mylife Software (på din dator)

Vilka operativsystem kan kan använda till att ladda ned/installera mylife Software?

För att installera mylife Software behövs Microsoft Windows 7 eller nyare.

Hur mycket plats behöver mylife Software på min hårddisk?

mylife Software behöver minst 500 MB fritt utrymme på hårddisken – vi rekommenderar 1 GB RAM.

Har mylife Software krav på skärmupplösning?

Ja – minsta skärmupplösning är 1024 × 768 pixlar.

Sparas data i min dator?

Ja – data sparas i din dator i mappen "mina dokument". Datafiler sparas i mappen "Ypsomed\mylife". För varje användare skapas en separat datamapp. Sparade data krypteras för att garantera sekretess.

Vad händer om jag byter dator?

Om dina behandlingsdata har sparats i mylife Cloud, behöver du bara installera om mylife Software i den nya datorn och logga in med ditt användarnamn och lösenord. Om data inte sparats i mylife Cloud, måste du manuellt överföra hela mappen "Ypsomed" från respektive användares "my documents"-mapp.

Hur avinstallerar jag mylife Software?

Du kan avinstallera mylife Software med "Program och funktioner" i Windows Kontrollpanelen. Dessutom kommer Windows Startmeny att innehålla en post för avinstallation av mylife Software från din PC.

Behöver mylife Software uppdateras?

Ja. Många tillverkares program uppdateras automatiskt. Det kan medföra att programmets funktion påverkas. Kontakta kundservice om du misstänker felfunktioner.

Behöver jag uppkoppling till Internet för att använda mylife Software?

Nej – Du kan använda mylife Software på en dator utan Internet, om du har en CD-ROM-skiva för att installera mylife Software lokalt. Om du inte har en CD-ROM-skiva men vill använda mylife Software utan uppkoppling till Internet, kontaktar du kundservice.

Jag har problem med att installera mylife Software.
  1. Kontrollera att din profil har administratörsbehörighet. I annat fall tillåter inte systemet att du installerar programmet.
  2. Kontrollera att du har tillräckligt med hårddiskutrymme.
  3. Kontrollera att ditt operativsystem är Windows 7 eller nyare.
  4. Om du försöker ladda ned installationsfilen, kontrollerar du att du är ansluten till Internet, med tillräcklig bandvidd för att ladda ned programmet.

mylife Cloud

Vilka webbläsare stöder mylife Software?

Webbläsare som stöder JavaScript och HTML5 stöder mylife Software. Exempel är Internet Explorer 11 eller nyare, Mozzilla Firefox eller nyare, Chrome 18 eller nyare och Safari 9 eller nyare.

Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord?

För att återställa ditt lösenord går du till www.mylife-software.net och följer anvisningarna.

Hur garanteras dataskydd och sekretess i mylife Cloud?

Alla data i mylife Cloud sparas på servrar i EU av Microsoft Azure. De strävar efter högsta kvalitet på sekretess och säkerhet i sina online-tjänster. Deras åtgärder för att implementera sekretess och dataskydd i deras molntjänster faller inom tre huvudgrupper: Byggande av tjänster för dataskydd – Dataskydd vid tjänsternas utförande – Hjälp åt kunderna att skydda deras data. Kontakta Microsoft Azure om du vill ha mer information om dataskydd och säkerhet.

Dataöverföring

Hur ansluter jag min mylife YpsoPump och överför dara från den?

För att ansluta din mylife YpsoPump sätter du in mylife-hårdvarunyckeln i datorn. För att starta dataöverföringen på pumpen trycker du på symbolen för dataöverföring i inställningsmenyn. Välj sedan Importera från YpsoPump och välj din mylife YpsoPump som identifieras med serienumret på Dashboard i mylife Software för att starta dataöverföringen.

Hur ansluter jag min mylife OmniPod och överför data från den?

För att ansluta din mylife OmniPod kopplar du den till datorn med en vanlig mini-USB-kabel. När den är ansluten väljer du Importera mylife OmniPod på mylife Softwares Dashboard-skärm. Kontrollera att .ibf-file, syns på poppuppskärmen. Om .ibf-filen inte syns, trycker du på Bläddra. Då öppnas den externa enheten i Utforskaren. I den externa enheten ser du .ibf-filen. Dubbelklicka på den för att välja den, så visas den i dataöverföringsfönstret. Välj nu om du vill överföra allt eller bara senaste data, och tryck sedan på Nästa för att starta dataöverföringen.

Hur ansluter jag min mylife Pura-mätare och överför data från den?

