Älypuhelimella käytettävä hoidonhallinta on diabeteshoidon tulevaisuutta. mylife YpsoPump -insuliinipumppu muodostaa yhdessä mylife CamAPS FX -mobiilisovelluksen ja Dexcom G6 jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) järjestelmän kanssa älypuhelimella hallittavan automaattisen insuliinin annostelujärjestelmän. Koska mylife YpsoPump -järjestelmä sisältää automaattisen insuliinin annostelun, sinun ei tarvitse koko ajan miettiä diabetestä ja sinulle jää enemmän aikaa nauttia elämästä.

Abbottin kanssa tekemämme yhteistyön ansiosta FreeStyle Libre 3 -sensori integroidaan mylife YpsoPump -järjestelmään ja mylife CamAPS FX -sovellukseen lähitulevaisuudessa.

Näin mylife Loop toimii

Jotta voit käyttää automaattista insuliinin annostelua mylife YpsoPump -insuliinipumpun kanssa, tarvitset mylife CamAPS FX -sovelluksen ja Dexcom G6 jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) -järjestelmän. Muodosta mylife CamAPS FX -sovelluksesta yhteys insuliinipumppuun ja Dexcom G6 -sensoriin. Dexcom G6 -sensori lähettää viiden minuutin välein glukoositiedot mylife CamAPS FX -sovellukseen. Näiden tietojen perusteella sovellus säätää insuliinin annostelua pumpusta 8–12 minuutin välein matalien ja korkeiden glukoosiarvojen välttämiseksi.

mylife CamAPS FX -sovellus on yksilöllinen ja mukautuva; se oppii jatkuvasti ja mukautuu insuliinin tarpeen jatkuviin muutoksiin. Se mukautuu insuliinin tarpeen päivittäiseen ja päivien väliseen vaihteluun ja kompensoi ateriabolusten yli- ja aliannostelua. Voit annostella ateriabolukset huomaamattomasti ja helposti suoraan älypuhelimesta.

Sovellus on hyväksytty käyttöön tyypin 1 diabetesta sairastaville, vähintään 1-vuotiaille henkilöille ja myös raskauden aikana. Hyväksytty tyypin 1 diabetesta sairastaville, vähintään 2-vuotiaille henkilöille yhdessä Dexcom G6 -järjestelmän kanssa.

mylife Loop - CamAPS Video

mylife CamAPS FX Miten se oppii?

CamAPS FX - Learning

Professori Roman Hovorka, mylife CamAPS FX -sovelluksen kehittäjä, selittää miten mylife CamAPS FX -sovelluksen algoritmi toimii.

Algoritmi oppii kolmella tasolla:

Taso 1
Yleinen oppiminen: Yleinen oppiminen perustuu kehon yleiseen insuliinin tarpeeseen eli päivän aikana keskimäärin tarvittavaan insuliiniin.

Taso 2
Vuorokausittainen oppiminen (24 tunnin jakso): Vuorokausittainen oppiminen perustuu siihen, kuinka paljon insuliinia tarvitaan eri vuorokaudenaikoina.

Taso 3
Aterianjälkeinen oppiminen: Kun käyttäjä annostelee ateriaboluksen, järjestelmä tarkkailee, onko insuliinin määrä sopiva. Jos käyttäjä yli- tai aliarvioi jatkuvasti hiilihydraattien määrän, järjestelmä alkaa säätämään aterian jälkeen annosteltavan insuliinin määrää.

Algoritmi kerää kaikilla tasoilla jatkuvasti uutta tietoa.

Tuoteominaisuudet mylife CamAPS FX

Näytön yleiskuva

Navigointi (aloitusnäyttö)
Aloitusnäyttö
Yksityiskohtainen kaavio (voit avata yksityiskohtaisen kaavion kääntämällä aloitusnäytön vaakasuoraan tai napauttamalla näytön kierron kuvaketta).

