Wielokrotne wstrzyknięcia insuliny

W ramach tego typu terapii insulina jest podawana za pomocą wstrzykiwacza co najmniej cztery razy na dobę.

W ramach terapii korzysta się z dwóch rodzajów insuliny:

  • Insulinę długo działającą (insulinę podstawową lub insulinę o przedłużonym czasie działania) wstrzykuje się raz lub dwa razy na dobę w celu zaspokojenia podstawowego zapotrzebowania organizmu na ten hormon.
  • Przy posiłkach podaje się insulinę krótko działającą (bolus insuliny) i dawki korygujące podwyższony poziom cukru we krwi.

Wstrzykiwacz do insuliny wygląda jak dużych rozmiarów długopis i zawiera wkład z insuliną oraz urządzenie dozujące. Stosuje się dwa różne rodzaje wstrzykiwaczy: inny do insuliny podstawowej i inny do bolusa insuliny.

Insulinę wstrzykuje się podskórnie w warstwę tkanki tłuszczowej brzucha, ud lub pośladków. Igły stosowane we wstrzykiwaczach są niezwykle cienkie, dzięki czemu ich wkłuwanie jest niemal niezauważalne. Igłę wstrzykiwacza wymienia się po każdym podaniu insuliny.

Wielokrotne wstrzyknięcia insuliny to rodzaj insulinoterapii najczęściej stosowany u osób z cukrzycą typu 1.

Metoda ta ma jednak szereg ograniczeń:

  • Po porannym przebudzeniu się poziom cukru we krwi może być zbyt wysoki (tzw. “efekt brzasku”). Jest to spowodowane występującymi w czasie wypoczynku nocnego zmianami zapotrzebowania organizmu na insulinę, których nie można odpowiednio wyregulować insuliną o przedłużonym czasie działania.
  • Insulina o przedłużonym czasie działania nie dostosowuje się do zmian zachodzących w organizmie. W przypadku nagłych zmian w zapotrzebowaniu na ten hormon, np. podczas uprawiania sportu lub w sytuacji stresowej, organizm nie ma możliwości odpowiednio szybkiego na nie reagowania.
  • U osób z nieregularnym trybem życia i pracujących zmianowo insulina o przedłużonym czasie działania nie zawsze sprawdza się ze względu na ciągłe zmiany w zapotrzebowaniu organizmu na ten hormon.
  • U dzieci i młodzieży oraz u kobiet w ciąży wielokrotne wstrzyknięcia insuliny często nie są w stanie zapewnić skutecznej kontroli glikemii ze względu na zmiany hormonalne.

Korzystniejszą alternatywą jest w takich przypadkach pompa insulinowa.

Podaż insuliny

Podaż insuliny w insulinoterapii konwencjonalnej w porównaniu z podażą insuliny u osób bez cukrzycy

Podaż insuliny u osób bez cukrzycy

Informacje o cukrzycy – Podaż insuliny "Podaż insuliny u osób bez cukrzycy"

   Podaż insuliny u osób bez cukrzycy

   Czas posiłku

   Insulina podstawowa

   Insulina przy posiłkach (bolus insuliny)

Podaż insuliny przy wielokrotnych wstrzyknięciach insuliny

   Podaż insuliny u osób bez cukrzycy

   Czas posiłku

   Insulina podstawowa

   Insulina przy posiłkach (bolus insuliny)

   Insulina długo działająca (insulina podstawowa)

   Insulina krótko działająca (bolus insuliny)