Hantering av diabetesbehandling med smarttelefon är framtiden för diabetesbehandling. Kombinera den lilla och lätta insulinpumpen mylife YpsoPump och mobilappen mylife CamAPS FX med Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM), så har du ett system för automatiserad insulindosering styrt från din smarttelefon. Integreringen av automatiserad insulindosering i mylife YpsoPump-systemet ger dig avlastning och mer utrymme i vardagen för att göra sånt som du tycker om att göra.

Genom partnerskap med Abbott kommer sensorn FreeStyle Libre 3 inom kort integreras i systemet mylife YpsoPump med appen mylife CamAPS FX.

Hur mylife Loop fungerar

För att automatisera insulindosering med mylife YpsoPump behöver du appen mylife CamAPS FX och systemet Dexcom G6 CGM. Koppla mylife CamAPS FX-appen till insulinpumpen och Dexcom G6-sensorn. Dexcom G6-sensorn sänder glukosdata var femte minut till mylife CamAPS FX-appen. Baserat på de mätningarna justerar appen insulindoseringen från insulinpumpen var åttonde till var tolfte minut för att förebygga låga och höga glukosnivåer.

Appen mylife CamAPS FX är personaliserad och adaptiv; den lär sig hela tiden och anpassar sig snabbt till de ständigt varierande insulinbehoven. Den anpassar sig till varierande insulinbehov under dygnet och dag till dag, och kompenserar för över- och underdosering av måltidsbolus. Dessutom kan du enkelt ge en måltidsbolus direkt från din smarttelefon.

Appen är godkänd för personer med typ 1-diabetes från ett års ålder, även för gravida. Godkänd för personer med typ 1-diabetes från två års ålder i kombination med Dexcom G6.

mylife Loop - CamAPS Video

mylife CamAPS FX Hur lär den sig?

CamAPS FX - Learning

Professor Roman Hovorka, som utecklat appen mylife CamAPS FX, förklarar hur algoritmen i mylife CamAPS FX lär sig.

Inlärningen har tre nivåer:

Nivå 1
Generell inlärning: Den här nivån baseras på kroppens totala insulinbehov; den mängd insulin som i genomsnitt behövs under dagen.

Nivå 2
Dygnsinlärning: Nivån tar hänsyn till hur mycket insulin som behövs vid en bestämd timme under dygnet.

Nivå 3
Inlärning för efter måltid: När användaren ger en måltidsbolus, kommer systemet att notera om insulinmängden var lämplig. Om en användare konstant över- eller underskattar kolhydratintaget, börjar systemet justera insulinmängden efter måltider.

Alla de tre inlärningsnivåerna arbetar kontinuerligt.

Specifikationer mylife CamAPS FX

Skärmöversikt

Navigering (hemskärm)
Hemskärm

De viktigaste egenskaperna

Översikt över specifikationerna för appen mylife CamAPS FX.
Åldersgräns: Appen mylife CamAPS FX är godkänd för personer med typ 1-diabetes från ett års ålder, även för gravida. Godkänd för personer med typ 1-diabetes från två års ålder i kombination med Dexcom G6.
Kompatibla telefoner: Android-smarttelefoner som är kompatibla med Dexcom: www.dexcom.com/compatibility

Endast för "Companion" fjärrmonitorering: Android-smarttelefoner med OS 8 eller senare.
Kompatibel sensor för kontinuerlig blodglukosmätning (CGM): Dexcom G6: fabrikskalibrerad, blodglukostester behövs endast i undantagsfall (se bruksanvisningen för Dexcom G6)
Intervall för total daglig dos (TDD) respektive vikt: 5–350 enheter/dag total daglig insulindos (TDD)
Vikt 10–300 kg
Algoritm: Behandling mot mål (Treat to target)
Förutsägande kontroll (algoritmen beräknar insulinbehovet 2,5–4 timmar framåt)
Adaptiv modell (insulindoseringen justeras var 8:e till 12:e minut)
Inlärning: Justerar kontinuerligt insulindoseringen var 8:e till 12:e minut baserat på glukosdata från CGM som tas emot var 5:e minut. Lär sig av information om tidigare insulindosering och måltidsbolus, anpassar sig till insulinbehovet under dygnet, från dag till dag och efter måltider.
Målglukosvärde: Förinställt målvärde: 5,8 mmol/l
Justerbart personligt mål: 4,4–11,0 mmol/l
Delning av data: Ja, via:
mylife CamAPS FX-app på smarttelefonen: skapa och exportera PDF-rapporter inklusive glukosstatistik, insulinstatistik, "Auto mode" och larmstatistik, information om inställningar och veckovisa översikter. Internetanslutning krävs för att generera PDF-rapporter.

