder

Versjoner og pakningsstørrelser

mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen er tilgjengelig i to forskjellige lengder: 5 mm og 8 mm. 5 mm kanylen kan brukes uten hudfoldteknikk slik at faren for utilsiktet kanylestikk av sykepleiere under injeksjon forminskes.3

Pennkanyle Kanylediameter Kanylelengder
mylife Clickfine Autoprotect 5 31G / 0,25 mm 5 mm
mylife Clickfine Autoprotect 8 29G / 0,33 mm 8 mm

3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

Kompatibilitet

mylife Clickfine AutoProtect -pennkanyler er testet i henhold til ISO 11608-2:2012; og er fullt ut funksjonsdyktige og sikre når de brukes sammen med injeksjonspennene som er angitt på mylife Clickfine AutoProtect pennkanyleesken.

Passer til:

Insulinpenner

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
Berlin Chemie AG
BerliPen® areo 2
BerliPen® JUNIOR
Eli Lilly and Company
LYUMJEV™ Tempo Pen™
Kwik Pen® LYUMJEV™
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Savvio
KwikPen®
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasaglar
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® 6
NovoPen® Echo
FlexPen®
FlexTouch®
Victoza®
Saxenda® Pen
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Fiasp®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andre typer injeksjonspenner

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Noen injeksjonspenner er ikke tilgjengelig i alle land. Om du har spørsmål om kompatibilitet, ta gjerne kontakt med kundeservice eller produsenten av injeksjonspennen. Alle varemerker tilhører de nevnte produsenter. Benytt ellers brukerveiledningen for mylife Clickfine Autoprotect sikkerhetskanyler.