Tärkeimmät toiminnot

Taulukko sisältää yhteenvedon mylife CamAPS FX -sovelluksen tuoteominaisuuksista.
Ikärajoitus: mylife CamAPS FX -sovellus on hyväksytty käyttöön tyypin 1 diabetesta sairastaville, vähintään 1-vuotiaille henkilöille ja myös raskauden aikana. Hyväksytty tyypin 1 diabetesta sairastaville, vähintään 2-vuotiaille henkilöille yhdessä Dexcom G6 -järjestelmän kanssa.
Puhelinten yhteensopivuus: Dexcom-järjestelmän kanssa yhteensopivat Android-älypuhelimet:
www.dexcom.com/compatibility

Vain "Companion" etävalvontaa varten: Android-älypuhelimet, joissa on OS 8 tai uudempi.
Yhteensopiva jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) sensori: Dexcom G6: tehdaskalibroitu; verensokerimittaukset ovat tarpeen vain poikkeustapauksissa (katso Dexcom G6 -järjestelmän käyttöohje)
Insuliinin kokonaisvuorokausiannos ja painoalue: Insuliinin kokonaisvuorokausiannos 5–350 yksikköä/vrk
Paino 10–300 kg
Algoritmi: Hoitaminen tavoitteeseen
Ennakoiva hallinta (algoritmi laskee insuliinin tarpeen seuraaville 2,5–4 tunnille)
Mukautuva malli (insuliinin annostelun säätö 8–12 minuutin välein)
Oppiminen: Jatkuva, 8–12 minuutin välein tapahtuva insuliinin annostelun säätö, joka perustuu jatkuvan glukoosinseurannan 5 minuutin välein toimittamiin glukoositietoihin. Oppiminen aiemmista insuliinin annosteluista ja ateriaboluksia koskevista tiedoista sekä insuliinin säätäminen aterianjälkeisen, päivien välisen sekä päiväkohtaisen insuliinin tarpeen mukaan.
Glukoosin tavoitearvo: Oletusarvo: 5,8 mmol/l
Säädettävä henkilökohtainen tavoite: 4,4–11,0 mmol/l
Tietojen jakaminen: Kyllä, kautta:
CamAPS FX -sovellus älypuhelimessa: PDF-raporttien luominen ja vienti, mukaan lukien glukoositilastot, insuliinitilastot, "Auto mode"- ja hälytystilastot, tiedot asetuksista ja viikkokatsaukset. PDF-raporttien luominen edellyttää Internet-yhteyttä.

Glooko: automaattinen tietojen lataaminen mylife CamAPS FX -sovelluksesta Glooko-alustalle tietojen jakamiseksi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tietojen jakaminen Glookon kanssa edellyttää Internet-yhteyttä.
Etäseuranta: Kyllä, kautta:
Companion-etävalvonta: mylife CamAPS FX -sovellus mahdollistaa käyttäjän tietojen jakamisen jopa 10 "kumppanin" kanssa. Etävalvonta on integroitu sovellukseen ja siksi sekä käyttäjä että "kumppani" käyttävät mylife CamAPS FX -sovellusta. CGM-tiedot, insuliinitiedot ja muut tiedot sekä hälytykset näkyvät "kumppanin" mylife CamAPS FX -sovelluksessa. Tietojen jakamiseen "kumppanien" kanssa tarvitaan Internet-yhteys.

Tekstiviestipohjainen etäseuranta: mylife CamAPS FX -sovellus tukee tekstiviestipohjaista etäseurantaa. Kaikki sovelluksen tuottamat hälytykset ja hälytykset lähetetään tekstiviestillä enintään 5 "seuraajalle". SMS-viestien lähettäminen "seuraajille" edellyttää SIM-korttia.

Huomaa, että on mahdollista käyttää "Companion"- etäseuranta ja tekstiviestipohjaista etäseuranta samanaikaisesti.
Huomaamaton boluksen annostelu: Kyllä – älypuhelimeen asennetulla mylife CamAPS FX -sovelluksella
Bolusehdotuslaskin: Kyllä – älypuhelimeen asennetulla mylife CamAPS FX -sovelluksella
Lisätoiminnot: “Boost”- ja “Ease-off”-tilat
Hitaasti imeytyvän aterian toiminto

Lataa mylife CamAPS FX -sovelluksen tietosivu ja käyttöohjeet.

