mylife Clickfine DiamondTip – Enjoy brilliance

Mer komfort med den perfekta spetsen
 • mylife Clickfine DiamondTip 6-fasetterad teknologi för en mjukare injektion finns i kanyllängderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm.1,2
 • mylife Clickfine 10 mm och 12 mm finns med 3-fasetterad spets.
 • Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde3
 • Klickteknologi för lätt och säker passning
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
 • Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor4

1 Teknisk rapport, arkiverade data. 2015
2 Resultat från en användarenkät juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.
Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Alla användbara pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. Se listan på pennkanylförpackningen eller besök vår webbplats  www.mylife-diabetescare.se

Upptäck

mylife Clickfine DiamondTip Upptäck din pennkanyl

Clickfine DiamondTip - Image Film

Ladda ner

Ladda ned mylife Clickfine-broschyren i vårt nedladdningsavsnitt.

Korta pennkanyler Tillförlitlig subkutan injektion

För en noggrann beräkning av insulinets effekt är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i den underliggande muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till oförklarligt svängande blodglukosvärden samt kraftig hypoglykemi.

 • Det finns en trend mot kortare pennkanyler.
 • 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).1
 • Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler med risk för allvarlig hypoglykemi.

Clickfine usage correct

  Korta pennkanyler möjliggör säker subkutan injektion utan att hudveck görs.Följ rekommendationerna från ditt diabetesteam.

Clickfine usage incorrect

  Med långa pennkanyler ökar risken för injektion i muskeln.

 Hud (överhud och läderhud)

 Subkutan fettvävnad

 Muskel

DiamondTip – den perfekta kanylspetsen. Ännu skonsammare injektion tack vare innovation och precision2

 • 6-faldigt fasetterad pennkanylspets med hög precision 
 • Kanyl med superfin och högpolerad spets:
  4 mm / 32 G, 5 mm / 31 G, 6 mm / 31 G,
  8 mm / 31 G
Penetrerings- och glidkrafterna mylife Clickfine DiamondTip

Tack vare den 6-faldiga fasetteringen är pennkanylspetsen mylife Clickfine DiamondTip tunnare och injektionen ännu skonsammare. Den gröna linjen visar de minskade penetrerings- och glidkrafterna (F0, F1 och F2) jämfört med en konkurrerande pennkanyl (grå linje).2

Extra tunnväggig kanyl (ETW) För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter3

Extra Thin Wall

 

mylife Clickfine DiamondTip - Jämförelse av olika väggtjocklekar

Normal vägg
Regular Wall (RW)

Tunn vägg
Thin Wall (TW)

Extra tunn vägg
Extra Thin Wall (ETW)

 • Förbättrad medicinering på grund av högre flöde4
 • Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen4
 • Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/ml

Egenskaper av högsta kvalitet Upplev tillförlitlig komfort

Easy Flux

 

mylife Clickfine DiamondTip - Tunn vägg och normal vägg

Medicinsk kanyl i toppkvalitet med tunnväggsteknologi för lätt och optimalt flöde av läkemedel på grund av den större innerdiametern.

Easy Glide

Universal Click

 

Lätt hantering för alla i farten Unika användningsegenskaper.

mylife Clickfine DiamondTip - Yttre skyddshuv och skyddsplast
mylife Clickfine DiamondTip - Inre skyddshuv, kanyl och kanylnav
 • Yttre skyddshuv som ger bra grepp
 • Fri flik för snabb avdragning av skyddsplasten
 • Inre skyddshuv som är lätt att ta bort
 • Kanylnav med fönster för extra optisk kontroll
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort

VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
Teknisk rapport, arkiverade data. 2015
Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.
4 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Användning

mylife Clickfine DiamondTip Så här gör man

Användning av pennkanylen mylife Clickfine med universal click-teknologi.

Application – Remove needle seal
Application – Click pen needle onto pen
Application DiamondTip – Do not click on at an angle
Application – Remove outer protective cap
Application – Remove inner protective cap
Application DiamondTip – Inject slowly
Application – Recap outer protective cap
Application – Unscrew pen needle
Application – Put the needle in the trash
Application – Don't re-use

Pennbehandling

Behandling med insulinpenna

Användares erfarenheter

Användarenkät1 Med mylife Clickfine DiamondTip

Företaget IFAK i Tyskland genomförde en enkät bland användare av pennkanyler (n=150). Användarna testade den nya mylife Clickfine DiamondTip i 3 – 4 dagar, och utvärderade den beträffande injektionskomfort.

