Diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes er den hyppigste stofskiftesygdom hos børn. Det skønnes at ca. 4.000 børn og unge i Danmark er ramt af denne sygdom. Hvad der udløser sygdommen, vides ikke med sikkerhed. Forskere formoder genetiske årsager, som forstærkes af miljøpåvirkninger.

Efter diagnosen

Børn og forældre er for det meste helt uforberedte, når de får diagnosen. Efter det første chok kommer spørgsmålene:

  • Kunne vi have gjort noget for at forhindre sygdommen?
  • Hvordan kan man lære at leve med denne kroniske sygdom?

Vigtigt at vide: Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, som hverken udløses ved at spise for meget mad eller for meget sukker. Man kan ikke forhindre sygdommen, ej heller kan den helbredes. Takket være moderne behandlingsformer og medicinering kan denne sygdom imidlertid behandles fint.

Behandling af type 1-diabetes

Ved behandling af type 1-diabetes spiller det personlige ansvar en stor rolle. Lægen fastlægger behandlingen, som børnene eller forældrene – afhængig af alder – skal tage i egen hånd. Det betyder:

  • Blodsukkeret skal måles flere gange om dagen.
  • Kulhydraterne, som måltiderne indeholder, beregnes. Ligeledes beregnes den hertil nødvendige insulindosis.
  • Insulinen injiceres i fedtvævet under huden ved hjælp af en insulinpen eller afgives via en insulinpumpe.

Børn og forældre får en udførlig oplæring i at klare hverdagen som forældre til et barn med diabetes. De får hjælp og støtte fra diabeteslæger og sygeplejersker samt psykologer, som vil hjælpe dem videre.

To behandlingsformer er mulige ved behandling af type 1-diabetes:

Multiple daglige injektioner (MDI) og insulinpumpe-behandlingen (CSII)

 

Mål for behandlingen er:

  • En stabil behandling med blodsukkerværdier inden for det normale område – uden hyppige lave blodsukkerværdier. På lang sigt er det medvirkende til, at man undgår følgesygdomme.
  • Høj fleksibilitet og livskvalitet, således at børnene ikke føler sig begrænset af sygdommen.

Grundet det faktum, at målene med multible daglige injektioner (MDI) ofte ikke nås med et tilfredsstillende resultat, behandles flere og flere børn og unge med insulinpumpe.

 

Vejledning i hverdagen

Børn og unge med type 1-diabetes ønsker et normalt liv, ligesom alle andre børn. De er mindst lige så effektive og dygtige som alle andre børn og ønsker ikke at indtage nogen særstilling i skolen eller sportsklubben. For forældrene er det ofte svært at finde den rigtige balance: På den ene side vil de gerne opdrage deres børn til at være selvstændige, men på den anden side har de et behov for hele tiden at beskytte og kontrollere deres barn med diabetes.

Eksperter råder forældrene til at inddrage barnet i diabetesbehandlingen på et så tidligt tidspunkt som muligt, ligesom det også gøres under diabetes-oplæringen. Barnet skal selv være så aktiv som muligt omkring insulinbehandlingen, og så kan man hjælpe barnet, hvis kræfterne eller evnerne er sluppet op. Samtidig er det vigtigt, ikke at give for meget ansvar på et for tidligt tidspunkt. Forældrene bør også bistå de unge som en slags "coach". Der er ingen særlige regler for, hvornår et barn med en vis alder selv skal overtage behandlingen.

Børnehave og skole

Pædagoger og lærere har ofte intet kendskab til type 1-diabetes. Juridisk set må de ikke overtage behandlingen; det vil sige, at de f.eks. ikke må injicere insulin. For at opnå et godt samarbejde er det vigtigt,

  • at tilliden opbygges,
  • at den omsorgsgivende person i skolen og børnehaven informeres om diabetes,
  • at der gives eksempler på, hvordan pædagoger og lærere kan hjælpe barnet

I den forbindelse kan det være en hjælp at rekvirere en pjece fra diabetes foreningen på www.diabetes.dk.