För att ansluta din mylife Pura-mätare stänger du av den och kopplar den sedan till datorn med mylife Pura-kabeln. När den är ansluten väljer du Importera blodglukosdata på mylife Softwares Dashboard-skärm. Kontrollera att mätaren fortfarande är i läget "PCL", och välj sedan mylife Pura i apparatlistan och tryck på Importera data. Välj en lämplig COM-port (försök med alla portar) och tryck på Importera data för att starta dataöverföringen.

Hur ansluter jag min mylife Unio-mätare och överför data från den?

För att ansluta din mylife Unio-mätare kopplar du den till datorn med en vanlig mini-USB-kabel. När den är ansluten väljer du din mylife Unio på mylife Softwares Dashboard-skärm. Välj sedan mylife Unio i apparatlistan och tryck på Importera data för att starta dataöverföringen.

Hur ansluter jag andra apparater än dem från mylife Diabetescare och överför data från dem?

Det finns ett antal andra apparater än dem från mylife Diabetescare Data som är kompatibla med mylife Software för dataimport. För att överföra data från någon av de apparaterna följer du beskrivningen i respektive bruksanvisning. Observera att till en del apparater behövs speciella kablar och/eller speciella procedurer för att importera data. Information om sådana apparaters krav på kablar och funktioner hittar du i respektive bruksanvisning.

Vilka insulinpumpar är kompatibla med mylife Software?

mylife Software är kompatibelt med mylife OmniPod och mylife YpsoPump.

Vilka blodglukosmätare är kompatibla med mylife Software?

mylife Software har konstruerats för att fungera med alla apparater från mylife Diabetescare: mylife Unio, mylife Pura, mylife Pura X. Dessutom är programmet kompatibelt med flera blodglukosmätare från Abbott, Ascensia, Lifescan, Accu-Chek och Bionime.

Hur länkar jag min mylife YpsoPump?

Första gången du överför data från din mylife YpsoPump måste du länka pumpen till mylife Software. Det ska ske automatiskt. När du startat dataöverföring på mylife YpsoPump och mylife Software, kommer mylife YpsoPump att visa en sexsiffrig nyckel som du blir ombedd att mata in i mylife Software. Det behöver du bara göra en gång.

Vad gör jag om jag inte kan länka min mylife YpsoPump?
  1. Kontrollera att mylife-hårdvarunyckeln är insatt.
  2. Kontrollera att du tryckt på symbolen för dataöverföring på mylife YpsoPump.
  3. Kontrollera att inga larm är aktuella på mylife YpsoPump och att den är tillslagen med tillräckligt batteriliv.
  4. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat och visas på apparaten.
  5. Kontrollera att mylife YpsoPump inte är utanför räckvidden.

Synkronisering

Vad kan jag synkronisera?

Om du använder mylife Cloud och mylife Software på en PC, kan du utväxla data mellan de båda genom synkronisering.

Synkroniseras mylife Software automatiskt med mylife Cloud?

Nej. Användare som registrerat sig för mylife Cloud har ett användarkonto och kan synkronisera sina data mellan mylife Cloud och mylife Software. Användare måste ange e-postadress och lösenord i Dashboard-inställningarna innan det går att synkronisera. Du startar synkroniseringen med synkroniseringsknappen på Dashboard.

Går det att synkronisera data mellan sjukvårdspersonal och patienter?

Ja, sjukvårdspersonal kan bjuda in sina patienter att dela data med dem. I så fall behöver båda ett mylife Cloud konto. Vårdpersonalen måste ha patientens e-postadress för att kunna sända en inbjudan till mylife Cloud. Erbjudandet måste bekräftas av patienten. Därefter kan vårdpersonalen och patienten se exakt samma data. Patienten äger sina data, och kan när som helst avslå datadelning.

Inställningar

Var ändrar jag mg/dl till mmol/l?

Du växlar mellan mg/dl och mmol/l på fliken Inställningar i huvudmenyn. Alternativen är val på fliken Allmänna inställningar.

Hur byter jag språk i mylife Software?

För att ändra språkinställningen i mylife Software väljer du Inställningar på huvudmenyn, kontrollerar att fliken Allmänna inställningar är öppen och väljer språk från rullgardinsmenyn.

Kan jag ta bort, ändra eller lägga till i mina behandlingsdata?

För din säkerhet och för att dina behandlingsdata inte ska bli felaktiga kan du inte lägga till, ändra eller ta bort data som lagts in i mylife Software från en insulinpump eller blodglukosmätare. Du kan bara ändra data som du lagt in manuellt i loggboken.

Rapporter

Kan jag skriva ut mina diabetesbehandlingsdata?

Ja. Det lättaste sättet att skriva ut en rapport är att använda rapportknappen överst på varje rapportskärm. Då exporteras rapporten som ett PDF- eller Word-dokument (loggboksskärmen kan även exporteras i Excel- eller CSV-format). När rapporter exporterats till det valda programmet kan de skrivas ut.