Intenzivní konvenční léčba (ICT)

Při této léčbě se inzulin injekčně aplikuje inzulinovým perem nejméně čtyřikrát denně.

Používají se zde dva typy inzulinu:

  • Dlouho působící inzulin („bazální inzulin“ nebo „inzulin s odloženým účinkem“) je injikován jednou nebo dvakrát denně, aby byly splněny základní tělesné potřeby.
  • Krátce působící inzulin („bolusový inzulin“) je injikován při každém jídle ke korekci zvýšené hladiny glykémie.

Inzulinové pero obsahuje injekční lahvičku s inzulinem a dávkovací zařízení. Pro bazální a pro bolusový inzulin se používají dvě různá pera.

Inzulin se injekčně aplikuje do podkožní tukové tkáně pod kůži na břiše, stehnech nebo hýždích. Používané jehly pro pera jsou extrémně tenké, takže vpich je téměř neznatelný. Jehla pro pero se mění po každé aplikaci.

Intenzivní konvenční inzulinová léčba (ICT) je u většiny lidí s diabetem 1. typu standardní léčebnou metodou. Má však svá omezení.

Omezení ICT:

  • Když se ráno vzbudíte, mohou být hodnoty glykémie příliš vysoké („fenomén svítání“ nebo „fenomén úsvitu“). Příčinou jsou změny v potřebě inzulinu během noci, které inzulinem s dlouhotrvajícím, odloženým účinkem nelze adekvátně pokrýt.
  • Inzulin s odloženým účinkem poskytuje jen malou flexibilitu. Pokud se u vás potřeba inzulinu náhle změní, například během tělesné aktivity/sportování nebo ve stresových situacích, tělo nedokáže na tyto změny rychle reagovat.
  • Léčba inzulinem s odloženým účinkem je při nepravidelné činnosti během dne a při práci na směny obtížně řešitelná, protože základní potřeba inzulinu u vás neustále kolísá.
  • U dětí a mladistvých a rovněž u těhotných žen nemůže často ICT vzhledem k výkyvům hladiny hormonů zajistit dostatečnou kontrolu hladin glykémie.

V těchto případech je vhodnou alternativou léčba inzulinovou pumpou.

Hladiny inzulinu v krvi v porovnání s potřebou inzulinu...

...u lidí bez diabetu

Insulin release in non-diabetics

   Potřeba inzulinu

   Jídlo

   Základní potřeba uvolňování inzulinu

   Uvolňování inzulinu v závislosti na jídle

...u ICT

Insulin "release" in the case of MDI

   Potřeba inzulinu

   Jídlo

   Bazální inzulin

   Bolusový inzulin (inzulin k jídlu)

   Dlouho působící inzulin (bazální inzulin)

   Krátce působící inzulin (bolusový inzulin)