Vad ska jag göra?

Om du misstänker att ett testresultat är felaktigt, eller om du skulle vilja kontrollera noggrannheten hos din mätare, har du följande möjligheter:

 • Gör om mätningen med en ny teststicka.
 • Kontrollera din mätare med hjälp av den kontrollösning (glukoslösning) som tillhandahålls speciellt till din mätare.
 • Genomför ett test på din diabetesmottagning och jämför ditt testresultat med laboratorievärdet. Se till att det blod som används för denna jämförelse tas från samma stickställe. I idealfallet ska det blod som används för mätning med ditt system och den parallella mätningen i laboratoriet komma från samma blodprov.

Jämför inte olika mätare för blodsockerkontroll med varandra. Detta visar ingenting om noggrannheten hos en individuell mätare, eftersom systemen kan använda olika tekniker.

Följande faktorer kan leda till felaktiga resultat och du bör se till att du undviker dem.

Felaktig hantering

 • En vanlig orsak till fel är att inte applicera tillräckligt mycket blod på teststickan. Se till att du följer anvisningarna för din mätare när du applicerar blodet på teststickan.
 • Om det kommer ut för lite blod från stickstället, så krama inte, eftersom detta medför att även vävnadsvätska kommer fram, vilket späder ut blodet. Det är bättre att vänta ett ögonblick efter att ha stuckit i huden och, om det behövs, försiktigt massera fingret i riktning mot stickstället. Byt regelbundet lancett.
 • Mätare som endast behöver en mycket liten blodvolym är mycket mer praktiska.
 • Teststickorna får inte bli fuktiga. Ta ut dem ur förpackningen (burk eller folieförpackning) omedelbart innan de ska användas. Stäng genast burken och förvara aldrig teststickorna i badrummet.
 • Om din mätare kräver en kod, se då till att kodnumret på förpackningen eller burken överensstämmer med det nummer som visas på mätaren.

Andra faktorer

 • Testresultaten från en del mätare kan påverkas om du tar vissa läkemedel.
 • Rådfråga din diabetessjuksköterska/läkare om svårförståeliga blodsockervärden eller läkemedel som du tar, eller begär att få information direkt från tillverkaren av mätaren.
 • Om omgivningstemperaturen är för låg eller för hög för din mätare, kan du inte lita på resultaten. Så håll dig inom det temperaturintervall som anges i bruksanvisningen till din mätare.
 • Detta gäller även din mätares syreberoende. Observera högsta tillåtna höjd över havet, vilken anges i bruksanvisningen. Du kan inte lita på resultat som visas över denna höjd. Detta kan även vara ett problem vid flygning.