Inzulin se nevstřebává na všech místech stejnou rychlostí

Injection sites - Full body
  • Nejčastějšími místy vpichu jsou břicho a stehna.1
  • Vzdálenost od pupku u dospělých alespoň 1 cm. Vzdálenost od pupku u dětí alespoň 3 cm.
  • Místa aplikace injekce na břiše umožňují rychlé vstřebání inzulinu.
  • Místa aplikace injekce na stehnech a hýždích umožňují u některých inzulinů jejich pomalejší vstřebávání.
  • Účinek inzulinových analogů je méně závislý na místě aplikace injekce.
  • Dodržujte doporučení, která vám dal váš lékař.

Princip obměny míst aplikace injekce – Předcházení lipohypertrofii

Injection sites - Belly
  • Po každé injekci změňte místo aplikace injekce (princip obměny).
  • U dospělých by místa aplikace injekce měla být od sebe vzdálena alespoň 1 cm, aby nedocházelo k častým aplikacím do tzv. „oblíbených míst“, což by vedlo k zatvrdnutí tkání (lipohypertrofii).

Příklady principu obměny

Příklad 1

Příklad 2

ráno     poledne     večer

ráno      večer

Příklad 3

Injection places (with dots) - Belly
Injection places (with dots) - Thighs

1 Nadloktí jako místo aplikace injekce: injekce do nadloktí by měly být aplikovány pouze po nacvičení se zdravotníkem. Důvodem je to, že je zde větší riziko aplikace injekce do svalu, protože podkožní tuková tkáň je zde velmi tenká a místa vpichu nejsou snadno přístupná.