Diabetes hos barn og ungdom

Diabetes type 1 er den vanligste stoffskiftesykdommen hos i barn. Anslagsvis 27 000 pasienter i Norge har denne diagnosen. Hvordan sykdommen blir utløst, er ikke kjent. Forskere antar at det skyldes genetiske årsaker som forsterkes av miljøpåvirkninger.

Etter diagnosen

Diagnosen rammer barn og foreldre som regel helt uventet. Etter det første sjokket melder det seg viktige spørsmål:

  • Kunne vi ha gjort noe for å hindre sykdommen?
  • Hvordan kan man takle denne kroniske sykdommen i hverdagen?

Viktig å vite: Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som verken blir utløst av for mye mat eller for mye sukker. Den lar seg ikke forebygge eller helbrede. Takket være moderne behandlingsformer og legemidler finnes det i dag svært effektive behandlingsmetoder.

Behandling av diabetes type 1

Ved behandling av diabetes type 1 spiller egenansvar en stor rolle. Legen fastsetter en behandling som barnet eller foreldrene – avhengig av alder – må ta ansvaret for å gjennomføre selv. Det betyr:

  • Blodsukkerverdien må måles flere ganger om dagen.
  • Karbohydratene som måltidene inneholder, blir beregnet. På samme måte med insulindosen man trenger.
  • Insulinet blir injisert i underhudsfettvevet med hjelp av en insulinpenn eller tilført via en insulinpumpe.

Barn og foreldre får en omfattende opplæring i dette og deretter regelmessig rådgivning og veiledning. Du vil bli støttet av et team med diabetologer, diabetesrådgivere og psykologer som aktiv støtte i hverdagen.

To behandlinger er aktuelle som behandling av diabetes type 1:

Behandling med insulinpenn og insulinpumpebehandling.

Målene for behandlingen er:

  • Et stabilt stoffskifte med blodsukkerverdier i normalområdet – uten tilfeller av for høye eller for lave blodsukkerverdier. Dette bidrar langsiktig til å forebygge følgesykdommer til diabetes.
  • Å unngå begrensninger i livskvalitet som følge av sykdommen.

Fordi disse målene ofte ikke kan oppfylles med behandling med insulinpenn, behandles stadig flere barn og ungdommer med insulinpumpebehandling.

Støtte i hverdagen

Barn og ungdom med diabetes type 1 ønsker seg et normalt liv akkurat som alle andre barn. De har samme kapasitet og vil ikke bli satt i særstilling i idrettsaktiviteter eller på skolen. For foreldre er det ofte en balansegang: På den ene siden ønsker de å oppdra sine barn til å bli selvstendige, på den andre siden har de sterke følelser for at barnet deres med diabetes stadig må beskyttes og kontrolleres.

Ekspertene råder foreldre til å involvere barnet i diabetesbehandlingen så tidlig som mulig, på samme måte som i diabetesopplæringen. Barnet bør gjøre det som er mulig og få støtte der evnene ikke strekker til. Det er viktig ikke å overføre ansvaret for tidlig. Også for ungdom bør foreldrene stille opp som veiledere. Det finnes ingen regler for når et barn og i hvilken alder det kan overta ansvaret for behandlingen selv.

Barnehage og skole

Barnehageansatte og lærere har ofte ingen eller bare lite kunnskaper om diabetes type 1. For å sikre et konstruktivt samarbeid er det viktig:

  • å bygge opp tillit,
  • at personalet i skole og barnehage informeres om diabetes,
  • å nevne konkrete eksempler slik at pedagoger og lærere kan støtte barnet.