mylife Clickfine DiamondTip – Enjoy brilliance

Mer komfort med den perfekte kanylespissen
 • Kanylespiss med seks skråkanter for jevnere injeksjon1,2
 • “Extra Thin wall”-teknologi for en raskere gjennomstrømning av legemiddel3
 • Klikk-teknologi for enkel og sikker montering
 • Spesialoverflatebehandling med silikon gir mest mulig komfort under injeksjon
 • Kompatibel med alle de ledende4 injeksjonspennene, og er tilgjengelig i lengdene 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm

1 Teknisk rapport, 2018. Data på fil.
2 Resultater fra brukerundersøkelser utført (n=150) fra juni 2014 til juni 2015 av IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Tyskland, data på fil.
3 Aronson R. et al: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Se pennekanyleesken eller hjemmesiden.

mylife Clickfine DiamondTip Finn din pennekanyle

Clickfine DiamondTip

Brosjyre for fagpersoner

Last ned mylife Clickfine DiamondTip-brosjyren.

Korte pennekanyler Pålitelig subkutan injeksjon

For å oppnå best effekt fra insulindosen, er det essensielt å injisere insulinet i underhudsfettet og ikke i muskulaturen. Injisering i muskelvev kan føre til uforventede blodsukkersvingninger såvel som hypoglykemi.

 • Korte pennekanyler reduserer risikoen for utilsiktede injeksjoner i muskelen.
 • Pennekanyler på 4 mm og 5 mm forenkler injeksjonsteknikken. Injeksjoner kan ofte gis i en 90 graders vinkel uten at det lages en hudfold (barn, ungdommer og slanke voksne bør lage hudfold).1
Clickfine usage correct

4 mm og 5 mm kanyler muliggjør injeksjoner i underhudsfettet uten å måtte løfte en hudfold.1 Diskuter eventuelt med helsepersonell. Følg anbefalingene fra diabetesrådgiveren din.

Clickfine usage incorrect

Lange pennekanyler øker risikoen for å injisere i muskelen.

 Hud (epidermis og dermis)

 Subkutant fettvev (subkutis)

 Muskel

DiamondTip – den perfekte kanylespissen For en spesielt skånsom injeksjon2

mylife Clickfine DiamondTip har fasettslipte spisser med 6 skråkanter. Den har en tynnere kanylespiss, noe som gir mindre motstand ved injeksjon.

Kanylespiss med høy presisjon og seks skråkanter 1 – 6.
Tilgjengelig i lengdene 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm.

Injeksjonskraft i N
Testen viser at injeksjoner med mylife Clickfine DiamondTip gir mindre motstand, sammenlignet med konkurrerende produkter.2

mylife Clickfine DiamondTip med den innovative teknologien med 6 skråkanter:
Den tynne kanylespissen har 4 skråkanter på oversiden og 2 skråkanter på undersiden. Det at pennekanylen kutter fra to sider, og de ulike vinklene, gjør at pennekanylen er spissere og skarpere sammenlignet med andre produkter. Resultatet er en jevn og skånsom injeksjon.

Bekreftet av brukere
Brukerne testet og evaluerte mylife Clickfine DiamondTip med tanke på injeksjonskomfort.3

Kanyle med ekstra tynn vegg For enda bedre gjennomstrømning av legemiddel

Større innvendig diameter og uendret utvendig diameter4

Extra Thin Wall

 • Forbedret legemiddeltilførsel gjennom forbedret strømningshastighet5
 • Fordi kanylen har en større innvendig diameter, kreves det mindre kraft når injiseringsknappen trykkes5
 • Støtter enkel tilførsel av høykonsentrert insulin fra 200 enheter/mL

Funksjoner av førsteklasses kvalitet Opplev pålitelig komfort

Universal Click

Patentert universell klikkteknologi for enkel montering på injeksjonspennen.

Anti Coring

En spesiell behandling fjerner ujevnheter, noe som forhindrer slitasje på kantene, og gir en jevnere injeksjon.

Easy Glide

Spesiell silikonoverflatebehandling gir gode glideegenskaper og en jevn penetrasjon.

 

Ekstern beskyttelseshette med godt grep. Avrivningsfliker gjør at tetningsfolien kan fjernes raskt.

Enkel håndtering for alle på farten Unik brukervennlighet

 • Ekstern beskyttelseshette med godt grep
 • Frittstående avrivningsfliker gjør at tetningsfolien kan fjernes raskt
 • Lett avtakbar innvendig beskyttelseshette
 • Kanylemuffe med vindu for ekstra visuell kontroll
 • Spesialoverflatebehandling med silikon gir mest mulig komfort 

  under injeksjon

1 Følg anbefalingene fra diabetesrådgiveren din.
2 Teknisk rapport, 2018. Data på fil.
3 Resultater fra brukerundersøkelser utført (n=150) fra juni 2014 til juni 2015 av IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Tyskland, data på fil.
4 Kanylerør er laget av rustfritt stål for produksjon av medisinske enheter – ISO 9626:2016.
5 Aronson R. et al: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Enkelt fra starten av Klikkes på alle ledende injeksjonspenner1

Bruk av mylife Clickfine pennekanyle med universell klikkteknologi.

