Blodsukkerverdier: Presise, korrekte, nøyaktige

Dersom man hittil har brukt et blodsukkermålesystem kalibrert for fullblod og nå skifter til et system kalibrert for plasma (f.eks. mylife Unio), eller omvendt, må man eventuelt regne med nye målverdier.

Du må imidlertid omstille deg når du skal tolke resultatene: Fordi glukosekonsentrasjonen i plasma er ca. 10-15 prosent høyere enn i fullblod, viser blodsukkerapparater med plasmakalibrerte teststrimler ca. 10-15 prosent høyere verdier.

Et eksempel: Hvis et blodsukkerapparat som er kalibrert på fullblod, viser en verdi på 11,1 mmol/l, så vil et plasmakalibrert apparat vise 12,2 til 12,8 mmol/l. Det må man venne seg til. Det beste er å diskutere med legen om målverdiene må tilpasses eller ikke.

I fremtiden vil trolig alle produsenter gå over til plasma. Dette har allerede skjedd i mange land i Europa. Diabetikere finner informasjon om kalibreringen av apparatet i pakningsvedlegget for teststrimlene eller i bruksanvisningen for blodsukkerapparatet.