Glooko: automatisk uppladdning av data från mylife CamAPS FX-appen till Glooko-plattformen för att dela data med vårdpersonal. Internetanslutning krävs för att dela data med Glooko.
Fjärrmonitorering: Ja, via:
"Companion" fjärrmonitorering : mylife CamAPS FX-appen gör det möjligt att dela användardata med upp till 10 "följare". 'Fjärrmonitorering är integrerad i appen och därför använder både användaren och "följaren" mylife CamAPS FX-appen. CGM-data, insulindata och annan data, även varningar speglas i "följarens" mylife CamAPS FX-app. Internetanslutning krävs för att dela data med "följare".

SMS-baserad fjärrmonitorering: mylife CamAPS FX-appen stöder SMS-baserad fjärrmonitorering. Alla appgenererade larm och varningar skickas via SMS till upp till 5 "följare". Ett SIM-kort krävs för att skicka SMS-meddelanden till "följare".

Observera att det är möjligt att använda "Companion"-" fjärrmonitorering och SMS-baserad" fjärrmonitorering samtidigt.
Diskreta bolusdoser: Ja – via mylife CamAPS FX-appen på smarttelefonen
Bolusförslagskalkylator: Ja – via mylife CamAPS FX-appen på smarttelefonen
Fler egenskaper: Boost- och Ease-off-läge
Funktion för måltider som tas upp långsamt

Ladda ned faktablad och bruksanvisning för appen mylife CamAPS FX.

Klinisk nytta

Den enda algoritmen för automatisk insulindosering som är godkänd för användning från ett års ålder och uppåt*

Closed-loop är brett accepterad för alla åldersgrupper: barn under skolåldern1, barn2,3,4, ungdomar2,3,4, vuxna2,3 och äldre5. Man har kunnat konstatera positiv påverkan av diabetesbehandlingen och förbättrad livskvalitet för barn, ungdomar och vuxna2. Psykosociala fördelar som rapporterats av föräldrar och vårdgivare är till exempel bättre sömn, bättre livskvalitet och minskad negativ påverkan av diabetes6. Closed-loop är också ett säkert och kliniskt viktigt behandlingsalternativ för äldre vuxna5.

Användning av CamAPS FX till 1–7 år gamla barn gav kliniskt och statistiskt signifikant minskning av HbA1c med 0,4 % och en ökning av tiden i glukosmålområdet med 9 % utan ökning av tiden i hypoglykemi under 3,9 mmol/l1.

Användning av styralgoritmen i CamAPS FX till personer från 6 års ålder inbegripet vuxna gav en minskning av HbA1c med 0,4 %, ökning av tiden i glukosmålområdet med 11 % och minskning av tiden i hypoglykemi under 3,9 mmol/l med 0,8 %3. Det visar att styralgoritmen i CamAPS FX ger ett viktigt bidrag till säkert uppnående av önskad glukoskontroll.

Jämförelsen i de båda studierna var behandling med sensorförsedd pump med identiska insulinpumpar och identiska glukossensorer, men med och utan styralgoritmen.

* Godkänd för personer med typ 1-diabetes från två års ålder i kombination med Dexcom G6.