77,3 % av de användare som testade den nya mylife Clickfine DiamondTip kände mindre smärta under injiceringen än med deras vanliga pennkanyl.

 

 

   Kände mycket mindre smärta
   Kände något mindre smärta
   Kände ingen skillnad
   Kände mer smärta

69,4 % av de användare som testade den nya mylife Clickfine DiamondTip behövde mindre kraft under penetreringen än med deras vanliga pennkanyl.

 

 

   Behövde mycket mindre kraft
   Behövde något mindre kraft
   Märkte ingen skillnad
   Behövde mer kraft

76 % av de användare som testade den nya mylife Clickfine DiamondTip behövde mindre tid att förbereda insulininjektionen tack vara klickmekanismen.

 

 

   Instämmer helt
   Instämmer
   Instämmer inte
   Vet ej

89,4 % av användarna kommer att använda eller överväger att använda mylife Clickfine DiamondTip.

 

 

   Ja, absolut
   Kanske/kommer att diskutera med läkaren
   Nej
   Vet ej

1 Resultat från en användarenkät juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.

Kompatibilitet

mylife Clickfine Kanyllängder

Typer och produktutbud

Pennkanylerna mylife Clickfine finns i 6 längder. Du hittar säkert den längd som passar bäst för just dina behov.

Pennkanyl Kanyldiameter Kanyllängd Kanylspets
mylife Clickfine 4 mm 32G / 0.23 mm, Extra Thin Wall 6-fasetterad
mylife Clickfine 5 mm 31G / 0.25 mm, Extra Thin Wall 6-fasetterad
mylife Clickfine 6 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 6-fasetterad
mylife Clickfine 8 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 6-fasetterad
mylife Clickfine 10 mm 29G / 0.33 mm, Thin Wall 3-fasetterad
mylife Clickfine 12 mm 29G / 0.33 mm, Thin Wall 3-fasetterad
Clickfine DiamondTip Box 4 mm
Clickfine DiamondTip Box 6 mm
Clickfine DiamondTip Box 8 mm
mylife Clickfine Box 10 mm
mylife Clickfine Box 12 mm

Tips & Råd

mylife Clickfine Undvik svårigheter vid injektionen

Problem Möjliga orsaker Rekommendation
Smärtande injektion Återanvänd pennkanyl Byt pennkanyl för varje injektion
Insulin rinner ut vid stickstället Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt (ofullständig dos) Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
För snabbt injicerat insulin kunde inte fördelas
Dålig verkan av insulinet Olämpligt injektionsställe: Vävnadsförhårdnader (lipohypertrofier), ärrvävnad, hudförhårdnader Undvik olämpliga ställen
Pennkanylen har dragits tillbaka för snabbt Injicera långsamt och dra inte bort pennkanylen omedelbart. Håll kvar kanylen i underhudsfettvävnaden och räkna långsamt till tio
Dålig blandning av insulinet i ampullen (endast för grumliga insuliner) Vänd på pennan 10 gånger före injektionen. Följ anvisningar från diabetessköterska och insulintillverkare.
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång
Det går inte att trycka in pennans doseringsknapp Ampullens gummimembran har inte stuckits igenom Använd en ny pennkanyl. Byt pennkanyl för varje injektion
För lös pennkanyl Se till att pennkanylen sitter fast ordentligt
Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl varje gång och använd varje pennkanyl bara en gång

Ladda ner

mylife Clickfine DiamondTip tips och råd broschyr

Pennkompatibilitet

Pennkanylerna mylife Clickfine är testade enligt ISO 11608-2:2012, och är fullt fungerande och ger bättre säkerhet när de används med de injektions- pennor som anges på kanylförpackningen.

Observera:

Insulinpennor

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-100
Humalog® Mix 50/50™ KwikPen®
Humalog® Mix 75/25™ KwikPen
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® Savvio
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Junior
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-100
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andra pennor

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Vissa injektionspennor säljs inte i alla länder. Vid frågor vänder du dig injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör den nämnda tillverkaren. När du använder säkerhetskanylerna mylife Clickfine ska du följa kanylernas och injektionspennornas bruksanvisningar.