mylife Clickfine AutoProtect - Enjoy prevention

AutoProtect Box Main Picture
  • Innovativ låsemekanisme til beskyttelse mod stikskader
  • Overholder kravene i direktiv 2010/32/EU, §4, art. 71
  • Kanylen er skjult af en blå sikkerhedskappe for større sikkerhed
  • Særlig silikoneoverfladebehandling giver øget injektionskomfort
  • Kompatibel med alle større mærker2, inden for injektionspenne og kan fås i længderne 5 mm og 8 mm

1 Rådets direktiv 2010/32/EU - Forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren.
2 Se listen over kompatible penne på mylife Clickfine AutoProtect pennålens æske eller på hjemmesides.

mylife Clickfine AutoProtect Enjoy prevention

Clickfine AutoProtect - Image movie

Brochure for sundhedspersonale

Download mylife Clickfine AutoProtect-brochuren.

Livet er fuldt af risici, som det er

Hvert år kommer millioner af mennesker verden over til skade pga. brugte nåle; i EU drejer det sig om over én million stikskader3. Det er især sundheds- og plejepersonale, der risikerer stikskader. Risikoen for smitte kan nemt forebygges: med den mylife Clickfine AutoProtect-pennål fra Ypsomed.

Din sikkerhed er vigtig for os

Takket være sit innovative og patenterede låsesystem reducerer mylife Clickfine AutoProtect risikoen for stikskader, hvorved den opfylder kravene i direktiv 2010/32/EU, §4, art. 71. mylife Clickfine AutoProtect sikkerhedspennålen garanterer følgende karakteristika:

  • Indeholder nål med fuldt integreret sikkerhedsmekanisme
  • Låses automatisk straks efter injektion
  • Rød låseindikator vises tydeligt
  • Synlig kanylespids gør indstikket lettere
  • Låsen dækker nålen permanent og forhindrer gentagen brug

2010/32/EU §4, Art. 7  
Støtter opfyldelsen af punkt 4, artikel 7 i Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 – Forebyggelse af stikskader i sygehus – og sundhedssektoren

Førsteklasses kvalitetsfunktioner Oplev høj komfort

Easy Flux

Medicinsk kanyle i topkvalitet med tyndvægget teknologi gør medicinering nem og optimal på grund af større, indvendig diameter.

Easy Glide

Silikonebehandlet overflade giver en jævn injektion og øget komfort.

Pålidelig sikkerhed og enkelhed

AutoProtect Function 1

mylife Clickfine AutoProtect med beskyttelseshætte

AutoProtect Function 2

Før injektion: kanyle beskyttet af beskyttelseskappe.

AutoProtect Function 3

Under injektion: beskyttelseskappe udløser nålen.

AutoProtect Function 4

Efter injektion: automatisk lås og rød låseindikator.

1 Rådets direktiv 2010/32/EU - Forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren.
3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

mylife Clickfine AutoProtect Anvendelse

Sådan fungerer pennålen

Application AutoProtect – Remove protective foil

Tag beskyttelsesfolien af.

Application AutoProtect – click the pen needle straight onto the injection pen

Klik (eller skru) mylife Clickfine AutoProtect absolut lige på injektionspennen. Skrue til sikring af pen-kanylen. Kanylen sidder ordentlig fast, når den er skruet på, også uden at man mærker et tydeligt stop.

Application AutoProtect – Keep pen needle straight when attaching

Undgå at klikke skråt på.

Application AutoProtect – Remove protective cap

Tag beskyttelseshætten af. Den røde spærreindikator er ikke synlig.

Application AutoProtect – Priming Test

Kontroller før hver injektion, at penkanylen ikke er tilstoppet, som anvist i brugsanvisningen til din injektionspen (funktionstest). Indstil doseringen efter lægens eller behandlerens anvisninger.

Application AutoProtect – Don't practice any pressure on the dose button during insertion

Udøv ikke noget tryk på doseringsknappen under indføring af nålen.

Application AutoProtect – Insert injection at 90° angle to the desired injection site

Sæt injektionspennen absolut lodret i en vinkel på 90° på det ønskede injektionssted. For at undgå en injektion i musklen, kan det være nødvendigt at lave en hudfold.

Application AutoProtect – Exert a gentle pressure until the blue sleeve is no longer visible

Tryk let på injektionspennen, indtil den blå beskyttelsesmuffe ikke længere er synlig.

Application AutoProtect – Press the dose button

Tryk nu på doseringsknappen og administrér injektionen langsomt. Hold derefter nålen stille I fedtvævet, mens du tæller til 10.

Application AutoProtect – Remove the injection pen while keeping it straight

Tag injektionspennen lodret ud af injektionsstedet. Den blå beskyttelsesmuffe låser sig automatisk fast og den røde spærreindikator kommer til syne.

Application AutoProtect – Unscrew the pen needle from injection pen

Skru mylife Clickfine AutoProtect penkanylen af injektionspennen.

Kasser kanylen iht. de lokale bestemmelser.

mylife Clickfine AutoProtect Nålelængder

Typer og produktsortiment

mylife Clickfine AutoProtect pennålen kan fås i to forskellige længder: 5 mm og 8 mm. 5 mm nålen kan anvendes uden en hudfoldeteknikken, hvilket minimerer risikoen for stikskader på sundhedspersonale under injektionen.3

Pennålen Kanylediameter Kanylelængde
mylife Clickfine Autoprotect 5 31G / 0,25 mm 5 mm
mylife Clickfine Autoprotect 8 29G / 0,33 mm 8 mm

3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

Pen kompatibilitet

mylife Clickfine AutoProtect pennålene er testet i henhold til ISO 11608-2 og er fuldt funktionsdygtige og yder bedre sikkerhed, når de anvendes sammen med de injektionspenne, der er anført på mylife Clickfine AutoProtect æsken med pennåle.

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
Berlin Chemie AG
BerliPen® areo 2
BerliPen® JUNIOR
Eli Lilly and Company
LYUMJEV™ Tempo Pen™
Kwik Pen® LYUMJEV™
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Savvio
KwikPen®
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasaglar
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® 6
NovoPen® Echo
FlexPen®
FlexTouch®
Victoza®
Saxenda® Pen
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Fiasp®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®
Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Visse injektionspenne kan ikke fås i alle lande. Ved spørgsmål bedes du kontakte producenten af injektionspennene. Alle mærker er varemærker tilhørende de nævnte producenter. Ved brug af mylife Clickfine AutoProtect sikkerhedspennåle skal du være opmærksom på brugsanvisningen samt den til injektionspennen.