Intensiv-konventionell behandling (ICT)

Vid den här behandlingen injiceras (sprutas) insulinet minst fyra gånger om dagen med hjälp av en insulinpenna. Man använder två slags insulin:

  • En till två gånger om dagen injiceras ett långverkande insulin ("basinsulin") för att täcka grundbehovet.
  • Till varje måltid och för att korrigera höga blodsockervärden injiceras ett kortverkande insulin (bolus eller måltidsinsulin).

En insulinpenna ser ut som en stor kulspetspenna och innehåller en insulinampull och en doseringsanordning. För basal- och bolusinsulin används två olika insulinpennor.

Injektionen görs under huden in i underhudsfettet (subkutant) i buken, låren eller sätet. De använda pennkanylerna är så tunna, att sticket nästan inte känns. Pennkanylen byts efter varje injektion.

Den intensiv-konventionella insulinbehandlingen (ICT) är standard för de flesta med typ 1 diabetes. Den har dock sina begränsningar:

  • Blodsockervärdena kan vara för höga vid uppvaknandet på morgonen ("dawn phenomenon" eller "morgonfenomenet"). Orsaken är det varierande insulinbehovet under natten, som inte kan täckas på rätt sätt med långverkande insulin.
  • Det långverkande insulinet har dålig flexibilitet. Om insulinbehovet ändras temporärt, till exempel vid fysisk aktivitet som sport eller vid stress, kan man inte reagera kortfristigt på det.
  • En ojämn dag och skiftarbete är svårt att förena med långverkande insulin, eftersom insulinbehovet ständigt svänger.
  • För barn och unga samt gravida kan blodsockret inte ställas in tillfredsställande med ICT på grund av de hormonella svängningarna.

Då är insulinpump ett bra alternativ.

Insulinfrisättning

Insulin-"frisättning" vid konventionell behandling jämfört med insulinfrisättning hos icke-diabetiker.

Insulin release in non-diabetics

Insulin release in non-diabetics

   Insulinfrisättning hos icke-diabetiker

   Måltid

   Basinsulin

   Måltidsinsulin (bolusinsulin)

Insulin-"frisättning" vid ICT

Insulin "release" in the case of MDI

   Insulinfrisättning hos icke-diabetiker

   Måltid

   Basinsulin

   Måltidsinsulin (bolusinsulin)

   Långverkande insulin (basinsulin)

   Kortverkande insulin (bolusinsulin)