Kliiniset hyödyt

Ainoa automaattinen insuliinin annostelun algoritmi, joka on hyväksytty käyttöön vähintään 1-vuoden ikäisille käyttäjille*

Suljettuun kiertoon perustuva hoito hyväksytään yleisesti eri ikäryhmille: alle kouluikäiset1, lapset2,3,4, nuoret2,3,4, aikuiset2,3 ja vanhemmat aikuiset5. Lapsilla, nuorilla ja aikuisilla havaittiin diabeteksen aiheuttaman rasituksen vähenemistä ja elämänlaadun paranemista2. Vanhempien ja hoitajien raportoimia psykososiaalisia etuja olivat muun muassa parantunut uni, parantunut elämänlaatu ja diabeteksen aiheuttaman rasituksen väheneminen6. Suljettu kierto on turvallinen ja kliinisesti merkittävä hoitovaihtoehto myös vanhemmille aikuisille5.

CamAPS FX -sovelluksen käytön yhteydessä nuorilla, 1–7-vuotiailla lapsilla HbA1c-arvo aleni kliinisesti ja tilastollisesti merkittävästi 0,4 % ja aika glukoosin tavoitealueella lisääntyi 9 % ilman, että aika hypoglykemia-alueella <3,9 mmol/l lisääntyi1.

CamAPS FX -sovelluksen säätöalgoritmin käyttö vähintään 6-vuotiailla, mukaan lukien aikuisilla, alensi HbA1c-arvoa 0,4 %, lisäsi aikaa glukoosin tavoitealueella 11 % ja vähensi aikaa hypoglykemia-alueella <3,9 mmol/l 0,8 %3. Tämä osoittaa CamAPS FX -sovelluksen säätöalgoritmin tärkeyden ja tehokkuuden turvallisessa glukoosin hallinnassa.

Vertailuryhmällä käytettiin molemmissa tutkimuksissa sensoriavusteista pumppuhoitoa, johon kuului sama insuliinipumppu ja sama glukoosisensori, kuitenkin ilman säätöalgoritmia.

* Hyväksytty tyypin 1 diabetesta sairastaville, vähintään 2-vuotiaille henkilöille yhdessä Dexcom G6 -järjestelmän kanssa.

Etävalvonta antaa vanhemmille ja hoitajille mielenrauhan

Verensokerin hallinta ja seuranta, varsinkin yöllä, on helpotus ja mahdollistaa paremmat yöunet. Diabetes rasittaa vanhempia ja hoitajia vähemmän ja lapsen glukoosin hallinta aiheuttaa heille vähemmän huolta. Yleisesti ottaen käyttäjiltä kuluu vähemmän aikaa diabeteksen hallintaan.6

Parantunut glukoosin hallinta raskauden aikana

Käytettäessä insuliinin annosteluun suljetun kierron menetelmää glukoosin hallinta oli yhtä hyvä ja hypoglykemian määrä huomattavasti pienempi kuin sensoriavusteista pumppuhoitoa käytettäessä. Lisäksi suljetun kierron menetelmän raportoitiin olevan turvallinen ja sen avulla voitiin hallita glukoosiarvoja tehokkaasti hyvin laajalla kirjolla raskaana olevia, tyypin 1 diabetesta sairastavia naisia.7

Suljettu kierto toimi hyvin synnytyksen aikana. Järjestelmä sopeutui nopeasti insuliinin tarpeen nopeaan muutokseen synnytyksen jälkeen, minkä ansiosta naisten glukoosiarvo oli 80-prosenttisesti tavoitealueella välittömästi synnytyksen jälkeen.8

Mukautuva ja itseohjautuva automaattinen insuliinin annostelujärjestelmä parantaa elämänlaatua

mylife CamAPS FX -sovellus oppii jatkuvasti ja mukautuu nopeasti insuliinin tarpeen muutoksiin. Se mukautuu insuliinin tarpeen päivittäiseen ja päivien väliseen vaihteluun ja kompensoi ateriabolusten yli- ja aliannostelua. Jos käyttäjä yli- tai aliarvioi jatkuvasti hiilihydraattien määrän, algoritmi säätää aterian jälkeen annosteltavan insuliinin määrää matalien ja korkeiden glukoosiarvojen välttämiseksi. Tämä takaa turvallisen ja tehokkaan käytön kaikissa tilanteissa2.

