Hvad skal jeg gøre?

Hvis du har mistanke om, at et testresultat er forkert, eller hvis du ønsker at kontrollere dit apparats nøjagtighed, har du følgende muligheder:

  • Gentag målingen med en ny teststrimmel.
  • Kontroller dit apparat ved hjælp af den kontrolvæske (glukoseopløsning), der fulgte med specielt til dit apparat.
  • Foretag en sammenligningstest under tilstedeværelse af din læge ved at sammenligne dit testresultat med laboratorieværdien. Kontroller, at det blod, der anvendes til denne sammenligningstest, tages fra samme punktursted. Ideelt skal det blod, der benyttes til målingen med dit apparat og parallelmålingen i laboratoriet, komme fra samme blodprøve.

Sammenlign ikke forskellige apparater med hinanden. Dette afslører ikke noget om det enkelte apparats nøjagtighed, idet systemerne kan bruge forskellige teknologier.

Følgende faktorer kan medføre forkerte testresultater, og du skal sørge for at undgå dem:

Ukorrekt håndtering

  • En hyppig fejlkilde er, at der ikke placeres tilstrækkeligt med blod på teststrimlen. Sørg for, at du følger vejledningen til dit apparat, når du placerer blodet på teststrimlen.
  • Hvis der kommer for lidt blod ud af punkturstedet, skal du ikke klemme det ud, da det kan få vævsvæske til også at trænge ud og fortynde blodet og dermed forvrænge resultatet. Det er bedre at vente lidt efter at have prikket hul på huden og om nødvendigt massere fingeren blidt i retning mod punkturstedet. Udskift jævnligt lancetten.
  • Teststrimlen må ikke blive fugtig. Tag den ud af emballagen (glas eller folie) umiddelbart før brug. Luk beholderen med det samme og opbevar aldrig teststrimler i badeværelset.
  • Hvis dit apparat kræver en kode, skal du sikre dig, at kodenummeret på emballagen eller glasset svarer til det nummer, der er vist på apparatet.

Andre faktorer

  • Testresultater fra visse apparater kan påvirkes, hvis du tager medicin (f.eks. Marcumar®, Aspirin®, C-vitamin). Spørg din læge til råds om uklare blodsukkerværdier eller eventuel medicin, som du tager, eller indhent oplysninger direkte fra producenten af dit apparat.
  • Hvis temperaturen er for lav eller for høj til dit apparat, kan du ikke stole på resultaterne. Så hold dig inden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen til dit apparat.
  • Dette gælder også for iltmængden i luften i forhold til dit apparat. I brugsvejledningen er anført hvad den maksimalt tilladte højde over havet er når du laver en test. Du kan ikke stole på de resultater, der er opnået over denne højde. Dette kan være et problem, når du er om bord på et fly.

Ansvarsfraskrivelse: De tredjepartsvaremærker, der anvendes her, er varemærker, der tilhører deres respektive ejere.