Intensiv konventionel behandling (ICT)

Ved denne behandling injiceres insulinen mindst fire gange om dagen med en insulinpen.

Der anvendes to typer insulin her:

  • En langtidsvirkende insulin (”basalinsulin” eller ”depotinsulin”) injiceres en eller to gange om dagen for at opfylde kroppens basisbehov.
  • En korttidsvirkende insulin (”bolusinsulin”) injiceres ved hvert måltid for at korrigere det forhøjede blodsukker.

En insulinpen indeholder en insulinampul og en doseringsenhed. Der bruges to forskellige penne til basal- og bolusinsulin.

Insulinet injiceres i det subkutane fedtvæv under huden (subkutant) på maven, lårene eller balderne. Pennålene er ekstremt tynde, så man næsten ikke mærker injektionen. Pennålen skiftes ud efter hver injektion.

Intensiv konventionel insulinbehandling (ICT) er standardbehandlingen for de fleste mennesker med type 1-diabetes. Den har dog visse begrænsninger.

Begrænsninger ved ICT:

  • Blodsukkeret kan være for højt, når du vågner om morgenen (”dawn phenomenon” eller ”daggryfænomen”). Det skyldes ændringer i insulinbehovet i løbet af natten, som ikke kan dækkes tilstrækkeligt med langtidsvirkende insulin.
  • Langtidsvirkende insulin giver ikke den store fleksibilitet. Hvis insulinbehovet pludselig ændrer sig, f.eks. under fysisk aktivitet/sport eller i stressede situationer, kan kroppen ikke reagere hurtigt på disse ændringer.
  • Det er vanskeligt at styre uregelmæssige daglige rutiner og skifteholdsarbejde med langtidsvirkende insulin, fordi det basale insulinbehov hele tiden svinger.
  • Hos børn og unge samt hos gravide kvinder kan ICT ofte ikke give tilfredsstillende blodsukkerkontrol på grund af hormonudsving.

I disse tilfælde er behandling med insulinpumpe et godt alternativ.

Insulinniveauet i blodet sammenlignet med insulinbehovet...

...hos mennesker uden diabetes

Insulin release in non-diabetics

   Insulinbehov

   Måltid

   Frigivelse af basalt insulinbehov

   Måltidsafhængig frigivelse af insulin

...ved ICT

Insulin "release" in the case of MDI

   Insulinbehov

   Måltid

   Basalinsulin

   Bolusinsulin (måltidsinsulin)

   Langtidsvirkende insulin (basalinsulin)

   Korttidsvirkende insulin (bolusinsulin)