“Boost”- ja “Ease-off”-tilat lisäävät joustavuutta

Aiotko harrastaa liikuntaa? Onko ulkona kuuma? “Ease-off”-tila vähentää insuliinin annostelua glukoosipitoisuuden mukaan, nostaa glukoosin tavoitearvoa tilapäisesti ja keskeyttää insuliinin annostelun, jos se ennustaa glukoosiarvosi laskevan tavoitteen alle. Voit valita myös “Boost”-toiminnon, joka tekee algoritmiin perustuvasta insuliinin annostelusta “herkempää” ja lisää insuliinin annostelua ~35 %. Tämä voi olla kätevää, jos esimerkiksi unohdat annostella boluksen tai kuukautiset ovat alkamassa. Kun saavutat asettamasi glukoosin tavoitearvon, “Boost” ei paina glukoosia tavoitetason alapuolelle.

Aidosti yksilöllinen diabeteshoidon hallinta

Sopiiko sinulle parhaiten korkeampi glukoosiarvo aamulla ja matalampi arvo iltapäivällä? Voit säätää oman henkilökohtaisen tavoitearvosi 30 minuutin jaksoissa alueella 4,4–11,0 mmol/l. Jos käytät hitaasti imeytyvän aterian toimintoa, algoritmi annostelee ylimääräistä insuliinia 3–4 tunnin ajan glukoosiarvoistasi riippuen.

mylife Loop -käyttäjien mielipiteitä

En voisi kuvitella eläväni näin aktiivisesti ilman mylife Loop -järjestelmää. Minulla on kolme lasta ja urheilen säännöllisesti. Olen iloinen siitä, että minulla on nykyään enemmän aikaa nauttia elämästä.

Kathi, sai diagnoosin 21-vuotiaana

On ollut mahtavaa seurata, miten algoritmi tunnistaa verensokerini kuvioita ja kuinka hyvin se saa pidettyä arvot tavoitealueella. Parasta on kuitenkin ollut se, että saan nukuttua kunnon yöunet.

Oisin, sai diagnoosin 9-vuotiaana

Vakaampi verensokeri ja arvojen pysyminen tavoitealueella helpottavat jokapäiväistä elämää.

Susanne, sai diagnoosin 38-vuotiaana

Ota ensiaskel – automatisoi diabeteshoito

Haluan lisätietoja automaattisesta insuliinin annostelusta mylife Loop -järjestelmällä.

Käytämme tässä lomakkeessa meille antamiasi tietoja ainoastaan edellä mainittuun tarkoitukseen. Emme tallenna tietoja tälle verkkopalvelimelle. Lisätietoa tietojen keräämisestä ja käsittelystä on tietosuojailmoituksessamme.

Please add 6 and 2.

* Pakolliset kentät

Helpon aloituksen viisi vaihetta

1. vaihe

Keskustele ensin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa järjestelmän käyttöönotosta ja suorita mylife CamAPS FX -verkkokoulutus.

2. vaihe

Lataa mylife CamAPS FX -sovellus ja luo käyttäjätili.

3. vaihe

Yhdistä sovellus mylife YpsoPump -insuliinipumppuun.

4. vaihe

Yhdistä sovellus jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) järjestelmään.

5. vaihe

Täytä boluslaskurin asetukset ja konfiguroi ja synkronoi CGM-sensori.

Lataa asennusopas.

Helpon aloituksen viisi vaihetta

1. vaihe

Keskustele ensin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa järjestelmän käyttöönotosta ja suorita mylife CamAPS FX -verkkokoulutus.

2. vaihe

Lataa mylife CamAPS FX -sovellus ja luo käyttäjätili.

3. vaihe

Yhdistä sovellus mylife YpsoPump -insuliinipumppuun.

4. vaihe

Yhdistä sovellus jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) järjestelmään.

5. vaihe

Täytä boluslaskurin asetukset ja konfiguroi ja synkronoi CGM-sensori.

Lataa asennusopas.

