Zarządzanie terapią za pomocą smartfona to przyszłość w leczeniu cukrzycy. Połącz pompę insulinową mylife YpsoPump, mobilną aplikację mylife CamAPS FX oraz system Dexcom G6 do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (ang. Continuous Glucose Monitoring, CGM), aby uzyskać system automatycznego podawania insuliny zarządzany bezpośrednio za pomocą smartfona. Integracja automatycznego podawania insuliny z produktami oferowanymi w ramach systemu mylife YpsoPump pozwoli Ci odpocząć od cukrzycy oraz zyskać więcej czasu na robienie tego, co lubisz.

W jaki sposób działa system mylife Loop

Aby korzystać z automatycznego podawania insuliny przy użyciu pompy mylife YpsoPump, potrzebujesz aplikacji mylife CamAPS FX oraz systemu Dexcom G6 do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM). Połącz aplikację mylife CamAPS FX z pompą insulinową oraz czujnikiem Dexcom G6. Czujnik Dexcom G6 co pięć minut przesyła dane dotyczące stężenia glukozy do aplikacji mylife CamAPS FX. Na podstawie tych odczytów aplikacja reguluje podaż insuliny w pompie insulinowej co osiem do dwunastu minut, aby zapobiegać występowaniu niskich i wysokich poziomów stężenia glukozy.

Aplikacja mylife CamAPS FX jest spersonalizowana i elastyczna, stale się uczy oraz szybko dostosowuje do ciągle zmieniających się potrzeb związanych z insuliną. Dostosowuje się do zmienności dobowej i dzień po dniu w zakresie zapotrzebowania na insulinę oraz wyrównuje zbyt wysokie lub zbyt niskie dawki bolusa posiłkowego. W celu zwiększenia prywatności i wygody podajemy bolus posiłkowy bezpośrednio z poziomu smartfona.

Aplikacja została dopuszczona do stosowania u osób z cukrzycą typu 1, w wieku jednego roku i starszych, także u kobiet w ciąży. Dopuszczenie do stosowania w połączeniu z czujnikiem Dexcom G6 u osób z cukrzycą typu 1, począwszy od drugiego roku życia.

mylife Loop - CamAPS Video

Aplikacja mylife CamAPS FX W jaki sposób aplikacja się uczy?

CamAPS FX - Learning

Prof. Roman Hovorka, twórca aplikacji mylife CamAPS FX, wyjaśnia w jaki sposób algorytm aplikacji mylife CamAPS FX uczy się pacjenta.

Uczenie się pacjenta odbywa się na trzech poziomach:

Poziom 1
Ogólny: nauka jest oparta na ogólnych potrzebach organizmu związanych z insuliną: średnim zapotrzebowaniu na insulinę oraz zapotrzebowaniu w ciągu dnia.

Poziom 2
Dobowy (przez 24 godziny): nauka jest oparta na tym, jaka ilość insuliny jest potrzebna o określonej godzinie w ciągu dnia.

Poziom 3
Poposiłkowy: gdy użytkownik poda bolus posiłkowy, system zaobserwuje, czy ilość insuliny była właściwa. Jeśli użytkownik stale zawyża lub zaniża ilość węglowodanów system zacznie dostosowywać poposiłkową podaż insuliny.

Cały proces uczenia się zachodzi w sposób ciągły.

Dane techniczne Aplikacja mylife CamAPS FX

Omówienie ekranu

Nawigacja (ekran główny)
Ekran główny
Wykres szczegółowy (aby przeglądać wykres szczegółowy, obróć ekran główny do pozycji poziomej lub dotknij ikony “obróć ekran”).

