Se správnou přípravou je krátká dovolená nebo dlouhá cesta pro diabetiky stejně proveditelná jako pro nediabetiky. Dobré plánování je však důležité, abyste si mohli užít co nejvíc bezstarostných dní.

Cestování autem nebo letadlem

Pokud cestujete letadlem, nejdůležitější je pamatovat na následující:

 • Sbalte si diabetické zásoby do příručního zavazadla, protože ostatní zavazadla mohou cestovat jinou trasou nebo se mohou ztratit. Tím také zabezpečíte stabilnější teplotní rozmezí pro skladování inzulinu a proužků na testování krevní glukózy
 • Abyste se vyhnuli zmatkům na bezpečnostních nebo hraničních kontrolách, nechte si vaším lékařem vystavit "lékařský certifikát". Ten potvrzuje vaši nutnost přepravovat s sebou inzulin a diabetické zásoby.

Kontrolní seznam cestování

K běžným diabetickým zásobám si vezměte i dostatek záložních zásob. Včas si v lékárně nebo od dodavatele objednejte proužky na testování krevní glukózy, příslušenství pro inzulinovou pumpu, jehly do inzulinového pera atd.

Úprava dávky inzulinu při změně časového pásma

Pokud je časový rozdíl mezi vaším domovem a cílovým místem menší než dvě hodiny, obvykle není nutné provádět žádné úpravy.

Pokud je však časový rozdíl větší, budou nutná jistá opatření. Pokud berete inzulin v době jídla nebo korekční (bolusové) dávky, je třeba upravit způsob, jakým berete inzulin / bazální inzulin s odloženým účinkem. Jinými slovy, pokud cestujete na západ, váš den bude delší, takže vznikne mezera v dodávce inzulinu / bazálního inzulinu s odloženým účinkem. Pokud cestujete na východ, váš den bude kratší, takže se dodávka inzulinu / bazálního inzulinu s odloženým účinkem bude překrývat. V každém případě je velmi důležité kontrolovat pravidelně a často hladinu krevní glukózy.

S dostatečným předstihem před odjezdem se zeptejte svého lékaře, jak vaši léčbu upravit.

Zde je několik osvědčených rad:

Významné časové rozdíly v případě pacientů používajících konvenční inzulinovou terapii (MDI)

 • Podejte si obvyklou dávku inzulinu s odloženým účinkem v den odjezdu.
 • Lety z východu na západ:
  Mezeru v dodávce inzulinu s odloženým účinkem překleňte několika injekcemi rychle působícího inzulinu (bolusového inzulinu) a poté si po příletu vezměte dávku inzulinu s odloženým účinkem, která je upravena dle místního času.
 • Lety ze západu na východ:
  Po příletu přeskočte svou první pravidelnou dávku inzulinu s odloženým účinkem. Nepokračujte v normálním rytmu, dokud si nepodáte druhou dávku inzulinu s odloženým účinkem upravenou dle místního času. Mezeru překleňte pomocí více injekcí bolusové dávky inzulinu.

Významné časové rozdíly v případě pacientů používajících léčbu pomocí inzulinové pumpy

 • Pokud při vaší cestě nastane časový rozdíl tří až čtyř hodiny, můžete upravit čas na inzulinové pumpě v dvouhodinových přírůstcích denně, dokud nebude nastavena na místní čas.
 • Pokud při vaší cestě nastane časový rozdíl delší než čtyři hodiny, nastavte pumpu na podávání nejnižší bazální dávky jakožto konstantní bazální dávky po příletu do cíle. Tuto konstantní bazální dávku udržujte po dobu přibl. dvou až tří dnů. Jakmile se vaše tělo přizpůsobí novému času, můžete pumpu vrátit na původní profil bazální dávky.

Změna požadavků na inzulin

Někteří lidé, kteří jsou doma ve velkém stresu, mohou čas na dovolené využít k odpočinku. Jiní dovolenou využijí k fyzickým aktivitám. To může ovlivnit požadavky dané osoby na inzulin:

 • Pokud jste na dovolené méně aktivní než doma, pravděpodobně budete potřebovat více inzulinu. Naopak pokud jste aktivnější nebo vynakládáte větší fyzickou aktivitu než obvykle, lze předpokládat snížení požadavků na inzulin.

Podle toho bude nutné upravit dávkování inzulinu s odloženým a rychlým účinkem. Nejlépe uděláte, když se o tom poradíte se svým lékařem. Jste-li uživateli inzulinových pump, jsou vaše možnosti v tomto ohledu zváště flexibilní. Po dobu vaší dovolené je možné nastavit samostatný bazální profil dávky. Nebo si léčbu upravte dle potřeby pomocí dočasné bazální dávky.

Důležité je mít na paměti také to, že vyšší teplota zrychluje krevní oběh. Inzulin do krevního řečiště pronikne rychleji a účinkuje dříve než obvykle.

Ochrana diabetických zásob před horkem

Inzulin a proužky na testování krevní glukózy jsou citlivé na horko (nad 30° C). Nevystavujte je přímému slunečnímu světlu, protože by je mohlo poškodit nebo potlačit jejich účinek.

 • Pro ochranu diabetických zásob jsou k dispozici speciální chladicí sáčky.
 • Když dorazíte do cílové destinace, uskladněte inzulin a testovací proužky do minibaru v hotelovém pokoji nebo v hotelové chladničce.
 • V autě využijte malou chladničku. V chladničce ponechte dostatek místa mezi chladícím tělískem a inzulinem i testovacími proužky. Vaše zásoby by nikdy neměly být vystaveny extrémnímu chladu.
 • Hladinu krevní glukózy měřte vždy ve stínu.

Rady v případě nouze

 • Pokud cestujete se skupinou, alespoň jeden z vašich společníků by měl o vašem diabetu vědět a být poučen o tom, co je třeba udělat, pokud u vás nastane hypoglykemický stav.
 • Doporučujeme nosit s sebou nouzový identifikační průkaz (identifikační průkaz diabetika) v angličtině a/nebo jazyce země, do které cestujete.
 • V každé destinaci na vaší cestě vyhledejte nejbližšího lékaře a/nebo nemocnici.
 • Před cestou se informujte u výrobce inzulinu, zda je váš inzulin dostupný v zemi či zemích, které navštívíte - může být prodáván pod jiným názvem.
 • Pokud během dovolené ztratíte své diabetické zásoby, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis, který vám obvykle doručí náhradní zásoby na jakékoli místo, kde se nacházíte. Rovněž vám zdarma poskytne inzulinovou pumpu, kterou můžete během dovolené používat.
 • Informujte se u své pojišťovny, zda vaše pojistná smlouva pokrývá náklady na léčbu, kterou byste v zahraničí mohli potřebovat.

Kontrolní seznam pomůcek na dovolenou

Kontrolní seznam pomůcek na dovolenou
Kontrolní seznam pomůcek na dovolenou pro pacienta s diabetem léčeného inzulinem

Ujistěte se, že si s sebou berete dostatečnou zásobu potřebných pomůcek pro Vaši léčbu. Objednejte si od dodavetele v dostatečném předstihu testovací proužky, příslušenství k inzulinové pumpě, jehly pro inzulinová pera apod.