Videot mylife YpsoPump

Käyttöönotto valmistelu

Käyttöönotto valmistelu

Näytön lukituksen avaaminen

Näytön lukituksen avaaminen

Perusinsuliiniprofiilin ohjelmointi

Perusinsuliiniprofiilin ohjelmointi

Perusinsuliiniprofiilin vaihtaminen

Perusinsuliiniprofiilin vaihtaminen

Väliaikainen perusinsuliini toiminto

Väliaikainen perusinsuliini toiminto

Ateriainsuliinin lisäysväli ja vakioateriainsuliini

Ateriainsuliinin lisäysväli ja vakioateriainsuliini

Muut ateriainsuliini

Muut ateriainsuliini

Sylinteriampullin vaihtaminen

Sylinteriampullin vaihtaminen

Infuusiosetin kiinnittäminen

Infuusiosetin kiinnittäminen