Główne funkcje

Przegląd specyfikacji aplikacji mylife CamAPS FX.
Ograniczenie dotyczące wieku: Aplikacja mylife CamAPS FX została dopuszczona do stosowania u osób z cukrzycą typu 1, w wieku jednego roku i starszych, także u kobiet w ciąży. Dopuszczenie do stosowania w połączeniu z czujnikiem Dexcom G6 u osób z cukrzycą typu 1, począwszy od drugiego roku życia.
Zgodność z telefonami: Smartfony z systemem operacyjnym Android zgodne z systemem Dexcom: www.dexcom.com/compatibility

Tylko do zdalnego monitorowania przy użyciu funkcji "Companion": Smartfony z systemem Android w wersji OS 8 lub wyższej
Zgodny czujnik CGM (systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy): Dexcom G6: fabrycznie skalibrowany, testy stężenia glukozy we krwi wymagane tylko w wyjątkowych sytuacjach (zapoznaj się z Instrukcją obsługi czujnika Dexcom G6)
Zakresy całkowitej dawki dobowej (TDD) i masy ciała: 5–350 jednostek/dzień całkowitej dawki dobowej (ang. total daily dose, TDD) insuliny
10–300 kg masy ciała
Algorytm: Leczenie do osiągnięcia celu terapeutycznego
Sterowanie predykcyjne (algorytm oblicza zapotrzebowanie na insulinę w trakcie kolejnych 2,5–4 godzin)
Model adaptacyjny (podaż insuliny jest dostosowywana/modyfikowana co 8–12 minut)
Proces uczenia się algorytmu Ciągłe dostosowywanie podaży insuliny co 8–12 minut na podstawie danych dotyczących stężenia glukozy otrzymywanych co 5 minut z systemu CGM. Algorytm uczy się na podstawie informacji dotyczących dotychczasowej podaży insuliny i bolusów posiłkowych w celu dostosowania się do dobowego zapotrzebowania na insulinę, zapotrzebowania dzień po dniu oraz po posiłku.
Wartość docelowa glikemii: Domyślna wartość docelowa: 104 mg/dl
Modyfikowalna, spersonalizowana wartość docelowa: 80-198 mg/dL
Udostępnianie danych Tak, za pomocą aplikacji mylife CamAPS FX na smartfonie: generowanie i eksport raportów PDF zawierających statystykę stężeń glukozy, podawanej insuliny, trybu "Auto mode" oraz alarmów, informacje o ustawieniach oraz zestawienia tygodniowe. Do generowania raportów PDF wymagana jest łączność z Internetem.
Zdalne monitorowanie: Tak, za pomocą funkcji "Companion" zdalny monitoring: Aplikacja mylife CamAPS FX pozwala na dzielenie się danymi użytkownika z maksymalnie 10 "obserwatorami". Zdalny monitoring jest wbudowany w aplikację i dlatego zarówno użytkownik jak i "obserwator" korzystają z aplikacji mylife CamAPS FX. Dane CGM, dane dotyczące insuliny jak również alerty są odzwierciedlane w aplikacji CamAPS FX "obserwatora". Aby udostępnić dane "obserwatorom" wymagane jest połączenie z internetem.

Zdalny monitoring przez SMS: Aplikacja mylife CamAPS FX umożliwia zdalny monitoring przy użyciu wiadomości SMS. Wszystkie alarmy i powiadomienia generowane przez aplikację będą wysyłane poprzez SMS do 5 "obserwatorów". Do wysyłania wiadomości SMS do "obserwatorów" wymagana jest karta SIM.

Należy pamiętać, że możliwe jest jednoczesne korzystanie ze zdalnego monitoringu "Companion" i zdalnego monitoringu opartego na SMS.
Dyskretne podawanie bolusa: Tak, za pomocą aplikacji mylife CamAPS FX na smartfonie
Kalkulator sugerowanego bolusa: Tak, za pomocą aplikacji mylife CamAPS FX na smartfonie
Dodatkowe funkcje: Tryby “Boost” i “Ease-off”
Funkcja dostosowania pod kątem wolno wchłanianego posiłku

Pobierz broszury informacyjne dotyczące aplikacji mylife CamAPS FX oraz jej instrukcję obsługi.

