mylife Clickfine DiamondTip – Enjoy brilliance

Mer komfort med den perfekte kanylespissen
 • Mylife Clickfine DiamondTip har fasettslipte spisser med 6 sider. Disse er tilgjengelig i lengdene 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm1,2
 • Mylife Clickfine 10 mm og 12 mm er tilgjengelig med 3 siders fasettslipte spisser.
 • Extra thin Wall teknologi for optimal væskeflyt3
 • Klikk-teknologi for enkel og sikker montering
 • Spesialoverflatebehandling med silikon gir mest mulig komfort under injeksjon
 • Kompatibel med alle de ledende injeksjonspennene4

1 Teknisk rapport, data på fil. 2015
2 Resultater fra brukerundersøkelser utført fra juni 2014 til juni 2015 av IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Tyskland, data på fil.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Alle kompatible injeksjonspenner er testet i henhold til ISO 11608-2:2012. Se listen over penner på esken med pennkanyler eller på www.mylife-diabetescare.no

Lær mer

mylife Clickfine DiamondTip Finn din pennkanyle

Clickfine DiamondTip

Nedlastinger

Last ned mylife Clickfine DiamondTip-brosjyren.

Korte pennkanyler Pålitelig subkutan injeksjon

For å oppnå best effekt fra insulindosen, er det essensielt å injisere insulinet i underhudsfettet og ikke i muskulaturen. Injisering i muskelvev kan føre til uforventede blodsukkersvingninger såvel som hypoglykemi.

 • Kortere pennkanyler brukes i større og større grad.
 • Pennkanyler på 4 mm og 5 mm forenkler injeksjonsteknikken. Injeksjoner kan ofte gis i en 90 graders vinkel uten at det lages en hudfold (barn, ungdommer og slanke voksne bør lage hudfold).1
 • Korte pennkanyler reduserer risikoen for utilsiktede injeksjoner i muskelen, noe som kan føre til alvorlig hypoglykemi.

Clickfine usage correct

   Korte kanyler muliggjør injeksjoner i underhudsfettet uten å måtte løfte en hudfold.1 Diskuter eventuelt med helsepersonell.

Clickfine usage incorrect

  Lange pennkanyler øker risikoen for å injisere i muskelen.

 Hud (epidermis og dermis)

 Subkutant fettvev (subkutis)

 Muskel

DiamondTip – Enkel håndtering for alle på farten Unik brukervennelighet

 • Kanylespiss med høy presisjon og seks skråkanter 
 • Kanyle med førsteklasses polerte kanylespisser:
  4 mm / 32 G, 5 mm / 31 G, 6 mm / 31 G, 8 mm / 31 G

Takket være kanyleteknologien med seks skråkanter, er mylife Clickfine DiamondTip kanylespiss tynnere og injiseringen enda jevnere. Den grønne linjen viser den reduserte penetrasjonen og glidekraften (F0, F1 og F2) sammenlignet med en konkurrerende kanylepenn (grå linje).2

Kanyle med ekstra tynn vegg (ETV) For enda bedre gjennomstrømning av legemiddel

Større innvendig diameter og uendret utvendig diameter.3

Extra Thin Wall

 

Vanlig vegg
Regular Wall (RW)

Tynn vegg
Thin Wall (TW)

Ekstra tynn vegg
Extra Thin Wall (ETW)

 • Forbedret legemiddeltilførsel gjennom forbedret strømningshastighet4
 • Fordi kanylen har en større innvendig diameter, kreves det mindre kraft når injiseringsknappen trykkes4
 • Støtter enkel tilførsel av høykonsentrert insulin fra 200 enheter/ml

Funksjoner av førsteklasses kvalitet Opplev pålitelig komfort

Easy Flux

 

Medisinsk kanyle av førsteklasses kvalitet med “thin-wall”-teknologi for en optimal gjennomstrømning av legemiddel takket være kanylens større innvendige diameter.

Easy Glide

Universal Click

 

Enkel håndtering for alle på farten Unik brukervennlighet

 • Ekstern beskyttelseshette med godt grep
 • Frittstående avrivningsfliker gjør at tetningsfolien kan fjernes raskt
 • Lett avtakbar innvendig beskyttelseshette
 • Kanylemuffe med vindu for ekstra visuell kontroll
 • Spesialoverflatebehandling med silikon gir mest mulig komfort 

  under injeksjon

1 VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
2 Teknisk rapport, data på fil. 2015
3 Kanylerør er laget av rustfritt stål for produksjon av medisinske enheter – ISO 9626:2016.
4 Aronson R. et al: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Brukerveiledning

mylife Clickfine DiamondTip Håndteringstrinn

Bruk av mylife Clickfine pennkanyle med universell klikkteknologi.

