Lämpliga platser för injektion och rotationsprincipen

Lämpliga platser för injektion: Insulin absorberas inte lika snabbt på alla ställen: buken och låren är de vanligaste injektionsställena – minst 1 cm från naveln för vuxna och minst 3 cm från naveln för barn. Det är viktigt att tänka på att insulinabsorptionen är snabb på buken medan den är långsammare på låren och skinkorna.

Bild på lämpliga platser för injektion
Injection sites - Full body

Överarmarna som injektionsställen: Du bör enbart injicera i överarmarna om du fått utbildning av vårdpersonal. Orsaken är att risken är högre att du injicerar i muskeln eftersom underhudsfettet oftast är tunt och det är svårare att komma åt injektionsställena.

Rotationsprincipen: Glöm inte att använda ett nytt injektionsställe för varje injektion. Injicera bara på rena ställen, men inte i ärrvävnad, rodnader eller inflammationer, vävnadsförändringar eller hudvalkar. Injektionsställena bör vara minst 1 cm från varandra: Dela in injektionsområdet i kvadranter och byt kvadrant varje vecka – medurs.

Exempel för rotationsprincipen:

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3