Software mylife (na vašem počítači)

Jaký operační systém mohu použít ke stáhnutí/instalaci softwaru mylife?

Pro instalaci softwaru mylife je nutný OS Microsoft Windows 7 nebo novější.

Kolik volného místa na pevném disku je zapotřebí pro software mylife?

Software mylife vyžaduje alespoň 500 MB volného místa na pevném disku; doporučujeme RAM 1 GB.

Je pro software mylife potřebné určité rozlišení obrazovky?

Ano - minimální požadavek na rozlišení obrazovky je 1024 x 768 pixelů.

Budou údaje uloženy na mém počítači?

Ano - údaje budou uloženy na vašem počítači ve složce „Mé dokumenty“. Datové soubory budou uloženy ve složce nazvané „Ypsomed\mylife“. Každý uživatel bude mít samostatnou složku s údaji. Uložené údaje budou zašifrovány, aby byla zajištěna ochrana údajů.

Co se stane, když vyměním počítač?

Budou-li vaše údaje o léčbě uloženy v cloudu mylife, budete muset pouze znovu nainstalovat software mylife na nové zařízení a přihlásit se svým uživatelským jménem a heslem. Pokud vaše údaje nebudou uloženy v cloudu mylife, budete muset manuálně přenést celou složku „Ypsomed“ umístěnou v uživatelské složce Dokumenty.

Jak mohu software mylife odinstalovat?

Ve Windows lze software mylife odinstalovat ve složce Programy. Kromě toho je ve Windows možnost odinstalování softwaru mylife z osobního počítače v nabídce Start.

Je nutné software mylife aktualizovat?

Ano. Výrobce softwaru provádí časté automatické aktualizace. Ty mohou narušit funkčnost softwaru. V případě jakéhokoli podezření na nesprávnou funkci prosím kontaktujte službu pro zákazníky.

Mám potíže s instalací softwaru mylife.
  1. Ujistěte se, že váš uživatelský profil má práva správce. Pokud nemá, systém vám instalaci softwaru nepovolí.
  2. Zkontrolujte, zda máte dostatek volného místa na pevném disku.
  3. Ověřte si, zda používáte operační systém Windows 7 nebo novější.
  4. Když se pokoušíte stáhnout instalační soubor, ujistěte se, že jste připojeni k internetu s dostatečnou šířkou pásma pro stažení aplikace.

Cloud mylife

Které prohlížeče podporují software mylife?

Software mylife podporují prohlížeče, které podporují JavaScript a HTML5, například Internet Explorer 11 nebo novější, Mozilla Firefox 36 nebo novější, Chrome 18 nebo novější, Safari 9 nebo novější.

Co mám udělat, když zapomenu své heslo?

Chcete-li své heslo resetovat, jděte prosím na www.mylife-software.net a řiďte se pokyny.

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů v cloudu mylife?

Všechny údaje v cloudu mylife jsou uloženy na serverech v Evropské unii pomocí služby Microsoft Azure. Ta se zavazuje zachovávat ve svých online službách nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení. Její snaha zavádět opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů ve všech službách, které v cloudu nabízí, se týká tří hlavních oblastí: vytváření služeb k ochraně údajů / ochrana údajů při provádění služeb / umožnění ochrany údajů ze strany zákazníků. Další údaje o ochraně údajů a zabezpečení naleznete v Microsoft Azure.

Přenos údajů

Jak se mohu připojit a přenést údaje z pumpy mylife YpsoPump?

Chcete-li se připojit k pumpě mylife YpsoPump, zapojte hardwarový klíč do svého počítače/notebooku. Chcete-li zahájit přenos údajů z pumpy, stiskněte ikonu Přenos údajů v nabídce Nastavení. Ke spuštění přenosu údajů pak zvolte možnost Import z YpsoPump a zvolte svou pumpu mylife YpsoPump identifikovanou sériovým číslem na kontrolním panelu softwaru mylife.

Jak se připojím ke glukometru mylife Pura a přenesu z něj údaje?

Chcete-li se připojit ke glukometru mylife Pura, glukometr mylife Pura vypněte a pak zařízení připojte kabelem mylife Pura ke svému počítači/notebooku. Jakmile bude zapojený, zvolte na obrazovce s kontrolním panelem softwaru mylife možnost Import hodnot glykémie. Ověřte si, že je glukometr stále v režimu „PCL“, pak zvolte v seznamu zařízení mylife Pura a stiskněte tlačítko Importovat data. Zvolte vhodný port COM (vyzkoušejte všechny porty) a zahajte přenos údajů stisknutím tlačítka Importovat data.

Jak se připojím ke glukometru mylife Unio a přenesu z něj údaje?

Chcete-li připojit glukometr mylife Unio, použijte standardní kabel s koncovkou mini USB a zapojte jej do svého počítače/notebooku. Jakmile bude zapojený, zvolte na obrazovce s kontrolním panelem softwaru mylife zařízení mylife Unio. Pak zvolte v seznamu zařízení mylife Unio a zahajte přenos údajů stisknutím tlačítka Importovat data.

