Med riktig forberedelse er en kort ferie eller en lang reise like mulig for personer med diabetes som for ikke-diabetikere. Det er imidlertid viktig med riktig planlegging, slik at du kan nyte en problemfri tid mest mulig uforstyrret.

Reiser med bil eller fly

Dersom du kjører bil, er følgende spesielt viktig:

 • Blodsukkeret må måles før turen starter og regelmessig underveis. Det viktigste målet er å unngå for lavt blodsukker. Raske hjelpemidler mot lavt blodsukker, f.eks. sukker eller appelsinsaft, må alltid være tilgjengelig.

Dersom du reiser med fly, er følgende spesielt viktig:

 • Pakk alle diabetes artikler i håndbaggasjen da innsjekket baggasje kan bli forsinket eller borte. På denne måte beholdes også en jevnere temperatur for insulin og teststrimler
 • For å unngå diskusjoner med sikkerhetskontrollen eller med grensekontrollen må du få legen din til å utstede "Legeattest eller medisinsk sertifikat". Her dokumenteres behovet for å bringe insulin- og diabeteshjelpemidler med seg.

Medisinsk sertifikat

For å unngå problemer ved sikkerhetssjekkpunkter eller grensekontroll bør du få et medisinsk sertifikat av legen din. Dette slår fast at du trenger å ha med deg insulin- og diabetesutstyret ditt.

Tilpasning av insulindosen ved tidsforskjeller

Dersom tidsforskjellen i forhold til landet du reiser til ikke er mer enn to timer, behøver du som regel ikke foreta noen behandlingstilpasning.

Men det er annerledes ved større tidsforskjeller. Mens måltids- og korreksjonsinsulin (bolusinsulin) gis videre uforandret, må forsinkelsesinsulin/basalinsulin tilpasses. Da betyr en reise mot vest at dagen blir forlenget og at det dermed oppstår et hull i behandlingen med forsinkelsesinsulin/basalinsulin. En reise mot øst betyr at dagen blir forkortet og at det dermed oppstår en overlapping i behandlingen med forsinkelsesinsulin/basalinsulin. Det er viktig ved alle tidsforskjeller at man foretar en kontroll av blodsukkerverdien med korte mellomrom.

Diskuter behandlingstilpasningen med ditt ansvarlige diabetesteam i god tid før reisen.

Her er noen tips som har vist seg å være effektive:

Større tidsforskjeller ved behandling med insulinpenn

 • På avreisedagen injiserer du forsinkelsesinsulin som vanlig.
 • Flyreiser fra øst mot vest:
  Kompenser for hullet i behandlingen med forsinkelsesinsulin med flere injeksjoner av insulin (bolusinsulin) med kort virketid og injiser forsinkelsesinsulin etter ankomst tilpasset til det lokale klokkeslettet på stedet.
 • Flyreiser fra vest mot øst:
  Hopp over den første, vanlige injeksjonen av forsinkelsesinsulin etter ankomst. Start på din vanlige rytme først med den andre injeksjonen med forsinkelsesinsulin tilpasset til det lokale klokkeslettet. Oppholdet kompenserer du med flere injeksjoner bolusinsulin.

Større tidsforsinkelser med insulinpumpebehandling

 • Ved tre til fire timers tidsforskjell kan du justere klokken på insulinpumpen i trinn på to timer per dag, inntil den er innstilt på det lokale klokkeslettet.
 • Ved mer enn fire timer, stiller du etter ankomst først inn den laveste basalraten på profilen som konstant basalrate. Denne konstante basalraten beholder du i ca. to til tre dager. Når kroppen din har tilpasset seg til den nye tiden, kan du gå tilbake til din opprinnelige basalrateprofil.

Endring av insulinbehovet

Personer som opplever mye stress hjemme, vil kanskje heller benytte ferien til å slappe av. Andre vil gjerne være skikkelig aktive i ferien. Det kan virke inn på insulinbehovet:

 • Den som beveger seg mindre enn hjemme, vil som regel trenge mer insulin.
 • Den som derimot er mer aktiv enn vanlig, kan regne med et lavere insulinbehov.

Doseringen av forsinkelsesinsulin og insulin med kortvarig virkning, må tilpasses tilsvarende. Det er fornuftig å diskutere dette med ditt diabetesteam allerede før avreise. Insulinpumpebrukere er her spesielt fleksible og kan opprette en egen basalrateprofil for ferien. Eller du kan tilpasse behandlingen etter behov via den temporære basalraten.

Man må heller ikke glemme: Høyere temperaturer krever blodsirkulasjon. Insulinet kommer raskere inn i blodet, og virkningen av insulinet inntreffer raskere enn vanlig.

Beskytt mot varme

Insulin og blodsukkerteststrimler er ømfintlig mot varme (over 30 °C). De må ikke utsettes for direkte sollys, da dette vil skade dem eller gjøre dem uvirksomme.

 • Det finnes spesielle vesker med kjølemulighet for diabetesutstyr. (f.eks. Frio-kjøleveske).
 • Oppbevar insulin og teststrimler i minibaren eller i kjøleskapet på et hotell.
 • I bilen kan en liten kjøleboks være til hjelp. Man må da sørge for tilstrekkelig avstand mellom kjøleelementet og insulinet og teststrimlene. Utstyret må ikke utsettes for kulde direkte.
 • Blodsukker må alltid måles i skyggen

Tips for nødssituasjoner

 • Når du reiser sammen med en gruppe, bør minst en av reisefellene være informert om diabetes og vite hva man skal gjøre i en nødssituasjon med for lavt blodsukker.
 • Det lønner seg å ha et ID-kort for nødssituasjoner (diabetiker-ID-kort) på engelsk eller det lokale språket.
 • Undersøk på feriestedet hvor den nærmeste legen holder til og eventuelle sykehus i nærheten.
 • Undersøk på forhånd med insulinprodusenten om insulinet du bruker kan kjøpes i landet du reiser til, eventuelt også om det selges under et annet navn.
 • Dersom insulinforsyningen din blir borte under ferien, kan postordrefirmaer som regel også sende reserveforsyning via post, direkte til feriestedet ditt. Ofte kan de også stille en ferieinsulinsprøyte til disposisjon gratis.
 • Spør forsikringsselskapet ditt om kostnader ved behandlinger i utlandet er dekket.

Feriesjekkliste

Feriesjekkliste for diabetikere med insulinbehandling
Feriesjekkliste for diabetikere med insulinbehandling

Sørg for at du i tillegg til det vanlige diabetesutstyret også har med en tilstrekkelig reserve. Bestill det du trenger for å dekke diabetesbehovet ditt i form av blodsukkerteststrimler, insulinpumpetilbehør, pennenåler og selvsagt insulin, i god tid.