Bevis från studier de senaste åren, visar att högt blodsocker efter middagen, dvs. toppar efter måltid, anses vara en riskfaktor för ökade HbA1c värden och orsakar sjukdom. Dessa blodsockertoppar kan förebyggas genom användandet av en insulinpump, eftersom den hjälper till att skräddarsy bolusdosen specifikt för den individuella måltiden. Många moderna insulinpumpar erbjuder en mängd individuella bolusalternativ, vilka är värda att pröva.

Bolus 1

Hela bolusdosen ges på en gång

Detta alternativ kallas standard bolus eller scroll bolus (Accu-Chek insulinpumpar) normal/express bolus (med Paradigm insulinpump) eller standard bolus eller visuell/Xpress bolus (Deltec Cozmo). 
Bolus 1 är den vanligaste bolusdosen vid en normal måltid bestående av kolhydrater, fett och protein, ex. kött med potatis och grönsaker. Bolusdosen är anpassad till kolhydratmängden i måltiden och den initiala blodsockernivån allt ges på en gång. Om bolusen är korrekt, sänker insulinet blodsockernivån, inom dess varaktighet och förebygger toppar.

Fett försenar absorption

Kalkylationen fungerar inte för måltider med högt fettinnehåll, eftersom fett försenar absorptionen av kolhydrater in till blodflödet. Ett klassiskt exempel är Pizza och andra "problematiska" rätter som lasagne, pommes frittes, tiramisu – men också måltider som innehåller baljfrukter (ex. bönor, ärtor). Om hela bolusdosen utsöndras på en gång- som med bolus 1 – kommer blodsockret och insulinet att vara på olika nivåer. Till att börja med kommer detta att leda till hypoglykemi eftersom insulinet redan arbetar trots att kolhydraterna inte har nått blodflödet ännu. Sedan, efter fyra till fem timmar, blir det en kraftig ökning av blodsockret, för nu börjar kolhydraterna att arbeta – men inte insulinet.

Här kan en insulinpump kan hjälpa till genom att erbjuda ytterligare två bolusalternativ:

Bolus 2

Bolusdosen levereras i små kvantiteter över en förlängd (utökad) vald tidsperiod

Beroende på vilken insulinpump, så kallas det här alternativet kallas fördröjd, förlängd eller utökad bolus och ibland "pizza" bolus.

Bolus 3

En kombination av standard och fördröjd bolus

Det här alternativet kallas flervals- eller dubbel bolus beroende på vilken insulinpump som avses.

Det här bolusalternativet levererar insulin beroende av den initiala blodsocker nivån:

Om blodsockret före måltid är inom det normala värdet, välj fördröjd eller förlängd bolus. Välj i bolus menyn, lägg först till hela bolusdosens insulinmängd och sedan tidsintervallet som bolusen skall levereras under. Insulinpumpen kommer nu att leverera bolus i lika mängd och i regelbundna intervall över den valda perioden.

Du kan också använda flervals eller dubbelbolus, om din blodsockernivå före måltid är för hög och kräver justering. I detta fall, levererar insulinpumpen först den fördefinierade korrektionsdosen som sänker blodsockret till normal nivå. Den följs av den fördröjda bolusdosen, vilken liksom bolus 2, kan väljas vid behov.

En initial standard bolus (bolus 1) korrigerar blodsockernivån och kan följas av en fördröjd och /eller förlängd bolus (bolus 2). Detta är de två mest använda bolusdosalternativerna – ofta vid måltid som äts under längre tid som tex buffeér eller en lång middag. Detta tar bort oron för att behöva tänka på bolusdosen om måltiden tar längre tid än förväntat. Du behöver uppskatta kolhydratmängden, eftersom du inte vet hur mycket du kommer att äta under kvällen. Det rekommenderas att börja med en lägre bolusdos till att börja med och lägga till en enstaka bolusdos senare.

* När du väljer ditt bolusalternativ, använd instruktionerna för din insulinpump.