Eerste in gebruik name

Basic control functions

Basis bedieningsfuncties

Battery insertion

Batterij plaatsen

Setting the date and time

Datum en tijd instellen

Setting the basal profile

Basaalprofiel instellen

Insert ampoule

Ampul plaatsen

Placing the mylife Orbit infusion set

mylife Orbit infuusset plaatsen

Inserting YpsoPump Inset infusion set

YpsoPump Inset infuusset plaatsen

Regulier gebruik

Activate start and stop mode

Start- en stopmodus activeren

Bolus delivery

Bolus toedienen

Temporary basal setting

Tijdelijk basaal instellen

Changing the basal profile

Basaalprofiel wisselen

Changing ampoule without replacing mylife Orbit infusion set

Ampul vervangen zonder vervanging mylife Orbit infuusset

Ampoule replacement without replacement YpsoPump Inset infusion set

Ampul vervangen zonder vervanging YpsoPump Inset infuusset

Replacing ampoule and mylife Orbit infusion set

Ampul en mylife Orbit infuusset vervangen

Replace ampoule and YpsoPump Inset infusion set

Ampul en YpsoPump Inset infuusset vervangen

View data history

Gegevenshistorie inzien

Customize settings

Instellingen aanpassen