Hanteringsvideo’s mylife YpsoPump

In gebruik nemen

In gebruik nemen

Scherm ontgrendelen

Scherm ontgrendelen

Programmering basaalsnelheidsprofiel

Programmering basaalsnelheidsprofiel

Wisselen van profiel

Wisselen van profiel

Functie "Tijdelijke basaalsnelheid"

Functie "Tijdelijke basaalsnelheid"

Bolusverhogingsstap en standaardbolus

Bolusverhogingsstap en standaardbolus

Andere bolustypen

Andere bolustypen

Vervangen van the patroon

Vervangen van het patroon

Vervangen van de infuusset

Vervangen van de infuusset