Co mám dělat?

Pokud máte podezření, že je výsledek testu chybný, nebo chcete zkontrolovat přesnost vašeho glukometru, máte následující možnosti:

 • Opakujte měření pomocí nového testovacího proužku.

 • Zkontrolujte glukometr pomocí kontrolního roztoku (glukózový roztok), který je pro to konkrétně určen.

 • Proveďte srovnávací test v přítomnosti vašeho lékaře porovnáním výsledku testu s laboratorní hodnotou. Ujistěte se, že krev použitá k tomuto srovnání je odebrána z téhož místa vpichu. V ideálním případě by krev použitá k měření vaším systémem a souběžným měřením měla pocházet z téhož vzorku krve.

Neporovnávejte vzájemně různá měřidla pro sledování krevního cukru. Tím o přesnosti jednotlivého měřidla nic nezjistíte, protože systémy mohou používat odlišné technologie.

Následující faktory mohou vést k nesprávným výsledkům testu a měli byste se jim vyhnout:

Nesprávná manipulace

 • Častou chybou je použití nedostatečného množství krve na testovací proužek. Proto se při aplikaci krve na testovací proužek ujistěte, že postupujete podle pokynů k vašemu měřidlu.
 • Pokud z místa vpichu vyteče příliš málo krve, netlačte na ně, protože tím dojde také k vyloučení tkáňové tekutiny, která se rozředí s krví a zkreslí výsledek testu. Je lepší po propíchnutí prstu chvíli počkat, a pokud je to nutné, jemně prst masírovat směrem k místu vpichu. Lancetu pravidelně měňte. Praktičtější jsou samozřejmě měřidla, která vyžadují velmi malé množství krve.
 • Testovací proužky mohou zvlhnout. Ihned po použití je vyjměte z obalu (lahvičky nebo fólie). Lahvičku uzavřete. Nikdy neskladujte testovací proužky v koupelně.
 • Pokud vaše měřidlo vyžaduje kód, ujistěte se, že číslo kódu na lahvičce souhlasí s kódem zobrazeným na měřidle.

Další faktory

 • Výsledky testů z některých měřidel mohou být ovlivněny, pokud berete léky (např. Marcumar®, Aspirin®, vitamín C).
 • O nejasných hodnotách krevního cukru nebo o lécích, které užíváte, se poraďte s lékařem nebo si vyžádejte informace přímo od výrobce vašeho měřidla.
 • Pokud je okolní teplota pro vaše měřidlo příliš nízká nebo příliš vysoká, nelze na výsledky spoléhat. Proto dodržujte teplotní rozmezí uvedené v návodu k obsluze vašeho měřidla.
 • Totéž platí i pro závislost vašeho měřidla na kyslíku. Povšimněte si maximální přípustné nadmořské výšky uvedené v návodu k obsluze. Nad touto výškou nejsou výsledky spolehlivé. To může představovat problém také během letu.

Zřeknutí se práv: Zde použité ochranné známky třetích stran jsou ochranné známky příslušných vlastníků.