Blodsukkerværdier: Præcise, rigtige, nøjagtige

Den, der hidtil har anvendt et blodsukkerapparat, der er kalibreret til fuldblod og nu skifter over til et målesystem, der er kalibreret til plasma (som f.eks. mylife Pura) eller omvendt, skal eventuelt kalkulere med nye idealværdier.

Under alle omstændigheder skal du tage højde for de interpreterede måleresultater: Blodsukkerapparaterne med plasmakalibrerede teststrimler viser ca. 10-15 procent højere værdier, fordi glukosekoncentrationen i plasma ligger ca. 10-15 procent højere end i fuldblod.

Et eksempel: Hvis et blodsukkerapparat, der er kalibreret til fuldblod, viser en værdi på 11.1 mmol/l, viser et plasmakalibreret blodsukkerapparat 12.2 til 12.8 mmol/l. Det skal man lige vænne sig til. Det er bedst, at du drøfter med din læge, om dine idealværdier skal tilpasses.

Det er højst sandsynligt, at alle producenter går over til plasmakalibrering. Det er allerede sket i mange europæiske lande. Diabetikere kan læse i teststrimlernes indlægsseddel eller også i blodsukkerapparatets betjeningsvejledning, hvordan det pågældende blodsukkerapparat er indstillet.