Läs om Emmies upplevelse av det automatiserade insulindoseringssystemet mylife Loop

Föräldrar och vårdgivare kan känna sig lugna tack vare fjärrmonitorering

Kontroll och monitorering av blodglukos, särskilt nattetid, är en lättnad och leder till bättre sömn. Den negativa påverkan av diabetes för föräldrar och vårdgivare minskas avsevärt, och de kan känna sig mindre oroliga för barnets glukoskontroll. Generellt behöver en användare lägga mindre tid på att hantera sin diabetes.6

Förbättrad glukoskontroll under graviditet

Insulindosering med closed-loop kopplades till jämförbar glukoskontroll och signifikant färre hypoglykemier än vid sensorkompletterad pumpbehandling. Dessutom rapporterades insulindosering med closed-loop som säker, och den kunde effektivt styra glukosnivåerna för ett brett urval av gravida kvinnor med typ 1-diabetes.7

Closed-loop fungerade bra under värkarbete och förlossning. Systemet anpassade sig snabbt till den snabba ändringen av insulinbehovet efter förlossningen. Kvinnorna höll sig i målglukosområdet i mer än 80 % av tiden omedelbart efter förlossningen.8

Förbättrad livskvalitet tack vare ett adaptivt och självlärande automatiserat system för insulindosering

Appen mylife CamAPS FX lär sig hela tiden och anpassar sig snabbt till de ständigt varierande insulinbehoven. Den anpassar sig till varierande insulinbehov under dygnet och dag till dag, och kompenserar för över- och underdosering av måltidsbolus. Om en användare konsekvent över- eller underskattar kolhydratintaget, justerar algoritmen insulindoseringen för att förebygga låga och höga glukosnivåer. Det medför säker användning i alla situationer i livet2.

Full flexibilitet med lägena Boost och Ease-off

Tänker du motionera? Är det varmt ute? Med läget Ease-off minskas insulindoseringen beroende på glukosnivåerna, glukosmålet höjs tillfälligt och insulindoseringen stoppar om glukosnivån förutsägs falla under målet. Omvänt kan du använda Boost-funktionen till att göra algoritmens insulindosering mer responsiv och öka doseringen med ~35 %. Det kan vara praktiskt om du råkar missa en måltidsbolus eller före mens. När glukosvärdet når ditt målvärde kommer Boost-funktionen inte att sänka glukosvärdet ytterligare.

Personaliserad diabetesbehandling

Behöver du högre glukosnivåer på morgonen och lägre på eftermiddagen? Du kan ställa in ditt personliga mål mellan 4,4 och 11,0 mmol/l i 30-minuterssegment. Om du äter mat som tas upp långsamt kan algoritmen ge extra insulin under 3-4 timmar, beroende på glukosnivåerna.

Vad mylife Loop-användare säger

Jag kan inte föreställa mig att leva ett så aktivt liv utan mylife Loop. Jag har tre barn och tycker om att motionera regelbundet. Jag är så tacksam att jag nu har mer tid att njuta av livets vackra ting.

Kathi, diagnos vid 21

Jag gillar hur appens algoritm börjar känna igen mönstret för mitt blodglukos och jobba för att hålla mig i rätt område. Men det bästa för mig var att äntligen få en hel natts sömn.

Oisin, diagnos vid 9

Att ha ett stabilare blodglukos och mer tid i målområdet gör vardagen enklare.

Susanne, diagnos vid 38

Ta det första steget – byt till automatiserad insulindosering

Boka en demonstration nu, så kommer våra representanter gärna att berätta mer om det automatiserade systemet för insulindosering mylife Loop.

De data som du skickar till oss med den här blanketten använder vi bara i det ovan nämnda syftet. Vi sparar inte dessa data på den här servern. Mer information om hur vi samlar in och bearbetar dina data kan du få i vår Dataskyddsdeklaration.

Vad är summan av 2 och 1?

* Obligatoriska fält

Lätt start i bara fem steg

Steg 1

Genomför onlinekursen för mylife CamAPS FX, eller be ditt diabetesteam om utbildning

Steg 2

Hämta mylife CamAPS FX-appen och skapa ett konto

Steg 3

Anslut appen till din mylife YpsoPump

Steg 4

Anslut appen till din CGM

Steg 5

Slutför inställningarna för boluskalkylatorn och konfigurera och synkronisera din CGM-sensor

Lätt start i bara fem steg

Steg 1

Genomför onlinekursen för mylife CamAPS FX, eller be ditt diabetesteam om utbildning

