Místa vhodná k aplikaci injekce a rotační princip

Místa vhodná k aplikaci injekce: inzulin se na všech místech nevstřebává stejnou rychlostí: místa nejčastěji používaná k aplikaci jsou břicho a stehna – ve vzdálenosti nejméně 1 cm od pupku u dospělých a nejméně 3 cm u dětí. Je důležité uvědomit si, že na břiše je vstřebávání inzulinu rychlé a na stehnech a hýždích je vstřebávání pomalejší.

Obrázek míst vhodných k aplikaci injekce
Injection sites - Full body

Paže jako místo aplikace injekce: do paže se injekce mají aplikovat pouze po proškolení zdravotnickým pracovníkem. Důvodem je vyšší riziko aplikace injekce do svalu, protože podkožní tuková tkáň je zde obvykle tenká a místa vpichu nejsou snadno přístupná.

Rotační princip: nezapomeňte po každé aplikaci injekce změnit místo aplikace. Injekci aplikujte pouze do čistého místa, neaplikujte ji do jizev, zarudlé nebo zanícené kůže, míst se změnou tkáně nebo zatvrdlých míst. Místa aplikace injekce by měla být minimálně 1 cm od sebe: rozdělte oblast pro aplikaci injekcí do segmentů a jednou týdně segmenty měňte – ve směru hodinových ručiček.

Příklady rotačního principu:

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3