Intensiivinen perinteinen insuliinihoito (ICT)

Tässä hoitomuodossa insuliinia pistetään insuliinikynällä vähintään neljä kertaa päivässä.

Hoitomuodossa käytetään kahdentyyppistä insuliinia:

  • Pitkävaikutteista insuliinia ("basalinsuliini" tai "viivästetty aktiivi-insuliini") ruiskutetaan kerran tai kahdesti päivässä kehon perusvaatimusten täyttämiseksi.
  • Aterioiden yhteydessä ja elimistön kohonneiden verensokeriarvojen korjaamiseksi annostellaan lisäksi tarvittava määrä lyhytvaikutteista insuliinia (“bolus” eli “ateriainsuliini”).

Insuliinikynä sisältää insuliiniampullin ja annostelulaitteen. Perusinsuliinille ja ateriainsuliinille käytetään kahta eri kynää.

Insuliini pistetään ihonalaiseen (subkutaaniseen) rasvakudokseen vatsan, reisien tai pakaroiden alueella. Käytettävät kynäneulat ovat erittäin ohuita ja pistosta tuskin huomaa. Kynäneula vaihdetaan jokaisen pistoksen jälkeen.

Intensiivinen perinteinen insuliinihoito (ICT) on useimpien tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoitomuoto. Sillä on kuitenkin rajansa.

ICT-hoidon rajat:

  • Verensokeriarvo saattaa olla liian korkea aamuisin (“aamunkoittoilmiö”). Tämä johtuu yöaikaisista insuliinitarpeen muutoksista, joita pitkävaikutteinen, hitaasti vaikuttava insuliini ei pysty riittävästi korjaamaan.
  • Hitaasti vaikuttava insuliini ei mahdollista juurikaan joustavuutta. Jos insuliinin tarve muuttuu nopeasti esimerkiksi ruumiillisissa aktiviteeteissa / liikunnassa tai stressiä aiheuttavissa tilanteissa, elimistö ei pysty reagoimaan nopeasti näihin muutoksiin.
  • Hitaasti vaikuttavalla insuliinilla on vaikea hoitaa diabetesta epäsäännöllisessä päivärytmissä ja vuorotyössä, koska insuliinin perustarve vaihtelee jatkuvasti.
  • Lapsilla ja nuorillants sekä raskaana olevilla naisilla men ICT-hoidolla verensokeriarvoja ei usein saada riittävään hallintaan hormonitasojen vaihteluista johtuen.

Näissä tapauksissa insuliinipumppuhoito on hyvä vaihtoehto.

Veren insuliinitasot verrattuina insuliinin tarpeeseen ...

... ei-diabeetikoilla

Insulin release in non-diabetics

   Insuliinin tarve

   Ateria

   Insuliinin perustarpeen vapautuminen

   Ateriakohtainen insuliinin vapautuminen

... ICT-hoidossa

Insulin "release" in the case of MDI

   Insuliinin tarve

   Ateria

   Perusinsuliini

   Bolus (ateriainsuliini)

   Pitkävaikutteinen insuliini (perusinsuliini)

   Lyhytvaikutteinen insuliini (bolus)