Application – Remove needle seal
Application – Click pen needle onto pen
Application DiamondTip – Do not click on at an angle
Application – Remove outer protective cap
Application – Remove inner protective cap
Application DiamondTip – Inject slowly
Application – Recap outer protective cap
Application – Unscrew pen needle
Application – Put the needle in the trash
Application – Don't re-use

Engangsbruk av pennekanyler

Bekreftet av brukere Brukerne testet og evaluerte klikkteknologien på mylife Clickfine DiamondTip

76 % trengte mindre tid til å forberede insulininjeksjonen, takket være klikkteknologien.

1 Se pennekanyleesken eller hjemmesiden.

Velg korrekt lengde på pennekanylen Brukervennlig fargekoding

mylife Clickfine DiamondTip med 6 skråkanter og kanyle med ekstra tynne vegger er tilgjengelig i fire forskjellige lengder og ulike ytre (gauge) og indre diametere:

Clickfine DiamondTip Box 4 mm
Del Kanyle­lengde Innhold Kanyle­diameter Kanyle­spiss Artikkel­nummer
mylife Clickfine DiamondTip 4 mm 100 stk. 32G / 0,23 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700000481
mylife Clickfine DiamondTip 5 mm 100 stk. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700009663
mylife Clickfine DiamondTip 6 mm 100 stk. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700000482
mylife Clickfine DiamondTip 8 mm 100 stk. 31G / 0,25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700000483

Lengdene 10 mm og 12 mm er tilgjengelig med spiss med 3 skråkanter og tynne vegger.

mylife Clickfine Box 10 mm
mylife Clickfine Box 12 mm
Del Kanyle­lengde Innhold Kanyle­diameter Kanyle­spiss Artikkel­nummer
mylife Clickfine 10 mm 100 stk. 29G/0,33 mm,
Thin Wall
3 skråkanter 3200927
mylife Clickfine 12 mm 100 stk. 29G/0,33 mm,
Thin Wall
3 skråkanter 3200928

mylife Clickfine Unngåelse av problemer

Problem Mulig årsak Anbefalt handling
Smertefull injeksjon Gjenbruk av pennekanylen Skift pennekanyle etter hver injeksjon
Insulin lekker fra injeksjonsstedet Pennekanylen ble fjernet for raskt etter injeksjon (ikke alt insulin er injisert) Injiser sakte og ikke fjern pennekanylen med en gang (tell til 10)
Injisert for raskt, insulin fordeles ikke riktig
For svak insulinvirkning Uegnet injeksjonssted: (lipohypertrofi), arrvev, hard hud Unngå uegnede injeksjonssteder
Pennekanylen ble fjernet for raskt etter injeksjon Injiser sakte og ikke fjern pennekanylen med en gang (tell til 10)
Utilstrekkelig blanding av insulin i røret (gjelder bare blandet insulin) Vend pennen opp og ned ti ganger før hver injeksjon, i henhold til instruksjoner fra ditt helsepersonell og fra insulinprodusenten.
Pennekanyle tilstoppet Bruk en ny pennekanyle, og bruk hver pennekanyle kun én gang
Kan ikke trykke ned doseringsknappen på pennen Gummimembranen er ikke helt stukket gjennom Bruk ny pennekanyle, skift pennekanyle etter hver injeksjon
Pennekanyle er for løs Sjekk om kanylefestet er riktig sikret
Pennekanyle tilstoppet Bruk en ny pennekanyle, og bruk hver pennekanyle kun én gang

 

Pennkompatibilitet

Pennekanylene mylife Clickfine er testet i henhold til ISO 11608-2:2012. De fungerer optimalt når de brukes sammen med injeksjonspennene som er angitt på nettsiden og på esken til mylife Clickfine pennekanylen.

Passer til:

Insulinpenner

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
SymlinPen®
Berlin Chemie AG
BerliPen® 301
BerliPen® 302
BerliPen® areo 3
BerliPen® areo 2
BerliPen® Junior
BerliPen® PRECISION
Liprolog® Junior KwikPen™
Eli Lilly and Company
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasalgar
KwikPen® Basaglar
KwikPen® Humulin R U-500
HumaPen® Savvio
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Memoir
Humalog® Junior KwikPen®
Emperra GmbH
Esysta® Pen
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® Echo
FlexPen®
Victoza®
NordiPen®
Saxenda®
FlexTouch®
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Tresiba U-200
FlexTouch® Fiasp®
Owen Mumford, Inc.
Autopen® Classic
Autopen® 24
Pharmstandard
BiomatikPen®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Suliqua SoloStar®
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd
Gansulin Pen
Sulin Pen
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andre type injeksjonspenner

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Noen injeksjonspenner er ikke tilgjengelig i alle land. Om du har spørsmål om kompatibilitet, ta gjerne kontakt med kundeservice eller produsenten av injeksjonspennen. Alle varemerker tilhører de nevnte produsenter. Benytt ellers brukerveiledningen for mylife Clickfine sikkerhetskanyler.