Korzyści kliniczne

Jedyny algorytm automatycznej podaży insuliny dopuszczony do użytku u osób w wieku jednego roku i starszych*

Istnieje ogólna aprobata dla stosowania systemu pętli zamkniętej we wszystkich grupach wiekowych: u dzieci w wieku przedszkolnym1, u dzieci2,3,4, u nastolatków2,3,4, u osób dorosłych2,3 oraz u osób starszych5. U dzieci, nastolatków oraz osób dorosłych zaobserwowano mniejsze obciążenie problemem cukrzycy oraz poprawę jakości życia2. Psychospołeczne korzyści zgłaszane przez rodziców i opiekunów obejmowały: poprawę jakości snu i jakości życia oraz mniejsze obciążenie problemem cukrzycy6. System pętli zamkniętej jest także bezpieczną i ważną klinicznie opcją leczenia w przypadku osób starszych5.

Przy zastosowaniu aplikacji CamAPS FX u małych dzieci w wieku od 1 do 7 lat odnotowano istotne klinicznie i statystycznie obniżenie poziomu HbA1c o 0,4%, a także wydłużenie o 9% czasu, w którym poziom glukozy utrzymywał się w zakresie docelowym bez wydłużenia czasu trwania hipoglikemii poniżej 70 mg/dl1.

Zastosowanie algorytmu aplikacji CamAPS FX do kontrolowania stężenia glukozy u osób w wieku 6 lat i starszych, w tym osób dorosłych, spowodowało obniżenie poziomu HbA1c o 0,4%, a także wydłużenie o 11% czasu, w którym poziom glukozy utrzymywał się w zakresie docelowym, oraz skrócenie o 0,8% czasu trwania hipoglikemii poniżej 70 mg/dl3. Wskazuje to na ogromne znaczenie oraz zdolność algorytmu kontrolnego aplikacji CamAPS FX do uzyskiwania pożądanej kontroli poziomu glukozy w bezpieczny sposób.

Układ służący do porównania w obydwu badaniach stanowiło wspomagane czujnikiem leczenie za pomocą pompy insulinowej, z użyciem takiej samej pompy insulinowej i takiego samego czujnika do monitorowania glikemii, ale bez wykorzystania algorytmu kontrolnego.

* Dopuszczenie do stosowania w połączeniu z czujnikiem Dexcom G6 u osób z cukrzycą typu 1, począwszy od drugiego roku życia.

Poznaj Emmie i jej doświadczenia ze stosowania automatycznej podaży insuliny z wykorzystaniem systemu mylife Loop .

Zdalne monitorowanie oznacza, że rodzice i opiekunowie mogą odetchnąć

Kontrola i monitorowanie poziomu glukozy we krwi, zwłaszcza nocą, oznacza wytchnienie i przyczynia się do lepszego snu nocą. Rodzice i opiekunowie są znacznie mniej obciążeni problemem cukrzycy i mniej obawiają się o poziom glukozy u dziecka. Ogólnie mówiąc, użytkownicy mogą poświęcać mniej czasu na kontrolowanie cukrzycy.6

Ulepszona kontrola poziomu glukozy w trakcie ciąży

System pętli zamkniętej przy podawaniu insuliny zapewniał podobną kontrolę poziomu glukozy oraz znacznie krótszy czas trwania hipoglikemii niż wspomagane czujnikiem leczenie z użyciem pompy insulinowej. Ponadto zauważono, że system pętli zamkniętej przy podawaniu insuliny był bezpieczny oraz był w stanie skutecznie kontrolować poziom glukozy u wielu kobiet w ciąży z cukrzycą typu 1.7

System pętli zamkniętej działał prawidłowo w czasie ciąży oraz podczas porodu. Po porodzie system szybko przystosowywał się do gwałtownej zmiany w zapotrzebowaniu na insulinę — bezpośrednio w okresie poporodowym poziom glukozy u kobiet utrzymywał się w zakresie docelowym przez ponad 80% czasu.8

Poprawa jakości życia dzięki dostosowującemu się do potrzeb i uczącemu się systemowi automatycznego podawania insuliny

Aplikacja mylife CamAPS FX nieustannie się uczy i szybko dostosowuje do ciągle zmieniającego się zapotrzebowania na insulinę. Dostosowuje się do zmienności dobowej i dzień po dniu w zakresie zapotrzebowania na insulinę oraz wyrównuje zbyt wysokie lub zbyt niskie dawki bolusa posiłkowego. Jeśli użytkownik stale zawyża lub zaniża ilość węglowodanów, algorytm odpowiednio dostosowuje podaż insuliny, aby zapobiec występowaniu niskich lub wysokich poziomów glukozy. Umożliwia bezpieczne i skuteczne stosowanie aplikacji we wszystkich sytuacjach życiowych2.