Application – Remove needle seal
Application – Click pen needle onto pen
Application DiamondTip – Do not click on at an angle
Application – Remove outer protective cap
Application – Remove inner protective cap
Application DiamondTip – Inject slowly
Application – Recap outer protective cap
Application – Unscrew pen needle
Application – Put the needle in the trash
Application – Don't re-use

Studie resultater

Brukerundersøkelse1 Med mylife Clickfine DiamondTip

Selskapet IFAK Institut GmbH i Tyskland gjennomførte en undersøkelse med brukere av pennkanyler (n=150). Brukerne testet den nye mylife Clickfine DiamondTip i 3 – 4 dager, og de evaluerte den med tanke på injeksjonskomfort.

77,3 % av brukerne som testet den nye mylife Clickfine DiamondTip følte mindre smerte under injiseringen sammenlignet med den pennkanylen de hittil hadde brukt.

 

   Følte mye mindre smerter
   Følte litt mindre smerter
   Merket ingen forskjell
   Følte mer smerter

69,4 % av brukerne som testet den nye mylife Clickfine DiamondTip brukte mindre kraft under penetreringen sammenlignet med den pennkanylen de hittil hadde brukt.

 

   Brukte mye mindre kraft
   Brukte litt mindre kraft
   Merket ingen forskjell
   Brukte mer kraft

76 % av brukerne som testet den nye mylife Clickfine DiamondTip brukte mindre tid på å forberede insulininjeksjonen takket være klikkmekanismen.

 

   Helt enig
   Enig
   Ikke enig
   Vet ikke

89,4 % av brukerne vil bruke eller vurderer å bruke mylife Clickfine DiamondTip.

 

   Ja, definitivt
   Kanskje/vil diskutere det med legen
   Nei
   Vet ikke

1 Resultater fra brukerundersøkelser utført fra juni 2014 til juni 2015 av IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Tyskland, data på fil.

Spesifikasjoner

mylife Clickfine Kanylelengder

Typer og produktområde

mylife Clickfine pennkanylen kan fås i seks lengder. Du vil sikkert finne lengden som passer best for dine individuelle behov.

Pennkanyle Kanylelengde Kanylediameter Kanylespiss
mylife Clickfine 4 mm 32G / 0.23 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter
mylife Clickfine 5 mm 31G / 0.25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter
mylife Clickfine 6 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 6 skråkanter
mylife Clickfine 8 mm 31G / 0.25 mm, Thin Wall 6 skråkanter
mylife Clickfine 10 mm 29G / 0.33 mm, Thin Wall 3 skråkanter
mylife Clickfine 12 mm 29G / 0.33 mm, Thin Wall 3 skråkanter
Clickfine DiamondTip Box 4 mm
Clickfine DiamondTip Box 6 mm
Clickfine DiamondTip Box 8 mm
mylife Clickfine Box 10 mm
mylife Clickfine Box 12 mm

Tips og triks

mylife Clickfine Unngåelse av problemer

Problem Mulig årsak Anbefalt handling
Smertefull injeksjon Gjenbruk av pennkanylen Skift pennkanyle etter hver injeksjon
Insulin lekker fra injeksjonsstedet Pennkanylen ble fjernet for raskt etter injeksjon (ikke alt insulin er injisert) Injiser sakte og ikke fjern pennkanylen med en gang (tell til 10)
Injisert for raskt, insulin fordeles ikke riktig
For svak insulinvirkning Uegnet injeksjonssted: (lipohypertrofi), arrvev, hard hud Unngå uegnede injeksjonssteder
Pennkanylen ble fjernet for raskt etter injeksjon Injiser sakte og ikke fjern pennkanylen med en gang (tell til 10)
Utilstrekkelig blanding av insulin i røret (gjelder bare blandet insulin) Vend pennen opp og ned ti ganger før hver injeksjon, i henhold til instruksjoner fra ditt helsepersonell og fra insulinprodusenten.
Pennkanyle tilstoppet Bruk en ny pennkanyle, og bruk hver pennkanyle kun én gang
Kan ikke trykke ned doseringsknappen på pennen Gummimembranen er ikke helt stukket gjennom Bruk ny pennkanyle, skift pennkanyle etter hver injeksjon
Pennkanyle er for løs Sjekk om kanylefestet er riktig sikret
Pennkanyle tilstoppet Bruk en ny pennkanyle, og bruk hver pennkanyle kun én gang

 

Pennkompatibilitet

mylife Clickfine -pennkanyler er testet i henhold til ISO 11608-2:2012; og er fullt ut funksjonsdyktige og sikre når de brukes sammen med injeksjonspennene som er angitt på mylife Clickfine pennkanyleesken.

Passer til:

Insulinpenner

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-100
Humalog® Mix 50/50™ KwikPen®
Humalog® Mix 75/25™ KwikPen
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® Savvio
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Junior
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-100
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andre type injeksjonspenner

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Noen injeksjonspenner er ikke tilgjengelig i alle land. Om du har spørsmål om kompatibilitet, ta gjerne kontakt med kundeservice eller produsenten av injeksjonspennen. Alle varemerker tilhører de nevnte produsenter. Benytt ellers brukerveiledningen for mylife Clickfine sikkerhetskanyler.