Met wat voorbereiding is een korte vakantie of verre reis voor mensen met diabetes net zo goed te doen als voor mensen die geen diabetes hebben. Een goede planning is wel belangrijk om op vakantie ongestoord te kunnen genieten van uw vrije tijd.

Reizen per auto of per vliegtuig

Wanneer u per auto reist, is één ding heel belangrijk:

 • Check voor u begint te rijden uw bloedsuiker en doe dat ook regelmatig tussendoor. Het belangrijkst is om hypo’s (situaties met een te laag bloedsuikergehalte) te vermijden. Zorg dat u altijd snelle middelen tegen hypo’s bij de hand heeft, zoals druivensuiker of sinaasappelsap.

Let bij reizen per vliegtuig vooral op het volgende:

 • Doe al uw diabetes materialen in uw handbagage, want koffers kunnen te laat aankomen of zelfs kwijtraken. Anderzijds kunnen de insuline en de bloedsuiker teststrookjes schade oplopen door de kou in de bagageruimte.
 • Laat door uw behandelaar een ‘Medische verklaring (Medical Certificate)’ opstellen. Zo voorkomt u discussies bij veiligheidscontroles of aan de grens. In zo’n verklaring staat dat het voor u nodig is om insuline en diabeteshulpmiddelen mee te nemen.

Diabetes Identiteitskaart voor insulinepompgebruikers

Om problemen bij veiligheidscontroles of aan de grens te vermijden, kunt u uw arts een ‘medisch certificaat’ laten opstellen. Daaruit blijkt dat u de insuline en uw diabeteshulpmiddelen bij u moet hebben.

Aanpassing insulinedosering bij tijdverschil

Als het tijdsverschil tussen uw land en het land van bestemming niet meer dan twee uur is, hoeft u de behandeling meestal niet aan te passen.

Bij een groter tijdsverschil speelt dat wel. Terwijl maaltijd- en correctie-insulinetoedieningen (bolusinsuline) zonder verdere aanpassingen kunnen worden toegediend, moet de vertragingsinsuline/basaalinsuline wel worden aangepast. Wie naar het westen reist krijgt een langere dag en loopt dus een onderbreking in de toediening van vertragingsinsuline/basaalinsuline op. Wie naar het oosten reist krijgt een kortere dag, waardoor de toedieningen van vertragingsinsuline/basaalinsuline elkaar gaan overlappen. Bij ieder tijdsverschil moeten de bloedsuikerwaarden nauwkeurig en regelmatig worden gecontroleerd.

Neem voor u op reis gaat tijdig contact op met het diabetesteam dat u begeleidt, om de aanpassing van uw behandeling te bespreken.

Aanpassing van de insulinebehoefte

Voor wie thuis veel stress heeft, is de vakantie misschien meer een periode van ontspanning. Anderen worden tijdens de vakantie juist lichamelijk heel actief. Beide situaties kunnen invloed hebben op de insulinebehoefte:

 • Wie minder beweegt dan thuis, heeft vaak behoefte aan meer insuline.
 • Wie echter meer gaat bewegen of sporten dan gebruikelijk, kan uitgaan van een mindere behoefte aan insuline.

De doseringen vertragingsinsuline en kort werkende insuline moeten dan ook daarop worden aangepast. Bespreek dit liefst met uw diabetesteam, zo lang u nog niet op reis bent. Dragers van insulinepompen zijn wat dat betreft heel flexibel. Zij kunnen voor hun vakantie een individueel basaaltoedieningsprofiel aanmaken. Of ze passen de therapie naar behoefte aan via de tijdelijke basaaltoediening.

Vergeet niet dat hogere temperaturen de doorbloeding stimuleren. De insuline komt daardoor sneller in het bloed terecht, waardoor het effect van de insuline eerder optreedt dan gebruikelijk.

Considerable time differences in the case of insulin pump therapy patients

 • If your journey involves a time difference of three to four hours, then you can adjust the clock on your insulin pump in two-hour increments per day until it is set to the local time.
 • If your journey involves a time difference of more than four hours, then set the pump to administer the lowest basal rate as the constant basal rate upon arrival at your destination. Maintain this constant basal rate for approx. two to three days. Once your body has adjusted to the new time, you can return your pump to your original basal rate profile.

Beschermen tegen hitte

Insuline en bloedsuikerteststrookjes reageren gevoelig op warmte (temperaturen van meer dan 30°C). Ze mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, daardoor zouden de insuline en de strookjes beschadigd kunnen raken of hun effect kunnen verliezen.

 • Ter bescherming van diabeteshulpmiddelen zijn er speciale tassen verkrijgbaar, die over een koelmogelijkheid beschikken. (bijv. Frio-koeltas).
 • Bewaar de insuline op uw vakantiebestemming in de minibar of in een van de koelkasten van het hotel. Let op bij het bewaren van uw teststroken op dat deze niet te koud, maar ook niet te warm worden.
 • In de auto kan een kleine koelbox goede diensten bewijzen. Let er daarbij op dat er voldoende afstand is tussen de koelaccu en de insuline en de teststroken. Ze mogen niet direct worden blootgesteld aan de kou.
 • Meet uw bloedsuiker alstublieft alleen in de schaduw.

Tips voor noodgevallen

 • Als u op stap bent in een reisgezelschap, dan moet minimaal een van uw medereizigers op de hoogte zijn van wat diabetes is en wat er bij een hypo in noodgevallen gedaan moet worden.
 • Draag liefst een noodgevallenpaspoort (diabetespaspoort) bij u in het Engels resp. in de landstaal van uw vakantieland.
 • Vraag op uw reisbestemming naar de dichtstbijzijnde arts resp. het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Vraag voor u vertrekt aan de fabrikant van uw insuline of uw insuline op uw vakantiebestemming verkrijgbaar is - mogelijk onder een andere naam.
 • Als u uw diabeteshulpmiddelen tijdens uw vakantie kwijtraakt, sturen postorderbedrijven voor diabeteshulpmiddelen meestal een vervangende set, ook per post, direct naar uw vakantieadres. Vaak stellen ze ook gratis een vakantie-insulinepomp ter beschikking. Een leen PDM kunt u 3 weken voor vertrek bij Ypsomed aanvragen.
 • Vraag uw zorgverzekering of de kosten van een behandeling in het buitenland gedekt zijn.

Vakantiechecklist

Vakantiechecklist voor diabetici met insulinetherapie
Vakantiechecklist voor diabetici met insulinetherapie

Let er op dat u behalve de gebruikelijke hoeveelheid diabeteshulpmiddelen ook voldoende reservevoorraad meeneemt. Bestel uw voorraad bloedsuikerteststroken, insulinepompaccessoires, pennaalden en natuurlijk de insuline tijdig bij uw apotheek of uw postorderbedrijf voor diabeteshulpmiddelen.