mylife Clickfine DiamondTip – Enjoy brilliance

Mer komfort med den perfekta spetsen
 • 6-fasetterad kanylspets för en mjukare injektion1,2
 • Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde
 • Klickteknologi för lätt och säker passning3
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
 • Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor4 och finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm

1 Teknisk rapport, 2018. Arkiverade data.
2 Resultat från en användarenkät (n=150) juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.
Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Se pennkanylförpackningen eller kompatibilitet.

mylife Clickfine DiamondTip Upptäck din pennkanyl

Clickfine DiamondTip - Image Film

Broschyr för fackpersonal

Ladda ned mylife Clickfine DiamondTip-broschyren.

Korta pennkanyler Tillförlitlig subkutan injektion

För en noggrann beräkning av insulinets effekt är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i den underliggande muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till oförklarligt svängande blodglukosvärden samt kraftig hypoglykemi.

 • Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler.
 • 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).1
Clickfine usage correct

Med en 4 mm och 5 mm pennkanyl kan man ofta göra säkra subkutana injektioner utan att göra ett hudveck. Följ rekommendationerna från ditt diabetesteam.

Clickfine usage incorrect

Med långa pennkanyler ökar risken för injektion i muskeln.

 Hud (överhud och läderhud)

 Subkutan fettvävnad

 Muskel

DiamondTip – Upptäck din pennkanyl För extra skonsam injektion2

Pennkanylen mylife Clickfine DiamondTip har en tunnare spets tack vare den innovativa 6-faldiga fasetteringen, som ger mindre motstånd under injektionen.

DiamondTip: 6-faldigt fasetterad nålspets med hög precision 1 – 6.
Finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm.

Injektionskraft i N
Testet visar att injektioner med mylife Clickfine DiamondTip kräver mindre kraft än en konkurrentprodukt.2

mylife Clickfine DiamondTip med den innovativa 6-faldiga fasetteringen:
Den tunna kanylspetsen har 4 fasetteringar på ovansidan och 2 på undersidan. Avfasning från två sidor i kombination med de skärande vinklarna gör att pennkanylen blir jämförelsevis spetsigare och vassare. Resultatet blir en skonsam och mjuk injektion.

mylife Clickfine DiamondTip med den innovativa 6-faldiga fasetteringen:
Den tunna kanylspetsen har 4 fasetteringar på ovansidan och 2 på undersidan. Avfasning från två sidor i kombination med de skärande vinklarna gör att pennkanylen blir jämförelsevis spetsigare och vassare. Resultatet blir en skonsam och mjuk injektion.

Bekräftat av användare
Användare testade och bedömde mylife Clickfine DiamondTip beträffande injektionskomfort.3

Extra tunnväggig kanyl För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter4

Extra Thin Wall

 • Förbättrad medicinering på grund av högre flöde5
 • Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen5
 • Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/mL

Egenskaper av högsta kvalitet Upplev tillförlitlig komfort

Universal Click

Patenterad universal click-teknologi gör det lätt att fästa kanylen på injektionspennan.

Anti Coring

Den speciella behandlingen tar bort ojämnheter, gör att den slipade kanten inte blir ojämn och möjliggör en mjuk injektion.

Easy Glide

Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjuk penetrering.

 

Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och säker bortdragning av skyddsplasten.

Lätt hantering för alla i farten Unika användningsegenskaper.

mylife Clickfine DiamondTip - Yttre skyddshuv och skyddsplast
mylife Clickfine DiamondTip - Inre skyddshuv, kanyl och kanylnav
 • Yttre skyddshuv som ger bra grepp
 • Fri flik för snabb avdragning av skyddsplasten
 • Inre skyddshuv som är lätt att ta bort
 • Kanylnav med fönster för extra optisk kontroll
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort

VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
Teknisk rapport, 2018. Arkiverade data.
Resultat från en användarenkät (n=150) juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.
4 Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.
5 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Lätt från början Klickar fast på alla ledande fabrikat av injektionspennor1

Användning av pennkanylen mylife Clickfine med universal click-teknologi.

