Egnede injektionssteder og rotationsprincip

Egnede injektionssteder: Insulin absorberes ikke med samme hastighed alle steder: Mave og lår er de mest almindelige injektionssteder – mindst 1 cm fra navlen for voksne og mindst 3 cm fra navlen for børn. Det er vigtigt at bemærke, at absorptionen af insulin er hurtig på maven, mens den er langsommere på balder og lår.

Billede af egnede injektionssteder
Injection sites - Full body

Overarme som injektionssteder: Du må kun injicere i overarmen, hvis du er blevet oplært i det af en behandler. Årsagen er, at der er større risiko for at injicere i musklen, fordi det subkutane fedt normalt er tyndt, og injektionsstederne ikke er nemt tilgængelige.

Rotationsprincip: Husk at skifte injektionssted efter hver injektion. Injicér kun på et rent injektionssted og ikke på steder med ar, rødme eller inflammation, vævsforandringer og hård hud. Afstanden mellem injektionsstederne skal være mindst 1 cm: Inddel injektionsområdet i kvadranter, og skift kvadrant hver uge – med uret.

Eksempler på rotationsprincippet:

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3