Pełna elastyczność dzięki trybom “Boost” i “Ease-off”

Planujesz aktywność fizyczną? Na dworze jest gorąco? Tryb "Ease-off" zmniejsza podawanie insuliny w zależności od poziomu glukozy, przejściowo podnosi docelowy poziom glukozy i wstrzymuje podawanie insuliny w przypadku prognozowania spadku poziomu glukozy poniżej wartości docelowej. Z drugiej strony możesz także użyć trybu “Boost”, aby sprawić, że algorytm będzie bardziej reaktywny, i zwiększy podaż insuliny o około 35%. Może to okazać się pomocne w przypadkach przegapienia bolusa lub zbliżającej się miesiączki. Gdy poziom glukozy osiągnie wartość docelową, tryb “Boost” nie obniży poziomu glukozy poniżej wartości docelowej.

Naprawdę spersonalizowana kontrola cukrzycy

Czy musisz rano podwyższyć, a po południu obniżyć poziom glukozy? Możesz modyfikować własną, osobistą wartość docelową w zakresie 80–198 mg/dl w 30-minutowych przedziałach. Ponadto dzięki funkcji wolno wchłanianego posiłku w ciągu 3–4 godzin algorytm będzie dostarczał dodatkową insulinę w zależności od poziomu glukozy.

Opinie użytkowników o systemie mylife Loop:

Nie umiem sobie wyobrazić prowadzenia tak aktywnego trybu życia bez systemu mylife Loop. Mam troje dzieci i czerpię przyjemność z regularnych ćwiczeń. Tak bardzo się cieszę, mam teraz więcej czasu, aby cieszyć się pięknem życia.

Kathi, rozpoznanie w wieku 21 lat

Uwielbiam to, że algorytm aplikacji rozpoznaje wzorce związane z poziomem cukru i utrzymuje właściwy zakres stężenia glukozy. Ale najlepszą rzeczą było dla mnie przespanie w końcu całej nocy.

Oisin, rozpoznanie w wieku 9 lat

Bardziej stabilny poziom glukozy we krwi i dłuższy czas utrzymywania właściwego zakresu jej stężenia sprawiają, że moje codzienne życie jest prostsze.

Susanne, rozpoznanie w wieku 38 lat

Zrób pierwszy krok - włącz tryb auto mode

Umów się na prezentację, a nasi eksperci zademonstrują, jak działa zautomatyzowany system podawania insuliny mylife Loop.

Już teraz umów się z nami na niezobowiązujące spotkanie.

Co wolisz?

Uwaga:
Dane przekazane za pośrednictwem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie w celu określonym powyżej. Dane te nie są zapisywane na serwerze tej witryny internetowej. Więcej informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych użytkowników można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Jaka jest suma 5 i 1?

* Pola obowiązkowe

Łatwy start w zaledwie pięciu krokach

Krok 1

Ukończ szkolenie online poświęcone aplikacji mylife CamAPS FX lub poproś o szkolenie pracownika opieki zdrowotnej

Krok 2

Pobierz aplikację mylife CamAPS FX i utwórz konto

Krok 3

Połącz aplikację z pompą mylife YpsoPump

Krok 4

Połącz aplikację z systemem CGM

Krok 5

Uzupełnij ustawienia kalkulatora bolusa oraz skonfiguruj i zsynchronizuj czujnik systemu CGM

Łatwy start w zaledwie pięciu krokach

Krok 1

Ukończ szkolenie online poświęcone aplikacji mylife CamAPS FX lub poproś o szkolenie pracownika opieki zdrowotnej

Krok 2

Pobierz aplikację mylife CamAPS FX i utwórz konto

Krok 3

Połącz aplikację z pompą mylife YpsoPump

Krok 4

Połącz aplikację z systemem CGM

Krok 5

Uzupełnij ustawienia kalkulatora bolusa oraz skonfiguruj i zsynchronizuj czujnik systemu CGM

Szkolenie online

Szkolenie online dotyczące aplikacji mylife CamAPS FX

Ukończ szkolenie online poświęcone aplikacji mylife CamAPS FX lub poproś o szkolenie pracownika opieki zdrowotnej, aby przygotować się do rozpoczęcia korzystania z systemu jako certyfikowany użytkownik aplikacji mylife CamAPS FX. Pamiętaj, że do korzystania z systemu mylife Loop wymagana jest wersja pompy mylife YpsoPump zgodna z aplikacją mylife CamAPS FX oraz podłączony system Dexcom G6.

