Videoer om håndtering til mylife YpsoPump

Putting into operation

Ta i bruk

Unlocking the screen

Låse opp skjermen

Programming basal rate profiles

Programmering av basalprogram

Switching basal rate profiles

Bytte basalprogram

Temporary basal rate function

Midlertidig basaldosefunksjon

Bolus increments and standard bolus

Bolustrinn og standardbolus

Other bolus types

Andre bolustyper

Changing the cartridge

Bytte ampulle

Changing the infusion set

Bytte infusjonssett