Blodsockervärden: Precisa, riktiga, noggranna

Den som byter från ett blodsockermätsystem som är kalibrerat för helblod och byter till ett som är kalibrerat för plasma (t.ex. mylife Pura) eller omvänt, måste kanske räkna med nya målvärden.

Du måste ställa om dig vid tolkning av resultaten. Eftersom glukoskoncentrationen i plasma ligger ca 10-15 procent högre än i helblod, visar mätare med plasmakalibrerade teststickor ungefär 10-15 procent högre värden.

Ett exempel: Om en mätare som är kalibrerad för helblod visar värdet 11,1 mmol/l, kommer en plasmakalibrerad mätare att visa 12,2 till 12,8 mmol/l. Det måste man vänja sig vid. Du bör diskutera med din läkare hur mycket dina målvärden måste anpassas.

I framtiden kommer nog alla tillverkare att ställa om till plasma - i många europeiska länder har man redan gjort det. Du hittar information om hur din mätare är kalibrerad i teststickornas bipacksedel eller i mätarens bruksanvisning.