Steg 2

Hämta mylife CamAPS FX-appen och skapa ett konto

Steg 3

Anslut appen till din mylife YpsoPump

Steg 4

Anslut appen till din CGM

Steg 5

Slutför inställningarna för boluskalkylatorn och konfigurera och synkronisera din CGM-sensor

Webbaserad utbildning

CamAPS FX-utbildningsportal

Gå igenom online-utbildningen för mylife CamAPS FX, eller be ditt diabetesteam om utbildning, så blir du klar att börja att använda systemet som legitimerad användare av mylife CamAPS FX. (För mylife Loop måste du ha en version av mylife YpsoPump som är kompatibel med appen CamAPS FX samt ett anslutet Dexcom G6-system.)

Ladda ned

Ladda ned appen mylife CamAPS FX från Google Play Store.

Tillgänglig för Android. iOS-version kommer.

Visste du?

Appen mylife CamAPS FX kan också användas i demoläge och kopplas till en virtuell insulinpump och en virtuell CGM. Testa den! (Virtuell CGM är bara tillgänglig om du använder en virtuell pump. Den kan inte användas i kombination med en riktig pump. En virtuell CGM får endast användas i utbildnings- och demonstrationssyfte. Inga varningar eller larm kommer att höras. Inte alla CGM-funktioner kommer att vara tillgängliga.)

Kliniska studier

1 Ware J. et al.: Randomized Trial of Closed-Loop Control in Very Young Children with Type 1 Diabetes.
N Engl J Med. 2022 Jan;386(3):209-219. DOI: 10.1056/NEJMoa2111673

2 Barnard K. D. et al.: Closing the Loop in Adults, Children and Adolescents With Suboptimally Controlled Type 1 Diabetes Under Free Living Conditions: A Psychosocial Substudy.
J Diabetes Sci Technol. 2017 Nov;11(6):1080-1088. DOI: 10.1177/1932296817702656

3 Tauschmann M. et al.: Closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled type 1 diabetes: a multicentre, 12-week randomised trial. Lancet. 2018 Oct;392(10155):1321-1329. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31947-0

4 Ware J. et al.: Cambridge hybrid closed-loop algorithm in children and adolescents with type 1 diabetes: a multicentre 6-month randomised controlled trial. The Lancet Digital Health. 2022 Apr;4(4):e245-e255. DOI:10.1016/ S2589-7500(22)00020-6

5 Boughton C. K. et al.: Hybrid closed-loop glucose control compared with sensor augmented pump therapy in older adults with type 1 diabetes: an open-label multicentre, multinational, randomised, crossover study. Lancet Healthy Longev. 2022 Mar;3(3):e135–e142. DOI: 10.1016/S2666-7568(22)00005-8

6 Musolino G. et al.: Reduced burden of diabetes and improved quality of life: Experiences from unrestricted day-and-night hybrid closed-loop use in very young children with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2019 Sep;20(6):794-799. DOI: 10.1111/pedi.12872

7 Stewart Z. A. et al.: Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery in a Broad Population of Pregnant Women With Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial. Diabetes Care. 2018 Jul;41(7):1391-1399. DOI: 10.2337/dc17-2534

8 Stewart Z. A. et al.: Adaptability of Closed Loop During Labor, Delivery, and Postpartum: A Secondary Analysis of Data from Two Randomized Crossover Trials in Type 1 Diabetes Pregnancy. Diabetes Technol Ther. 2018 Jul; 20(7):501-505. DOI: 10.1089/dia.2018.0060

 

Friskrivningsklausul:

Produktbilderna är enbart avsedda som illustration.

mylife och YpsoPump är registrerade varumärken som tillhör Ypsomed AG.

CamAPS är ett registrerat varumärke som tillhör CamDiab Ltd.

Dexcom, Dexcom G6 och Dexcom CLARITY är registrerade varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i Förenta Staterna och/eller andra länder.

Sensorhöljet , FreeStyle, Libre och relaterade varunamn är varumärken som tillhör Abbott och används med tillstånd.

Ordet Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Ypsomed av sådan märkning täcks av licens.

Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

För säkerhetsinformation om nämnda produkter, se mylife-diabetescare.se/saekerhet