Med bra förberedelser är en minisemester eller en längre resa lika möjlig för en diabetiker som för en icke-diabetiker. Men det är viktigt med en god planering, så att du kan njuta så ostört som möjligt av en avslappnad tid.

Resa med bil eller flyg

Om du åker bil, är det en sak som är särskilt viktig:

 • Innan du startar och regelbundet under färden måste du mäta ditt blodsocker. Det viktigaste är att undvika lågt blodsocker. Du ska alltid ha sockerhöjare som druvsocker eller apelsinjuice till hands.

Om du flyger, är det viktigaste:

 • Packa dina diabetesartiklar i handbagaget eftersom incheckat baggage kan komma bort under vägen. Dessutom, kan en stabil temperatur hållas.
 • För att undvika diskussioner vid säkerhetskontrollen och vid gränskontroller bör du ha med ett intyg från din läkare. I det ska intygas att det är nödvändigt att ha med insulin och annat som behövs för din diabetes.

Identitetskort för bärare av inslinpump

In order to avoid hassles at security checkpoints or border controls, have your physician issue you a "medical certificate". This will certify your need to carry your insulin and diabetes supplies with you.

Anpassning av insulindosen vid tidsförskjutning

Om tidsförskjutningen till resans mål är mindre än två timmar, behövs i regel ingen ändring av behandlingen.

Det blir skillnad vid större tidsskillnader. Måltids- och korrigeringsinsulin (bolus) tar du på samma sätt, men långverkande insulin (basinsulin) måste anpassas. En resa västerut innebär en förlängning av dagen och därmed en lucka i tillförseln av basinsulin. En resa österut innebär en förkortning av dagen och därmed en överlappning i tillförseln av basinsulin. Vid varje tidsförskjutning är det viktigt med täta och regelbundna kontroller av blodsockret.

Diskutera med ditt diabetesteam i god tid före resan hur du ska anpassa behandlingen.

Här är några tips som visat sig fungera:

Större tidsförskjutningar vid intensiv konventionell insulinbehandling (ICT)

 • På avresedagen tar du långverkande insulin som vanligt.
 • Flygning från öster till väster:
  Överbrygga luckan för det långverkande insulinet med flera injektioner av kortverkande (bolus) och injicera efter ankomsten det långverkande, anpassat till platsens tid.
 • Flygning från väser till öster:
  Efter ankomsten hoppar du över den första regelbundna injektionen av långverkande insulin. Återuppta din normala rytm efter platsens tid först efter den andra injektionen av långverkande insulin. Luckan överbryggar du med flera bolusinjektioner.

Större tidsförskjutningar vid insulinpumpbehandling

 • Vid till tre till fyra timmars tidsförskjutning kan du ställa om pumpens klocka i steg om två timmar per dag, tills den är inställd på platsens tid.
 • Vid fler än fyra timmar ställer du in profilens lägsta basaldos som konstant basaldos efter ankomsten. Den konstanta basaldosen behåller du i ungefär två till tre dagar. När din kropp har ställt in sig på den nya tiden, kan du återgå till den ursprungliga basaldosprofilen.

Ändring av insulinbehovet

Den som har det mycket stressigt hemma, använder kanske semestertiden främst till avkoppling. Andra blir först på semestern riktigt sportigt aktiva. Det kan påverka insulinbehovet:

 • Den som rör sig mindre än hemma behöver i regel mer insulin.
 • Den som däremot rör sig eller sportar mer än vanligt kan räkna med ett mindre insulinbehov.

Doseringen av lång- och kortverkande insulin måste anpassas efter det. Det bästa är att redan hemma diskutera detta med ditt diabetesteam. Insulinpumpanvändare är här särskilt flexibla och kan skapa en särskild basaldosprofil för semestern. Du kan också anpassa behandlingen efter behovet med tillfälliga basaldoser.

Du får inte heller glömma att högre temperaturer ökar genomblödningen. Insulinet kommer snabbare ut i blodet, så att det ger effekt snabbare än vanligt.

Skydda produkter från värme

Insulin och blodsockerteststickor är känsliga för värme (över 30 °C). De får inte utsättas för direkt solljus, eftersom det kan skada dem eller göra dem odugliga. Som skydd finns det speciella väskor för diabetesbehovet med kylmöjligheter. (t.ex. Frio-påsar).

 • Förvara insulin och teststickor på platsen i minibaren eller i ett hotellkylskåp.
 • I bilen hjälper en liten kylväska. Se till att ha tillräckligt avstånd mellan kylelement/klampar och insulinet och teststickorna. De får inte utsättas direkt för kylan.
 • Mät alltid blodsockret i skuggan.

Tips för akuta situationer

 • På en gruppresa bör minst en av medresenärerna ha tillräcklig kunskap om diabetes för att veta vad som måste göras vid akut lågt blodsocker.
 • Du bör ha ett akutintyg (diabetikerpass) på engelska respektive landets språk.
 • På semesterorten tar du reda på var närmaste läkare eller sjukhus finns.
 • Kontrollera i förväg med insulintillverkaren om ditt insulin finns på resmålet – eventuellt också med annat namn.
 • Om du förlorar dina diabeteshjälpmedel under semestern, finns det företag som skickar ersättning per post till din semesterort. Ofta finns det en semesterinsulinpump gratis till förfogande.
 • Fråga försäkringskassan om de ersätter kostnader för behandling i utlandet.

Semesterchecklista

Semesterchecklista för insulinbehandlade personer med diabetes
Semesterchecklista för insulinbehandlade personer med diabetes

Se till att du har med dig inte bara det normala behovet för din diabetes utan även en tillräcklig reserv. Beställ i god tid före resan vad du behöver av blodsockerteststickor, tillbehör till insulinpump, pennkanyler och naturligtvis insulinet.