Hladina krevní glukózy: precizní, správná, přesná

Pokud jste dosud používali systém sledování krevní glukózy kalibrovaný pro plnou krev a nyní přecházíte na systém kalibrovaný pro plazmu či naopak, mohou být zapotřebí nové cílové hodnoty.

Při interpretaci výsledků bude nutné je poupravit: protože koncentrace glukózy v plazmě je asi o 10–15 procent vyšší než v plné krvi, hodnoty uváděné měřidly s testovacími proužky kalibrovanými pro plazmu jsou asi o 10–15 procent vyšší.

Zde je příklad: pokud měřidlo zkalibrované pro plnou krev indikuje hladinu 11,1 mmol/l, měřidlo zkalibrované pro plazmu bude zobrazovat 12,2 až 12,8 mmol/l. Na to je třeba si zvyknout. Nejlepší bude zeptat se lékaře, do jaké míry je třeba upravit cílové hodnoty.

Všichni výrobci pravděpodobně v budoucnosti přejdou na plazmu a v mnoha evropských zemích již k tomu došlo. Diabetici zjistí informace o tom, jak byl jejich glukometr zkalibrován v letáčku dodávaném s testovacími proužky nebo v návodu k obsluze glukometru.