Výsledky studií z uplynulých let ukazují, že vysoký krevní cukr po jídle, je považován za rizikový faktor pro zvýšené hodnoty HbA1c a následné nemoci. Těmto vysokým hodnotám krevní glukózy lze předejít použitím inzulinové pumpy, protože ta pomáhá přizpůsobit dodávku inzulinu příjmu jídla konkrétního jednotlivce. Mnoho moderních inzulinových pump nabízí řadu individuálních typů bolusu, které stojí za vyzkoušení.

1. možnost

Celý bolus se uvolní najednou

Tato možnost se jmenuje standardní bolus nebo posuvný bolus.

Bolus 1 je obvyklý bolus s normálním jídlem sestávajícím se z cukrů, tuků a bílkovin, např. maso s brambory a zeleninou. Bolus je přizpůsoben sacharidovým jednotkám v jídle a počáteční hladině krevního cukru. Uvolní se všechen najednou. Pokud je bolus správný, inzulin sníží hladinu krevního cukru během doby působení a současně zabraňuje zvýšeným glykémiím.

Tuk zpomaluje absorpci

Tento výpočet nefunguje u jídel s vysokým obsahem tuku, protože tuk zpomaluje absorpci cukrů do krevního řečiště. Klasickým případem je pizza nebo jiná "problematická" jídla, jako lasagne, gyros s hranolky, tiramisu, ale také jídla obsahující luštěniny (např. hrášek nebo čočka). Pokud je celý bolus uvolněn najednou – jako v případě bolusu 1 – hladina krevního cukru a činnost inzulinu se vzájemně vylučují. To nejprve vede k hypoglykémii, protože inzulin již působí, i když cukry ještě nedorazily do krevního řečiště. Poté asi po čtyřech nebo pěti hodinách nastane ostrý nárůst krevního cukru, protože začnou působit sacharidy, avšak inzulin ne.

Zde může po moci inzulinová pumpa tím, že nabízí další dva typy bolusu:

2. možnost

Bolus je dodáván v malých množstvích po delší, vámi zvolenou dobu

V závislosti na inzulinové pumpě je tento typ označován jako rozložený nebo prodloužený bolus nebo někdy také jako "pizza" bolus.

3. možnost

Kombinace standardního a rozloženého bolusu

Tento typ se nazývá vícevlnný nebo duální bolus, podle inzulinové pumpy.

Typ dodávky bolusu závisí na počáteční hladině krevního cukru:

Pokud je krevní cukr před jídlem v normálním rozmezí, zvolte rozložený nebo prodloužený bolus. Vyvolejte nabídku bolusu, nejprve zadejte celou dávku bolusového inzulinu a poté dobu, po kterou má být bolus dodáván. Inzulinová pumpa bude nyní bolus dodávat v rovnoměrných dávkách a v pravidelných intervalech během zvoleného období.

Rovněž můžete použít vicevlnný nebo duální bolus, pokud je hladina krevního cukru před jídlem příliš vysoká a vyžaduje úpravu. V tomto případě inzulinová pumpa nejprve dodá předem definovanou korekční dávku, která sníží hladinu krevního cukru do normálního rozmezí. Poté následuje rozložený bolus, který – stejně jako v případě bolusu 2 – můžete zvolit dle potřeby.

Počáteční standardní bolus (bolus 1) pro korekci hladiny krevního cukru může být přirozeně následován rozloženým a/nebo prodlouženým bolusem (bolus 2). Díky tomu nemusíte neustále myslet na bolus, i když jídlo trvá déle, než jste předpokládali. Je třeba odhadnout sacharidové jednotky, protože nevíte, kolik toho během večera sníte. Doporučujeme zpočátku zvolit nižší bolus a později přidat jednorázový bolus.

* Při výběru typu bolusu postupujte podle pokynů k vaší inzulinové pumpě.