Med den rigtige forberedelse kan en ferie eller en rejse til fjerntliggende områder for mennesker med diabetes nemt lade sig gøre. Det er imidlertid vigtigt med en god planlægning, så du i videst muligt omfang kan have det godt og nyde ferien.

Ferie med bil eller fly

Hvis du rejser med bil, er følgende særligt vigtigt:

 • Inden afrejsen og med jævne mellemrum skal du måle dit blodsukker. Det vigtigste er at undgå et lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi). Hurtig hjælp i form af druesukker eller juice skal altid være inden for rækkevidde.

Hvis du rejser med fly, skal du primært være opmærksom på følgende:

 • Altid pak dit diabetes udstyr i din kabinetaske, da indchekket bagage kan blive forsinket eller væk. Ydermere sikrer du, at insulinen og blodsukker teststrimlerne holdes indenfor det normale temperatursområde.
 • For at undgå diskussioner ved sikkerhedskontrollen eller ved grænsen, skal du anmode din egen læge om en, "Lægeattest/Medical Certificate". I en sådan attesteres nødvendigheden af behovet for insulin og diabetesudstyr.

Tilpasning af insulindosis ved tidsforskydning

Hvis tidsforskydningen i forhold til rejselandet ikke er mere end to timer, er det som regel ikke nødvendigt med en tilpasning af behandlingen.

Dette gælder derimod ikke for store tidsforskydninger. Mens måltids- og korrektionsinsulin (bolusinsulin) fortsat skal indtages uforandret, skal den langtidsvirkende insulin/basalinsulinen tilpasses. En rejse vestpå betyder en forlængelse af dagen og dermed en manglende forsyning af den langtidsvirkende insulin/basalinsulinen. En rejse østpå betyder en afkortning af dagen og dermed en overlapning i forsyningen med den langtidsvirkende insulin/basalinsulinen. Ved enhver form for tidsforskydning er det meget vigtigt at gennemføre nøjagtige og jævnlige kontroller af blodsukkerværdierne.

I god tid før afrejsen bedes du tale med dit diabetesambulatorium om en justering af din behandling.

Her er nogle gode, nyttige råd:

Stor tidsforskydning ved multiple daglige injektioner (MDI)

 • På selve dagen for afrejsen injicerer du som sædvanlig den langtidsvirkende insulin.
 • Flyvninger fra øst mod vest:
  Byg en bro over den manglende forsyning af langtidsvirkende insulin ved at injicere flere gange med hurtigtvirkende insulin (bolusinsulin) og injicer med langtidsvirkende insulin efter ankomsten, der er justeret i overensstemmelse med tidszonen i ankomstlandet.
 • Flyvninger fra vest mod øst:
  Efter ankomsten springer du den første regulære injektion af det langtidsvirkende insulin over. Der startes først på det normale insulinindtag med den anden injektion af langtidsvirkende insulin i overensstemmelse med den lokale tid. Den manglende insulin dækkes af flere injektioner bolusinsulin.

Stor tidsforskydning ved insulinpumpe-behandling

 • Ved en tidsforskydning på tre til fire timer kan du indstille uret på insulinpumpen trinvist med to timer pr. dag, indtil pumpens ur svarer til den lokale tid.
 • Ved en tidsforskydning på mere end fire timer skal du efter ankomsten indstille insulintilførslen på den laveste basalrateprofil, så denne bliver den konstante basalrate. Denne konstante basalrate bibeholdes i ca. to til tre dage. Når din krop har vænnet sig til den nye tid, kan du vende tilbage til din oprindelige basalrateprofil.

Ændring af insulinbehov

Den, som har meget stress til hverdag, bruger sandsynligvis ferien til at slappe af. Andre dyrker rigtig meget sport i ferien. Det kan have en indflydelse på insulinbehovet:

 • Den, som bevæger sig mindre i ferien end hjemme, har således brug for mere insulin.
 • Den, som derimod bevæger sig mere eller dyrker mere motion end normalt, kan regne med at skulle indtage mindre insulin.

Langtids- og hurtigtvirkende insulindoser skal justeres tilsvarende. Det er bedst, at du kontakter dit eget diabetesambulatorium. Insulinpumpebrugere er særligt fleksible og kan selv oprette en basalrateprofil til ferietiden. Eller de justerer behandlingen efter behov vha. den midlertidige basalrate.

Husk: højere temperaturer fremmer blodcirkulationen. Insulinen kommer hurtigere i blodet, og virkningen af insulinen indtræder derfor hurtigere end normalt.

Beskyt mod varme

Insulin og blodsukkerteststrimler reagerer følsomt på varme (over 30° C). De må ikke udsættes for direkte sollys, fordi de i så fald bliver beskadigede eller ødelægger det aktive stof.

 • Til beskyttelse fås specielle tasker til diabetesudstyr med kølemulighed. (f.eks. Frio-køletaske).
 • Opbevar insulinen og teststrimlerne i minibaren eller hotellets køleskab.
 • I bilen kan man også have en køleboks. Men sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem kølebatteriet og insulinen og teststrimlerne. De må ikke udsættes direkte for kulden.
 • Mål altid blodsukkeret i skyggen.

Gode råd i nødsituationer

 • Såfremt du rejser i en rejsegruppe, skal mindst en person vide besked om diabetes og være klar over, hvad man skal gøre i tilfælde af for lavt blodsukkerniveau.
 • Det anbefales at medbringe legitimation, som viser, at du har diabetes (diabetiker-legitimation) på engelsk eller det pågældende lands sprog.
 • Find ud af på dit feriested, hvor den nærmeste læge eller sygehus er.
 • Kontakt din insulinproducent før afrejsen, om man kan få insulin i destinationslandet - eventuelt også under et andet mærkenavn.
 • Såfremt du skulle tabe dit diabetesudstyr, når du er på ferie, sender din forhandler for diabetesudstyr for det meste også udstyr direkte til dit feriested. Normalt sender de også en gratis ferie-insulinpumpe.
 • Spørg din forsikring, om den også betaler for en behandling i udlandet.

Ferietjekliste

Ferietjekliste til diabetiker på insulinterapi
Ferietjekliste til diabetiker på insulinterapi

Sørg for, at du ud over det sædvanlige diabetesudstyr også har tilstrækkeligt i reserve. Bestil i god tid på apoteket og/eller ved postordresalg af diabetesudstyr et forråd af blodsukker-teststrimler, insulinpumpe-tilbehør, pennåle osv. og naturligvis insulinen.