Videodemonstrationer mylife YpsoPump

Förbereda användning

Förbereda användning

Låsa upp skärmen

Låsa upp skärmen

Programmera basalprogram

Programmera basalprogram

Byta basalprogram

Byta basalprogram

Funktionen tillfällig basaldos

Funktionen tillfällig basaldos

Bolussteg och standardbolus

Bolussteg och standardbolus

Andra bolustyper

Andra bolustyper

Byta ampull

Byta ampull

Byta infusionsset

Byta infusionsset