Verkkokoulutus

CamAPS FX training portal

Keskustele ensin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa järjestelmän käyttöönotosta ja suorita mylife CamAPS FX -verkkokoulutus. Koulutuksen jälkeen olet valmis käyttämään järjestelmää sertifioituna mylife CamAPS FX -käyttäjänä. (Huomioi, että mylife Loop -toiminnon käyttämiseen vaaditaan mylife YpsoPump -insuliinipumpun malli, joka on yhteensopiva mylife CamAPS FX -sovelluksen ja yhdistetyn Dexcom G6 -järjestelmän kanssa.)

Lataa

Lataa mylife CamAPS FX -sovellus Google Play Storesta.

Saatavana Android-sovelluksena. iOS seuraa perässä.

Tiesitkö?

mylife CamAPS FX -sovellusta voidaan käyttää myös demotilassa, jolloin se yhdistetään virtuaaliseen insuliinipumppuun ja virtuaaliseen jatkuvaan glukoosinseurantaan. Kokeile! (Virtuaalinen jatkuva glukoosinseuranta on käytettävissä vain virtuaalisen insuliinipumpun kanssa. Sitä ei voida käyttää yhdessä todellisen insuliinipumpun kanssa. Virtuaalista jatkuvan glukoosinseurannan järjestelmää tulee käyttää ainoastaan koulutus- ja esittelytarkoituksiin. Varoituksia ja hälytyksiä ei kuulu. Kaikki jatkuvan glukoosinseurannan toiminnot eivät ole käytettävissä.)

Referoidut kliiniset tutkimukset

1 Ware J. et al.: Randomized Trial of Closed-Loop Control in Very Young Children with Type 1 Diabetes.
N Engl J Med. 2022 Jan;386(3):209-219. DOI: 10.1056/NEJMoa2111673

2 Barnard K. D. et al.: Closing the Loop in Adults, Children and Adolescents With Suboptimally Controlled Type 1 Diabetes Under Free Living Conditions: A Psychosocial Substudy.
J Diabetes Sci Technol. 2017 Nov;11(6):1080-1088. DOI: 10.1177/1932296817702656

3 Tauschmann M. et al.: Closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled type 1 diabetes: a multicentre, 12-week randomised trial. Lancet. 2018 Oct;392(10155):1321-1329. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31947-0

4 Ware J. et al.: Cambridge hybrid closed-loop algorithm in children and adolescents with type 1 diabetes: a multicentre 6-month randomised controlled trial. The Lancet Digital Health. 2022 Apr;4(4):e245-e255. DOI:10.1016/ S2589-7500(22)00020-6

5 Boughton C. K. et al.: Hybrid closed-loop glucose control compared with sensor augmented pump therapy in older adults with type 1 diabetes: an open-label multicentre, multinational, randomised, crossover study. Lancet Healthy Longev. 2022 Mar;3(3):e135–e142. DOI: 10.1016/S2666-7568(22)00005-8

6 Musolino G. et al.: Reduced burden of diabetes and improved quality of life: Experiences from unrestricted day-and-night hybrid closed-loop use in very young children with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2019 Sep;20(6):794-799. DOI: 10.1111/pedi.12872

7 Stewart Z. A. et al.: Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery in a Broad Population of Pregnant Women With Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial. Diabetes Care. 2018 Jul;41(7):1391-1399. DOI: 10.2337/dc17-2534

8 Stewart Z. A. et al.: Adaptability of Closed Loop During Labor, Delivery, and Postpartum: A Secondary Analysis of Data from Two Randomized Crossover Trials in Type 1 Diabetes Pregnancy. Diabetes Technol Ther. 2018 Jul; 20(7):501-505. DOI: 10.1089/dia.2018.0060

 

Vastuuvapauslauseke:

Tuotekuvat on tarkoitettu ainoastaan esimerkeiksi.

mylife ja YpsoPump ovat Ypsomed AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CamAPS on CamDiab Ltd -yrityksen rekisteröity tavaramerkki.

Dexcom, Dexcom G6 ja Dexcom CLARITY ovat Dexcom, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Anturin kotelo, FreeStyle, Libre ja muut liittyvät tuotemerkit ovat Abbott-yrityksen merkkejä ja niitä käytetään luvalla.

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Ypsomed käyttää niitä lisenssillä.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat vastaavien omistajien omaisuutta.

Lisätietoja mainittujen tuotteiden turvallisuudesta on osoitteessa mylife-diabetescare.fi/turvallisuustiedot