Diabetes u dětí a mládeže

Diabetes 1. typu je nejčastější chorobou metabolismu dětí. Není zcela jasné, co nemoc vyvolává. Vědci podezřívají genetické příčiny, které jsou zesíleny vlivy prostředí.

Následná diagnóza

Děti a rodiče jsou diagnózou často zaskočeni. Po prvotním šoku vyvstanou naléhavé otázky, jako:

  • Mohli jsme udělat něco, čím bychom zabránili propuknutí nemoci?
  • Jak si s touto chronickou chorobou poradíme v běžném životě?

Důležitá skutečnost: Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění, které není vyvoláno přílišným jedením nebo konzumací nadměrného množství cukru. Nelze jí předejít ani ji vyléčit. V současnosti však existují velmi účinné možnosti léčby díky moderním terapiím a lékům.

Léčba diabetu 1. typu

Při léčbě diabetu 1. typu hraje zásadní roli osobní zodpovědnost. Lékaři předepíší léčbu, kterou pak rodiče a děti (v závislosti na jejich věku) převezmou "do vlastních rukou". To znamená, že:

  • Je třeba několikrát denně měřit hladinu krevní glukózy.
  • Je třeba počítat cukry obsažené v každém jídle a rovněž s tím související potřebnou dávku inzulinu.
  • Inzulin je vpravován do podkoží pomocí inzulinového pera nebo podáván prostřednictvím inzulinové pumpy.

Rodiče a děti podstoupí důkladné školení ohledně těchto postupů a poté jsou pravidelně kontrolováni. Na své straně budete mít tým diabetologů, poradců a psychologů v oblasti diabetu, kteří vás budou ve vašem každodenním životě aktivně podporovat.

Pro léčbu diabetu 1. typu jsou k dispozici dvě terapie:

Konvenční inzulinová terapie (MDI, Multiple Daily Injections) a léčba inzulinovou pumpou (CSII).

Cíle léčby:

  • Stabilizace metabolismu s hladinou krevní glukózy v normálním rozmezí – bez častých hypoglykemických stavů. Tím je zajištěna dlouhodobá prevence sekundárních chorob souvisejících s diabetem.
  • Větší flexibilita a kvalita života, protože děti by se nemocí neměly cítit omezeny.

Vzhledem k tomu, že léčba Multiple Daily Injections (MDI) často tyto cíle nedokáže zcela splnit, stále více dětí a mladistvých je léčeno pomocí léčby inzulinovou pumpou.

Podpora ve vašem každodenním životě

Děti a mladiství s diabetem 1. typu chtějí žít normální život, stejně jako ostatní děti. Vyrovnají se ostatním a nechtějí, aby s nimi ve škole a při sportu bylo zacházeno odlišně. Pro rodiče je to často jako chůze po napnutém laně. Na jednu stranu chtějí své dítě vychovávat k soběstačnosti, na druhou cítí potřebu své dítě s diabetem neustále chránit a kontrolovat.

Odborníci rodičům radí, aby své dítě co nejdříve začlenili do jeho či její diabetické léčby i do školení ohledně diabetu. Nechte děti dělat vše, co dokážou, a poté je podpořte, pokud úkol nezvládnou. Rovněž je důležité ujistit se, že dítě nezahrnete příliš brzy velkou zodpovědností. Rodiče by svým dětem vždy měli pomáhat a "koučovat" je, i když jde o adolescenty. Neexistují pevná pravidla ani věk, kdy by si dítě mělo začít řídit vlastní léčbu.

Mateřská škola a škola

Pedagogové mají často jen minimální nebo žádné znalosti o diabetu 1. typu. Z právního hlediska nesmějí s ohledem na léčbu přijímat žádnou roli, tj. nejsou oprávněni podávat inzulinové injekce. Pro zajištění konstruktivní spolupráce je důležité:

  • budovat důvěru,
  • informovat zaměstnance školy nebo školky o diabetu,
  • poskytnout konkrétní příklady toho, jak pedagogové a učitelé mohou vaše dítě podpořit.