Bloedsuikerwaarden: precies, correct en nauwkeurig

Wie tot nu toe een op volbloed gekalibreerd bloedsuikermeetsysteem gebruikte en overstapt naar een systeem dat is gekalibreerd op plasma (zoals bijv. mylife Unio) of omgekeerd, moet mogelijk rekening houden met nieuwe doelwaarden.

Maar vooral de interpretatie van de resultaten vraagt van u een omschakeling: de glucoseconcentratie in het plasma ligt ca. 10 à 15 procent hoger dan in volbloed, dus meetsystemen die op plasma gekalibreerd zijn, geven waarden aan die 10 à 15 procent hoger liggen dan u gewend bent.

Een voorbeeld: wanneer een meetapparaat dat op volbloed gekalibreerd is een waarde aangeeft van 200 mg/dL, dan zal een op plasma gekalibreerd apparaat een waarde aangeven van 220 tot 230 mg/dL. Daar zult u natuurlijk eerst aan moeten wennen. Bespreek liefst met uw arts in hoeverre uw doelwaarden moeten worden aangepast.

In de toekomst zullen waarschijnlijk alle fabrikanten overschakelen naar kalibrering op basis van plasma. Dit is in veel Europese landen al gebeurd. Diabetici kunnen in de bijsluiter van de teststrookjes of in de bedieningshandleiding van het meetapparaat terugvinden hoe het apparaat geijkt is.