Korzystanie z pompy mylife YpsoPump

Przygotowanie do działania

Przygotowanie do działania

Odblokowywanie ekranu

Odblokowywanie ekranu

Programowanie profili dawki podstawowej

Programowanie profili dawki podstawowej

Przełączanie profilu dawki podstawowej

Przełączanie profilu dawki podstawowej

Funkcja tymczasowej dawki podstawowej

Funkcja tymczasowej dawki podstawowej

Przyrosty bolusa i bolus standardowy

Przyrosty bolusa i bolus standardowy

Inne typy bolusa

Inne typy bolusa

Wymiana zbiornika

Wymiana zbiornika

Wymiana zestawu infuzyjnego

Wymiana zestawu infuzyjnego