Jak se mohu připojit a přenést údaje z jiných zařízení, než je mylife Diabetescare?

Existuje řada zařízení jiných, než je mylife Diabetescare, která jsou pro přenos údajů kompatibilní se softwarem mylife. Chcete-li přenést údaje z některého z těchto zařízení, řiďte se prosím popisem v příslušné uživatelské příručce. Uvědomte si, že některá zařízení vyžadují pro přenos údajů specifické kabely a/nebo specifické postupy. Informace o určitých zařízeních, jako jsou např. požadavky na kabely daného zařízení a jeho funkčnost, naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Které inzulinové pumpy jsou kompatibilní se softwarem mylife?

Software mylife je kompatibilní se systémem mylife YpsoPump.

Které glukometry jsou kompatibilní se softwarem mylife?

Software mylife je navržený tak, aby pracoval s kompletní řadou zařízení mylife Diabetescare: mylife Unio, mylife Pura, mylife PuraX. Kromě toho je kompatibilní s řadou glukometrů společností Abbott, Ascensia, Lifescan, Accu-Chek a Bionime.

Jak se spáruje pumpa mylife YpsoPump?

Když budete přenášet údaje z pumpy mylife YpsoPump, bude muset být pumpa spárována se softwarem mylife. To se provede automaticky. Po spuštění přenosu údajů mezi pumpou mylife YpsoPump a softwarem mylife se na pumpě mylife YpsoPump zobrazí 6místné heslo, které budete muset zadat do softwaru mylife. To budete muset provést pouze jednou.

Co musím udělat, když nebudu moci pumpu mylife YpsoPump spárovat?
  1. Ověřte, zda je zapojený hardwarový klíč.
  2. Ujistěte se, že jste na pumpě mylife YpsoPump správně stiskli ikonu Přenos údajů.
  3. Zajistěte, aby na pumpě mylife YpsoPump nebyly spuštěny žádné alarmy a aby pumpa byla napájena z baterie s dostatečnou životností.
  4. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý a viditelný na vašem zařízení.
  5. Zajistěte, aby pumpa mylife YpsoPump byla v dosahu.

Synchronizace

Co mohu synchronizovat?

Pokud používáte cloud mylife a na počítači máte software mylife, můžete mezi nimi obousměrně přenášet údaje.

Synchronizuje se software mylife s cloudem mylife automaticky?

Ne. Uživatelé, kteří se zaregistrovali do cloudu mylife a mají tedy uživatelský účet, mohou svá data synchronizovat mezi cloudem mylife a softwarem mylife. Aby byla synchronizace možná, musí uživatel zadat svou e-mailovou adresu a heslo v nastavení kontrolního panelu. Chcete-li spustit synchronizaci, stiskněte tlačítko Synchronizace na kontrolním panelu.

Je možné synchronizovat údaje mezi zdravotníkem a pacienty?

Ano, zdravotník může vyzvat pacienty, aby s ním sdíleli své údaje. V tom případě budou oba muset mít účet mylife Cloud. Aby mohl zdravotník vyzvat pacienta k používání cloudu mylife, potřebuje jeho e-mailovou adresu. Pacient může výzvu přijmout. Od tohoto okamžiku se zdravotník i pacient dívají na přesně stejné údaje. Pacient je vlastníkem údajů a může jejich sdílení kdykoli odmítnout.

Preference

Kde mohu změnit mmol/l na mg/dl?

Změnu mezi mmol/l a mg/dl můžete provést v záložce Nastavení v hlavní nabídce. Možnost mmol/l nebo mg/dl lze zvolit v záložce Obecná nastavení.

Jak mohu v softwaru mylife změnit jazyk?

Chcete-li v softwaru mylife změnit nastavení jazyka, zvolte „Nastavení“ v hlavní nabídce, ujistěte se, že je otevřená záložka Obecná nastavení a k volbě/změně jazyka použijte rozbalovací nabídku jazyků.

Mohu vymazat, upravovat nebo pozměnit své údaje o léčbě?

Z důvodu vaší bezpečnosti a úplnosti vašich údajů o léčbě nemůžete pozměňovat, upravovat ani vymazat žádné údaje zadané do softwaru mylife z inzulinové pumpy či z glukometru. Můžete pouze upravit manuálně zadané údaje uložené v knize záznamů.

Sestavy

Mohu si vytisknout své údaje o léčbě?

Ano. Sestavu si nejsnáze vytisknete použitím tlačítka Sestava v horní části každé obrazovky se sestavami. Tím se exportuje kterákoli sestava jako soubor PDF nebo Word dokument (obrazovku knihy záznamů lze také exportovat jako soubor CSV nebo Excel). Jakmile jsou sestavy vyexportovány ve zvoleném formátu, lze je vytisknout.