Application – Remove needle seal
Application – Click pen needle onto pen
Application DiamondTip – Do not click on at an angle
Application – Remove outer protective cap
Application – Remove inner protective cap
Application DiamondTip – Inject slowly
Application – Recap outer protective cap
Application – Unscrew pen needle
Application – Put the needle in the trash
Application – Don't re-use

Pennkanyler är engångsprodukter

Pennbehandling

Behandling med insulinpenna

Bekräftat av användare Användare testade och bedömde click-teknologin för mylife Clickfine DiamondTip:

76 % behövde mindre tid till att förbereda insulininjektionen på grund av click-teknologin.

1 Se pennkanylförpackningen eller kompatibilitet.

Välja rätt kanyllängd Användarvänlig färgkodning

mylife Clickfine DiamondTip kanyler med 6-faldig fasettering och extra tunn vägg finns i fyra olika längder och olika ytter- (gauge) och innerdiametrar.

Clickfine DiamondTip Box 4 mm
Penn­kanyl Kanyl­längd Inne­håll Kanyl­diameter Kanyl­spets Artikel­nummer
mylife Clickfine DiamondTip 4 mm 100 st. 32G / 0,23 mm, Extra Thin Wall 6-fasetterad 700000481
mylife Clickfine DiamondTip 5 mm 100 st. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6-fasetterad 700009663
mylife Clickfine DiamondTip 6 mm 100 st. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6-fasetterad 700000482
mylife Clickfine DiamondTip 8 mm 100 st. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6-fasetterad 700000483

Längderna 10 mm och 12 mm finns med 3-fasetterad spets och tunnväggig kanyl.

mylife Clickfine Box 10 mm
mylife Clickfine Box 12 mm
Penn­kanyl Kanyl­längd Inne­håll Kanyl­diameter Kanyl­spets Artikel­nummer
mylife Clickfine 10 mm 100 st. 29G/0,33 mm,
Thin Wall
3-fasetterad 3200927
mylife Clickfine 12 mm 100 st. 29G/0,33 mm,
Thin Wall
3-fasetterad 3200928

mylife Clickfine Undvik svårigheter vid injektionen

Problem Möjliga orsaker Rekommendation
Smärtande injektion Återanvänd pennkanyl Byt pennkanyl för varje injektion
Insulin rinner ut vid stickstället Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt (ofullständig dos) Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
För snabbt injicerat insulin kunde inte fördelas
Dålig verkan av insulinet Olämpligt injektionsställe: Vävnadsförhårdnader (lipohypertrofier), ärrvävnad, hudförhårdnader Undvik olämpliga ställen
Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
Dålig blandning av insulinet i ampullen (endast för grumliga insuliner) Vänd på pennan 10 gånger före injektionen. Följ anvisningar från diabetessköterska och insulintillverkare.
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång
Det går inte att trycka in pennans doseringsknapp Ampullens gummimembran har inte stuckits igenom Använd en ny pennkanyl. Byt pennkanyl för varje injektion
För lös pennkanyl Se till att pennkanylen sitter fast ordentligt
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång

Tips och råd

mylife Clickfine DiamondTip tips och råd broschyr

Pennkompatibilitet

Pennkanylerna mylife Clickfine är testade enligt ISO 11608-2:2012, och är fullt fungerande och ger bättre säkerhet när de används med de injektions- pennor som anges på kanylförpackningen.

Observera:

Insulinpennor

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® Savvio
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Humalog® Junior KwikPen®
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-200
FlexTouch® Fiasp®
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Suliqua SoloStar®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andra pennor

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Vissa injektionspennor säljs inte i alla länder. Vid frågor vänder du dig injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör den nämnda tillverkaren. När du använder säkerhetskanylerna mylife Clickfine ska du följa kanylernas och injektionspennornas bruksanvisningar.