Verensokeriarvot: tarkasti ja oikein

Jos aiemmin on käytetty kokoverellä kalibroitua verensokerimittaria ja siirrytään käyttämään plasmalla kalibroitua mittaria tai toisinpäin, saattaa laskennassa olla tarpeen käyttää uusia tavoitearvoja.

Muutos on huomioitava tulosten tulkinnassa: Koska glukoosipitoisuus plasmassa on noin 10–15 prosenttia korkeampi kuin kokoveressä, plasmalla kalibroituja testiliuskoja käyttävissä mittareissa arvot ovat noin 10–15 prosenttia korkeampia.

Esimerkki: Jos kokoverellä kalibroidun mittarin näyttämä arvo on 200 mg/dl (11,1 mmol/l), plasmalla kalibroitu mittari näyttää 220–230 mg/dl (12,2–12,8 mmol/l). Tähän muutokseen on ensin totuttava. Keskustele lääkärisi kanssa tavoitearvojen muuttamisesta.

Tulevaisuudessa kaikki valmistajat siirtyvät todennäköisesti käyttämään plasma-arvoja, ja monissa Euroopan maissa näin on jo tapahtunutkin. Laitteen kalibrointimenetelmä on merkitty testiliuskojen pakkausselosteeseen tai mittarin käyttöohjeeseen.