Pobierz

Pobierz aplikację mylife CamAPS FX ze sklepu Google Play Store.

Działa na telefonach z systemem operacyjnym Android. Obsługa telefonów z systemem operacyjnym iOS zostanie wprowadzona później.

Czy wiesz, że?

Aplikacji mylife CamAPS FX można także używać w wersji demonstracyjnej połączonej z wirtualną pompą insulinową oraz wirtualnym systemem CGM. Wypróbuj ją już teraz! (Wirtualny system CGM jest dostępny do użytku tylko z wirtualną pompą. Nie można go używać w połączeniu z rzeczywistą pompą. Wirtualnego systemu CGM należy używać wyłącznie do celów szkoleniowych i demonstracyjnych. Nie będą emitowane dźwięki alertów ani alarmów. Nie wszystkie funkcje systemu CGM będą dostępne).

Cytowane badania kliniczne

1 Ware J. et al.: Randomized Trial of Closed-Loop Control in Very Young Children with Type 1 Diabetes.
N Engl J Med. 2022 Jan;386(3):209-219. DOI: 10.1056/NEJMoa2111673

2 Barnard K. D. et al.: Closing the Loop in Adults, Children and Adolescents With Suboptimally Controlled Type 1 Diabetes Under Free Living Conditions: A Psychosocial Substudy.
J Diabetes Sci Technol. 2017 Nov;11(6):1080-1088. DOI: 10.1177/1932296817702656

3 Tauschmann M. et al.: Closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled type 1 diabetes: a multicentre, 12-week randomised trial. Lancet. 2018 Oct;392(10155):1321-1329. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31947-0

4 Ware J. et al.: Cambridge hybrid closed-loop algorithm in children and adolescents with type 1 diabetes: a multicentre 6-month randomised controlled trial. The Lancet Digital Health. 2022 Apr;4(4):e245-e255. DOI:10.1016/ S2589-7500(22)00020-6

5 Boughton C. K. et al.: Hybrid closed-loop glucose control compared with sensor augmented pump therapy in older adults with type 1 diabetes: an open-label multicentre, multinational, randomised, crossover study. Lancet Healthy Longev. 2022 Mar;3(3):e135–e142. DOI: 10.1016/S2666-7568(22)00005-8

6 Musolino G. et al.: Reduced burden of diabetes and improved quality of life: Experiences from unrestricted day-and-night hybrid closed-loop use in very young children with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2019 Sep;20(6):794-799. DOI: 10.1111/pedi.12872

7 Stewart Z. A. et al.: Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery in a Broad Population of Pregnant Women With Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial. Diabetes Care. 2018 Jul;41(7):1391-1399. DOI: 10.2337/dc17-2534

8 Stewart Z. A. et al.: Adaptability of Closed Loop During Labor, Delivery, and Postpartum: A Secondary Analysis of Data from Two Randomized Crossover Trials in Type 1 Diabetes Pregnancy. Diabetes Technol Ther. 2018 Jul; 20(7):501-505. DOI: 10.1089/dia.2018.0060

 

Zastrzeżenie:

Zdjęcia produktów przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych.

mylife i YpsoPump są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ypsomed AG.

CamAPS to zastrzeżony znak towarowy firmy CamDiab Ltd.

Dexcom i Dexcom G6 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dexcom, Inc. w USA i/lub innych krajach.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystywanymi przez firmę Ypsomed w ramach licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Informacje na temat bezpieczeństwa wspomnianych produktów można znaleźć pod adresem mylife-diabetescare.pl/bezpieczenstwo