Intensieve conventionele therapie (ICT)

Bij deze vorm van therapie wordt met een insulinepen minimaal vier keer per dag insuline geïnjecteerd.

Daarbij worden twee types insuline gebruikt:

  • Langwerkende insuline (‘basaalinsuline’) wordt één à twee keer per dag geïnjecteerd om te voorzien in de basisbehoefte van het lichaam.
  • Kortwerkende insuline (‘bolusinsuline’) wordt geïnjecteerd bij iedere maaltijd en om een te hoog bloedglucosepeil te verlagen.

Een insulinepen bestaat uit een insulinepatroon en een doseringsapparaat. Voor basaalinsuline en bolusinsuline worden twee verschillende soorten pennen gebruikt.

De insuline wordt in het subcutane (onderhuidse) vetweefsel van de buik, de dijbenen of de billen geïnjecteerd. De pennaalden zijn heel dun, dus de injectie is nauwelijks merkbaar. De pennaald wordt na iedere injectie vervangen.

Intensieve conventionele insulinetherapie (ICT) is de standaardbehandeling voor de meeste mensen met diabetes type 1. Deze methode heeft wel zijn beperkingen.

Beperkingen van ICT:

  • De bloedglucosespiegel in uw bloed kan te hoog zijn als u ’s ochtends wakker wordt (het ‘dageraadfenomeen’ of het ‘ochtendfenomeen’). Dit is het gevolg van veranderingen in de insulinebehoefte gedurende de nacht, die niet goed kunnen worden gereguleerd door middel van langwerkende insuline.
  • Langwerkende insuline biedt weinig flexibiliteit. Als de insulinebehoefte plotseling verandert, bijvoorbeeld door bewegen/sporten of in gevallen van acute stress, kan het lichaam niet goed reageren op deze plotselinge veranderingen.
  • Bij gebruik van langwerkende insuline is het moeilijk om het bloedglucosepeil tijdens een onregelmatig dagritme of ploegendiensten goed beheersbaar te houden, omdat de behoefte aan basaal insuline steeds schommelt.
  • Bij kinderen en jongeren en bij zwangere vrouwen biedt ICT vaak geen bevredigende oplossing voor het goed op peil houden van de bloedglucose, vanwege de sterke hormonale schommelingen.

In die gevallen is een behandeling met een insulinepomp een goed alternatief.

Insulinepeil in het bloed vergeleken met de insulinebehoeften ...

... bij mensen zonder diabetes

Insulin release in non-diabetics

   Hoeveelheid insuline die nodig is

   Tijdens het eten

   Afgifte van basale insulinebehoefte

   Maaltijdafhankelijke afgifte van insuline

... bij ICT

Insulin "release" in the case of MDI

   Hoeveelheid insuline die nodig is

   Tijdens het eten

   Basaalinsuline

   Bolusinsuline (maaltijdinsuline)

   Langwerkende insuline (basaalinsuline)

   Kortwerkende insuline (bolusinsuline)